Jak vytvořím řídicí panel PerformancePointu?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Návrhář řídicích panelů PerformancePoint se dá používat k vytvoření a nasazení řídicích panelů, které obsahují přehledy výkonnostních metrik a řadu dalších sestav pro vaši organizaci. Tento článek můžete použít jako vodítko při vytváření a nasazení řídicího panelu PerformancePoint.

Vytváření řídicího panelu pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů má tři hlavní fáze:

  • Fáze I: Naplánování řídicího panelu. V této fázi zvažte typy informací, které se mají zobrazovat, a jak nejlépe tyto údaje prezentovat.

  • Fáze II: Vytvoření prvků řídicího panelu.V této fázi vytvoříte prvky řídicího panelu a pak je publikujete na Monitorovací server PerformancePoint. Nejdřív vytvoříte zdroje dat potřebné pro sestavy a přehledy výkonnostních metrik. Potom vytvoříte stránky řídicího panelu, sestavy a přehledy výkonnostních metrik. Potom sestavíte řídicí panel, vytvoříte jakékoli filtry řídicích panelů, které chcete zahrnout, a potom můžete tyto filtry propojit s přehledy výkonnostních metrik a sestavami.

  • Fáze III: Nasazení řídicího panelu.V této fázi zobrazíte náhled řídicího panelu a provedete potřebné úpravy. Potom nasadíte řídicí panel koncovým uživatelům.

Naplánování řídicího panelu

  Krok 1: Rozhodněte, co by měl řídicí panel obsahovat

Úkol

Popis

Určete typ informací, které by se měly v řídicím panelu zobrazovat

Zvažte, jaká bude cílová skupina a jaký typ informací chcete poskytnout uživatelům řídicího panelu.

Předpokládejme například, že vytváříte řídicí panel, který má zobrazovat údaje o prodeji pro prodejní tým. Můžete chtít zahrnout kombinaci přehledů výkonnostních metrik a dalších sestav k zobrazení informací, jako jsou prodeje k určitému datu za dané časové období, prodejní trendy v průběhu času prodeje podle geografických oblastí nebo produktů a produkty, prodejní týmy nebo geografické oblasti s nejlepšími výsledky prodejů.

Určení, jaké typy sestav a přehledů výkonnostních metrik jsou nejvhodnější

Vyberte typy přehledů výkonnostních metrik a další sestavy, které jsou nejvhodnější pro informace zobrazované v řídicím panelu.

Předpokládejme například, že chcete vytvořit sestavu zobrazující výkon pro danou metriku v průběhu času. V tomto případě můžete použít analytický graf nebo graf analýzy trendu. Teď předpokládejme, že chcete zobrazit skutečné výsledky v porovnání s cílovými hodnotami. V tomto případě vytvoříte přehled výkonnostních metrik.

Zvažte, jestli jsou potřeba filtry a přečtěte si informace o filtrech řídicích panelů.

Rozhodněte, jestli můžou být filtry užitečné pro uživatele vašich řídicích panelů.

Předpokládejme třeba, že vytváříte řídicí panel, který zobrazuje údaje o prodeji pro celosvětový prodejní tým. Můžete vytvořit filtr Geografie a propojit ho s jednotlivými sestavami a přehledy výkonnostních metrik na řídicím panelu. Díky tomu můžou uživatelé při nasazení řídicího panelu vybírat určité zeměpisné oblasti pomocí tohoto filtru. Všechny přehledy výkonnostních metrik a jiné sestavy, které jsou propojené, se automaticky aktualizují a zobrazí výsledky specifické pro vybranou oblast.

Začátek stránky

  Krok 2: Určení důležitých faktorů pro implementaci

Úkol

Popis

Ujistěte se, že jste připravení začít.

Zkontrolujte, jestli máte všechno, co potřebujete, abyste mohli začít. Teprve potom začněte vytvářet prvky řídicího panelu. Pomocí následujícího seznamu ověřte, že máte všechno, co potřebujete.

  • Seznam uživatelů řídicího panelu a typy informací, které potřebují zobrazit.

  • Seznam přehledů výkonnostních metrik a dalších sestav, které chcete vytvořit.

  • Seznam zdrojů dat, které potřebujete pro každý z plánovaných přehledů výkonnostních metrik a dalších sestav. Seznam musí obsahovat názvy serverů hostujících data, která chcete použít.

  • Oprávnění, která jsou nezbytná k vytvoření prvků řídicího panelu.

  • V počítači je nainstalovaný Návrhář řídicích panelů.

Principy rolí a oprávnění v Návrháři řídicích panelů

V tomto článku získáte přehled různých rolí a oprávnění, se kterými pracujete při vytváření řídicích panelů PerformancePoint.

Role a oprávnění ovlivňují následující:

  • Jestli můžou uživatelé zobrazovat a používat řídicí panely, které vytvoříte vy a ostatní autoři řídicího panelu.

  • Jestli vy a ostatní autoři řídicích panelů můžete prohlížet, upravovat nebo měnit prvky řídicího panelu, které jsou publikované na Monitorovacím serveru.

Začátek stránky

Vytvoření prvků řídicího panelu

  Krok 3: Vytvoření zdrojů dat

Úkol

Popis

Další informace o příkazech na panelu nástrojů

V tomto článku se dozvíte o všech příkazech panelu nástrojů v nástroji Návrhář řídicích panelů.

Vytvoření zdroje dat

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit zdroj dat. Je nutné vytvořit všechny zdroje dat, které potřebujete pro přehledy výkonnostních metrik, jiné sestavy a filtry ještě předtím, než bude možné vytvořit tyto prvky.

Začátek stránky

  Krok 4: Vytvoření sestav a přehledů výkonnostních metrik

Úkol

Popis

Další informace o příkazech na panelu nástrojů

V tomto článku se dozvíte o všech příkazech panelu nástrojů v nástroji Návrhář řídicích panelů.

Vytvoření přehledu výkonnostních metrik

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit přehled výkonnostních metrik.

Výběr šablony sestavy

V tomto článku se dozvíte o různých šablonách sestav, které jsou dostupné v nástroji Návrhář řídicích panelů.

Článek odkazuje na postupy, které ukazují, jak vytvářet jednotlivé typy sestav.

Začátek stránky

  Krok 5: Sestavení řídicího panelu

Úkol

Popis

Vytvoření stránky řídicího panelu

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit stránku řídicího panelu, abyste na ni mohli přidávat sestavy a přehledy výkonnostních metrik.

Přidání prvku do řídicího panelu

V tomto článku se dozvíte, jak do řídicího panelu přidat jeden nebo několik prvků, jako jsou přehledy výkonnostních metrik nebo jiné sestavy.

Vytvoření filtru řídicího panelu

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit filtr řídicího panelu.

Propojení položky přehledu výkonnostních metrik se sestavou

V tomto článku se dozvíte, jak propojit položku v přehledu výkonnostních metrik se sestavou.

Začátek stránky

Důležité :  Vyhněte se vytváření příliš velkých řídicích panelů. Uživatelé se můžou při pokusu přejít na konec moc velkých řídicích panelů setkat s neošetřenou výjimkou.

Začátek stránky

Publikování řídicího panelu

  Krok 6: Zobrazení náhledu řídicího panelu a provedení úprav

Úkol

Popis

Zobrazení náhledu řídicího panelu

V tomto článku se dozvíte, jak zobrazit náhled řídicího panelu před nasazením. Náhled řídicího panelu zobrazíte tak, že řídicí panel nasadíte na web náhledu, abyste se podívali, jak se bude zobrazovat uživatelům vašeho řídicího panelu.

Vytvoření nebo úprava stránky řídicího panelu

V tomto článku se dozvíte, jak přidat stránku do řídicího panelu nebo upravit existující stránku řídicího panelu.

Úprava několika prvků pomocí hromadné úpravy

Tento článek popisuje, jak upravit dva nebo víc prvků řídicího panelu najednou pomocí příkazu Hromadná úprava v nástroji Návrhář řídicích panelů.

Začátek stránky

  Krok 7: Nasazení řídicího panelu

Úkol

Popis

Export řídicího panelu na web SharePointu

V tomto článku se dozvíte, jak nasadit řídicí panel pomocí služby Windows SharePoint Services nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×