Jak vytvořit krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.

Krabicové grafy se nejčastěji využívají ve statistické analýze. Krabicový graf můžete využít třeba k porovnání výsledků testů jednotlivých učitelů nebo výsledků klinických testů.

Ukázkový krabicový graf

Jak vytvořit krabicový graf

 1. Vyberte data.

  Můžete využít jednu datovou řadu nebo několik datových řad.

  Obrázek vystřižených dat použitých k vytvoření ukázkového krabicového grafu s vystupující čárou
  Část dat použitých k vytvoření ukázkového grafu výše
 2. Klikněte na Vložení > Vložit statistický graf > Krabicový graf.

  Krabicový graf na kartě Vložení v Office 2016 pro Windows

Tip : Na kartách Návrh a Formát si můžete vzhled grafu přizpůsobit podle potřeby. Pokud tyto karty nevidíte, klikněte kamkoliv do krabicového grafu a na pásu karet se objeví Nástroje grafu.

Karty Návrh a Formát pro Nástroje grafu

Změna nastavení krabicového grafu

 1. Klikněte pravým tlačítkem na jednu z krabic grafu a potom klikněte na Formát datové řady.

 2. Na kartě Možnosti řady proveďte požadované změny. Informace uvedené dole vám můžou pomoct s rozhodováním.

  Podokno úloh Formát datové řady zobrazující možnosti krabicového grafu v Office 2016 pro Windows

  • Šířka mezery    Nastavuje mezeru mezi jednotlivými kategoriemi.

  • Zobrazit vnitřní body    Zobrazí datové body mezi dolním a horním vousem krabice.

  • Zobrazit vnější body    Zobrazí odlehlé body pod dolním nebo nad horním vousem krabice.

  • Zobrazit značky střední hodnoty    Zobrazí značku střední hodnoty v dané řadě.

  • Zobrazit střední čáru    Zobrazí spojnici propojující střední hodnoty jednotlivých krabic v dané datové řadě.

  • Výpočet kvartilu    Vyberte metodu pro výpočet mediánu:

   Inkluzivní medián    V případě, že N (počet hodnot v datech) je liché, zahrne se medián do výpočtu.

   Exkluzivní medián    V případě, že N (počet hodnot v datech) je liché, nezahrne se medián do výpočtu.

Tip : Pokud se chcete o krabicovém grafu a o tom, jak pomáhá s vizualizací statických dat, dozvědět víc, přečtěte si tento blogový příspěvek o histogramu, Paretově grafu a krabicovém grafu od excelového týmu. Možná vás taky budou zajímat další nové typy grafů popsané v tomto blogovém příspěvku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×