Jak si z myši udělat laserové ukazovátko

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V zobrazení prezentace nebo zobrazení pro čtení můžete myš změnit na laserové ukazovátko, abyste upoutali pozornost posluchačů na něco na snímku.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li laserové ukazovátko použít v zobrazení prezentace, spusťte prezentaci kliknutím na možnost Od začátku nebo Od aktuálního snímku ve skupině Spustit prezentaci na kartě Prezentace.

  • Chcete-li laserové ukazovátko použít v zobrazení pro čtení, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentace na položku Zobrazení pro čtení.

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak klikněte levým tlačítkem myši, podržte ho a přetáhněte ukazatel na obsah daného snímku, na který chcete upozornit.

  Poznámka : Chcete-li, aby posluchači namísto ukazatele myši viděli laserové ukazovátko, nezapomeňte před přesunutím myši stisknout a držet klávesu CTRL, aby ukazatel myši zůstal skrytý.

Změna barvy laserového ukazovátka

Chcete-li změnit barvu laserového ukazovátka, postupujte takto:

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení v dialogovém okně Nastavení prezentace vyberte barvu v seznamu Barva laserového ukazovátka a potom klikněte na OK.

  Možnosti laserového ukazovátka v PowerPointu

Záznam pohybů laserového ukazovátka

Když budete chtít pohyby laserového ukazovátka nahrát, abyste zlepšili webovou nebo automaticky spouštěnou prezentaci, udělejte toto:

Poznámka : Další informace o nahrávání a časování prezentací, najdete v článku záznam prezentace s mluveného komentáře a časování snímků.

 1. Na kartě Prezentace přejděte ve skupině Nastavení na šipku vedle tlačítka Záznam prezentace Obrázek tlačítka .

  Podle toho, kde chcete spustit nahrávání prezentace, klikněte na příkaz Začít nahrávat od začátku nebo Začít nahrávat od aktuálního snímku.

 2. V dialogovém okně Záznam prezentace zaškrtněte políčko Mluvený komentář a laserové ukazovátko.

 3. Klikněte na Spustit nahrávání.

  Tip : Pokud chcete mluvený komentář pozastavit, v poli Záznam klikněte na Pozastavit. Až budete chtít pokračovat, klikněte na Obnovit záznam.

 4. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak klikněte levým tlačítkem myši, podržte ho a přetáhněte ukazatel na obsah daného snímku, na který chcete upozornit.

 5. Chcete-li přejít k dalšímu snímku, uvolněte klávesu CTRL a potom klikněte levým tlačítkem myši.

 6. Pokud chcete nahrávání prezentace ukončit, klikněte na snímek pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Konec prezentace.

Nahrané časování prezentace se automaticky uloží a pro prezentaci se pak v zobrazení Řazení snímků pod každým snímkem objeví údaje o načasování.

Pohyby ukazovátka a načasování záznamu, který jste právě nahráli, můžete zobrazit, když na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci kliknete buď na položku Od začátku, nebo Od aktuálního snímku.

Pokud chcete pohyby ukazatele nebo časování snímků předělat, stačí tento postup zopakovat.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×