Jak použít příkaz „Otevřít v Průzkumníkovi“ k řešení potíží v SharePointu Online

Úvod

Tento článek popisuje, jak v SharePointu Online používat příkaz Otevřít v Průzkumníkovi pro zobrazení, kopírování a přesunutí souborů v knihovně. Článek taky popisuje, jak řešit potíže, ke kterým může dojít při používání tohoto příkazu.

Postup

Příkaz Otevřít v Průzkumníkovi otevře místní instanci aplikace Průzkumník Windows, která zobrazí strukturu složek na serveru, který je hostitelem SharePointového webu. Se soubory ve složce můžete pracovat. Můžete například provést tyto akce:
 

 • Přetáhnutí dokumentů do knihoven

 • Vytváření složek

 • Přesunutí nebo kopírování dokumentů z jedné knihovny do jiné v rámci stejné kolekce webů nebo mezi různými kolekcemi webů.

 • Odstranění více dokumentů najednou

POZNÁMKA:Pokud pro knihovny SharePointu Online používáte správu verzí a Průzkumník Windows pro přesunování souborů z jednoho podřízeného webu na jiný, historie verzí dokumentu není zachovaná.

Použití příkazu „Otevřít v Průzkumníkovi“ v knihovně dokumentů SharePointu Online nebo ve OneDrive pro firmy

Knihovna dokumentů

V knihovně dokumentů SharePointu Online klikněte na kartu Knihovna na pásu karet a potom klikněte na ikonuOtevřít v Průzkumníkovi ve skupině Připojit a exportovat.

Pokud používáte nový vzhled a navigaci knihoven dokumentů a nemáte kartu Knihovna, klikněte na nabídku Zobrazení (například Všechny dokumenty) v pravém horním rohu a potom klikněte na Zobrazit v Průzkumníkovi souborů.

Další informace o novém vzhledu a navigaci knihoven dokumentů najdete v článku Přepnutí výchozího prostředí seznamů nebo knihoven dokumentů z nového nebo klasického režimu.

OneDrive pro firmy

Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom ve skupině Připojit a exportovat klikněte na ikonu Otevřít v Průzkumníkovi.

Pokud nemáte kartu Knihovna, klikněte na ikonu ozubeného kola pro otevření nabídky Nastavení a potom klikněte na Zobrazit pás karet.

POZNÁMKA: Pokud se tlačítkoZobrazit pás karet nenachází v nabídce Nastavení, klikněte nejdřív v dolním levém rohu na Vrátit se ke klasickému prostředí OneDrivu, abyste se vrátili ke klasického zobrazení a potom vyberte možnost Zobrazit pás karet. Pro návrat do nového zobrazení OneDrive, klikněte na odkaz na OneDrive ve Spouštěči aplikací Office 365.

Více informací o tom, jak kopírovat nebo přesunovat soubory v knihovně pomocí příkazu Otevřít v Průzkumníkovi, najdete v článku Zkopírování nebo přesunutí souborů knihovny pomocí příkazu Otevřít v Průzkumníkovi.

Řešení potíží s chybovými zprávami příkazu „Otevřít v Průzkumníkovi“

Při procházení knihovny dokumentů SharePointu Online můžete narazit na občasné potíže s připojením nebo na jednu z těchto chybových zpráv:

 • Klient nepodporuje otevření tohoto seznamu v Průzkumníkovi Windows

 • Máme potíže s otevřením tohoto umístění v Průzkumníkovi souborů. Přidejte tento web do seznamu důvěryhodných webů a zkuste to znovu.

 • Máme potíže s otevřením tohoto umístění v Průzkumníkovi souborů. Abyste otevřeli Průzkumníka souborů, přidejte tento web do seznamu důvěryhodných webů a při přihlašování k webu SharePoint Online zaškrtněte políčko „Zůstat přihlášení“. Další informace najdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/2629108.

 • Máme potíže s otevřením této knihovny v Průzkumníkovi souborů. Synchronizací této knihovny získáte lepší možnosti.

  Máte potíže?

POZNÁMKA: Příkaz Otevřít v Průzkumníkovi nefunguje v prohlížeči Microsoft Edge.

Pokud používáte Internet Explorer 10 s Windows 7 nebo Windows 8, instalujte pro řešení tohoto problému opravu hotfix

Pro uživatele aplikace Internet Explorer 10 s Windows 7 nebo Windows 8 byla vydána oprava hotfix, která problém vyřeší. Další informace najdete v článku Chyba při otevírání knihovny dokumentů SharePointu v Průzkumníku Windows nebo mapování síťové jednotky na knihovnu po instalaci aplikace Internet Explorer 10.

Ověřování v Office 365

Ujistěte se, že jste ověřeni v Office 365. K tomuto účelu použijte jednu z těchto metod.

Metoda 1: Použití možnosti „Zůstat přihlášení“

 1. Přihlaste se k webu SharePoint Online pomocí přihlašovacích údajů k vašemu pracovnímu nebo školnímu účtu Office 365. Při přihlašování se ujistěte, že jste vybrali zaškrtávací políčko Zůstat přihlášení.

  POZNÁMKA: Pokud jste toto nastavení nevybrali dříve, můžete při procházení webu SharePoint Online nebo portálu Office 365 zjistit, že už jste přihlášení. V tomto případě se musíte nejdřív odhlásit, potom se znovu přihlásit a použít zaškrtávací políčko „Zůstat přihlášení“. Postupujte takto:

  1. Na kartě Office 365 klikněte na šipku vedle vašeho uživatelského jména.

  2. Klikněte na Odhlásit se.

  3. Zavřete všechna okna prohlížeče.

  4. Přejděte na portál Office 365.

  5. Vyberte zaškrtávací políčko Zůstat přihlášení, zadejte přihlašovací údaje k vašemu pracovnímu nebo školnímu účtu Office 365 a potom klikněte na Přihlásit se (pokud je to potřeba).

 2. Otevřete knihovnu dokumentů v Průzkumníkovi zobrazení.

Metoda 2: Použití trvalého souboru cookie

Použití parametru UsePersistentCookiesForExplorerView pro rutinu Set-SPOTenant, která se používá v prostředí SharePoint Online Management Shell, dovolí SharePointu vydat speciální cookie, která umožní fungování této funkce, i když možnost Zůstat přihlášení není zaškrtnutá.

Po povolení tohoto parametru budete dialogovým oknem vyzváni ke kliknutí na Otevřít v Průzkumníkovi v SharePointu Online, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky. Po kliknutí na Toto je soukromý počítač se trvalý soubor cookie uloží. Proto už políčko Zůstat přihlášení nemusíte mít vybráno.

Tuto metodu byste měli používat jen na soukromých počítačích.

POZNÁMKA: Pokud dostanete zprávu zabezpečení Internet Exploreru, že „Webová stránka chce na vašem počítači otevřít webový obsah pomocí tohoto programu“, je pravděpodobné, že SharePoint Online není přidaný do zóny Důvěryhodné weby Internet Exploreru. Více informací o tom, jak přidat SharePoint Online k vašim důvěryhodným webům najdete v tomto článku v části „Přidání webů SharePointu Online mezi důvěryhodné weby“.

Další informace o použití parametru s rutinou Set-SPOTenant a další informace o tomto parametru a trvalém souboru cookie najdete v článku Set-SPOTenant.


Další informace o prostředí SharePoint Online Management Shell najdete v článku Úvod do prostředí SharePoint Online Management Shell.

Přidání webů SharePointu Online nebo adresy URL příkazu Otevřít v Průzkumníkovi mezi důvěryhodné weby

Ujistěte se, že jste SharePoint Online a adresu nebo adresy URL příkazu Otevřít v Průzkumníkovi přidali do zóny Důvěryhodné weby Internet Exploreru. Postupujte takto:
 

 1. Spusťte Internet Explorer.

 2. V závislosti na vaší verzi Internet Exploreru udělejte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na nabídku Nástroje a pak klikněte na Možnosti internetu.

  • Klikněte na ikonu ozubeného kola a potom na Možnosti internetu.

   Možnosti internetu v nabídce Nástroje

 3. Klikněte na kartu Zabezpečení, pak na zónu Důvěryhodné weby a potom klikněte na tlačítko Weby.

  Karta Zabezpečení v dialogovém oknu Možnosti Internetu

 4. Do pole Přidat tento web k zóně zadejte adresy, které chcete přidat mezi Důvěryhodné weby. Jsou to: adresa URL SharePointu Online nebo webu OneDrive pro firmy a adresa URL příkazu Otevřít v Průzkumníkovi (který používá formát -files nebo -myfiles). Potom klikněte Přidat.

  Zadejte třeba https://contoso. sharepoint.com a pro web https://contoso-files.sharepoint.com. Nebo zadejte https://contoso-myfiles.sharepoint.com a pro knihovnu OneDrive pro firmy https://contoso-my.sharepoint.com.

  POZNÁMKA: V tomto příkladu contoso představuje doménu, kterou používáte pro svou organizaci.

  Tento krok opakujte pro všechny další weby, které chcete přidat do této zóny.

  Abyste se ujistili, že příkaz Otevřít v Průzkumníkovi funguje správně, je potřeba k adrese URL „-files“ (pro web) nebo adrese URL „-myfiles“ (pro knihovnu OneDrivu pro firmy) přidat adresu URL webu SharePoint nebo adresu URL OneDrivu pro firmy.

  Dialogové okno Důvěryhodné weby

 5. Po přidání každého webu do seznamu Weby klikněte na Zavřít a pak klikněte na OK.

Kontrola stavu služby Webový klient

Ujistěte se, že používáte nejnovější aktualizace operačního systému Windows. Pokud používáte všechny nejnovější aktualizace, ale problém přetrvává, ujistěte se, že běží služba Webový klient. Postupujte takto:

 1. Postupujte podle příslušných pokynů pro váš operační systém:

  1. Při použití operačního systému Windows XP, Windows Vista a Windows 7 klikněte na Start, pak na Spustit, zadejte services.msc, a stiskněte Enter.

  2. Při použití operačního systému Windows 8 klikněte na Start, zadejte services.msc a potom stiskněte Enter.

  3. Při použití operačního systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2012 klikněte na Start, zadejte services.msc a pak stiskněte Enter. Pokud služba Webový klient není na svém místě, musíte nejdřív nainstalovat Možnosti práce s počítačem. Další informace o tom, jak nainstalovat Možnosti práce s počítačem najdete v článku Instalace Možnosti práce s počítačem.

 2. V seznamu služeb najděte službu Webový klient a ověřte, že její stav v sloupci Stav je nastavený na Spuštěno. Pokud není nastavený na Spuštěno, otevřete poklikáním dialogové okno VlastnostiWebového klienta, klikněte na Start a potom na OK.

  POZNÁMKA: Pokud je Typ spouštění služby Webový klient nastaven na Zakázáno, tlačítko Otevřít v Průzkumníkovi nebude fungovat správně a služba nepůjde spustit. Abyste službu povolili, klikněte v dialogovém okně Vlastnosti Webového klienta na možnost rozevíracího seznamu pro nastavení Typu Spouštění a pak vyberte Ručně nebo Automaticky. Po dokončení tohoto kroku klikněte na Použít, pak pro spuštění služby klikněte na Start a potom klikněte na OK.

Poradce při potížích s nízkým výkonem příkazu „Otevřít v Průzkumníkovi“ na počítačích používajících operační systém Windows 8 nebo Windows Server 2012

Po přechodu do knihovny dokumentů SharePointu Online a kliknutí na „Otevřít v Průzkumníkovi“ můžete zaznamenat problém, kdy je výčet souborů a adresářů pomalejší, než byste čekali. Na řešení tohoto problému jsme vydali opravu hotfix. Další informace najdete v článku Nízký výkon po připojení ke sdílené složce WebDAV ve Windows 8 nebo Windows Server 2012.

Další informace

Další informace o tom, jak pracovat se soubory knihoven webů v Průzkumníku souborů, najdete v článku Způsoby práce se soubory knihoven webů v Průzkumníku souborů.

Další informace o práci se službou Webového klienta najdete v následujících článcích Znalostní báze:

Potřebujete další pomoc? Zeptejte se komunity Microsoftu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×