Jak pomáhá aplikace Outlook při ochraně před viry, nevyžádanou hromadnou poštou a útoky typu phishing

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Internetu může na vaši složku Doručená pošta číhat celá řada nebezpečí, jako například viry, nevyžádaná hromadná pošta a útoky typu phishing. Tento článek stručně popisuje tato nebezpečí a funkce v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, které mají za úkol chránit před nimi počítač.

V tomto článku:

Ochrana před hromadnou nevyžádanou poštou

Ochrana před útoky typu phishing

Bezpečné zobrazení a otevírání zpráv

Bezpečné zobrazení a otevírání příloh

Ochrana proti virům vmakrech

Ochrana před hromadnou nevyžádanou poštou

Každý, kdo má e-mailu pro používali chvíli je zkušenosti s přívalu hromadné e-mailových zpráv, které můžou pocházet do složky Doručená pošta, většinou tvoří nevyžádaná pošta. Outlook pomáhá zmírnit problém nevyžádané pošty pomocí Filtru nevyžádané pošty, který automaticky vyhodnocuje příchozí zprávy a ty, které považuje za nevyžádanou poštu do složky Nevyžádaná pošta.

Outlook má i další funkce ochrany před nevyžádanou poštou. Zprávy ve formátu HTML často obsahují obrázky nebo zvuky z externího zdroje na Internetu. Obvykle to vystavila společnost legitimní odesílatele, abyste se vyhnuli vkládání velkých grafických souborů přímo do zprávy. Však odesílatelů nevyžádané pošty používat tuto funkci jako "webový signál", který shromáždí e-mailovou adresu. Když otevřete zprávu a automaticky stáhnout obsah, omylem ověřujete odesílatele Server platí e-mailovou adresu. E-mailové adresy můžete pak prodal odesílatelům, často výsledkem je více nevyžádané pošty odesílaného vám. Ve výchozím nastavení aplikace Outlook blokuje automatické stahování obrázků. Pokud si myslíte, že zprávu pochází z důvěryhodného zdroje, můžete odblokovat obrázků a jiného externího obsahu.

Aplikace Outlook rovněž používá novou technologii nazvanou Elektronické poštovní razítko e-mailů aplikace Outlook, která dále omezuje množství hromadné nevyžádané pošty ve vaší složce Doručená pošta.

Začátek stránky

Ochrana před útoky typu phishing

Podvodná identifikace (anglicky „phishing“) představuje nebezpečné praktiky, jejichž cílem je vylákat od uživatele osobní údaje, například číslo bankovního účtu a heslo k němu. Podvodné zprávy typu phishing často obsahují podvodné odkazy na falešné weby, které vás vyzývají k zadání osobních údajů. Tyto údaje zneužívají podvodníci ke krádežím vaší identity či peněz nebo obojího.

Rozlišení podvodné e-mailové zprávy od legitimního e-mailu, který vám odešle například vaše banka, může být složité, a proto funkce Filtr nevyžádané pošty vyhodnocuje každou příchozí zprávu a zkoumá, zda je podezřelá, obsahuje podezřelé odkazy nebo byla odeslána z falešné e-mailové adresy. Pokud je určitá zpráva filtrem vyhodnocena jako podezřelá, je odeslána do složky Nevyžádaná pošta a odkazy v této zprávě jsou zakázány. Z důvodu ochrany před nechtěnými odpověďmi na zprávu s falešnou e-mailovou adresou, je u této zprávy zakázána funkce Odpovědět a Odpovědět všem. Kromě toho jsou zablokovány všechny přílohy podezřelé zprávy. Podrobné informace získáte v tématu Povolení nebo zakázání odkazů a funkcí v podvodných zprávách.

Poznámka : U e-mailových účtů serveru Microsoft Exchange Server 2007 používá filtr nevyžádané pošty technologii ID odesílatele k určení, zda e-mailová zpráva, která se jeví jako odeslaná z dané e-mailové adresy, například adresa@example.com, byla odeslána z poštovního serveru autorizovaného pro tuto doménu, například example.com. Tato technologie zvyšuje ochranu před zprávami, které používají falešné e-mailové adresy se skrytým názvem domény.

Začátek stránky

Bezpečné zobrazení a otevírání zpráv

Aplikace Office Outlook 2007 používá pro vytváření a čtení e-mailových zpráv jejich otevřením nebo zobrazením náhledu v podokně čtení pouze jeden editor založený na aplikaci Microsoft Office Word 2007. Skripty, makra a ovládacích prvky ActiveX nelze spouštět v žádných formátech zprávy: prostý text, HTML nebo formát RTF. Spouštění inteligentních značek (SmartTags) a vlastních formulářů je však povoleno.

V případě potřeby vždy máte možnost čtení zpráv ve formátu prostého textu, i když který neposkytuje úplnou ochranu před riziky všechny e-mailu.

Začátek stránky

Bezpečné zobrazení a otevírání příloh

K usnadnění ochrany před kódem, který by mohl poškodit počítač, je při zobrazení náhledu aplikací Outlook zakázán vložený obsah příloh, například skriptů, maker a ovládacích prvků ActiveX. Doporučuje se zobrazovat a otevírat pouze přílohy přicházející z důvěryhodných zdrojů. Další informace o zobrazení náhledu příloh najdete v článku Zobrazení náhledu, otevření a uložení příloh.

Pokud zpráva obsahuje přílohu, je v seznamu zpráv složky Doručená pošta ve sloupci Příloha zobrazena ikona kancelářské svorky. Aplikace Outlook automaticky blokuje přílohy obsahující typy souborů, které mohou spouštět programy. Cílem tohoto opatření je zabránit šíření virů z programových souborů, což je považováno za hrozbu prvního stupně. Blokovány jsou například soubory s příponou EXE, BTA, COM, VBS nebo JS. Seznam zablokovaných souborů přílohy je zobrazen na informačním panelu v horní části zprávy.

Informační panel

Pokud se pokusíte poslat v příloze soubor s příponou, která je na seznamu blokovaných přípon, zobrazí se zpráva s informacemi o tom, že jiní uživatelé aplikace Outlook nemusí mít přístup k takovéto příloze.

Zpráva s upozorněním na odeslání potenciálně nebezpečných příloh

Změnit toto výchozí nastavení a zrušit tak zablokování některých typů souborů může pouze správce e-mailového serveru. Toto nastavení se často používá v podnikových sítích intranet, nikoli v síti Internet.

Typy souborů, jako například soubory s příponou DOC, XLS, PPT nebo TXT, blokovány nejsou. Při pokusu o otevření přílohy se však zobrazí dialogové okno Otevřít přílohu pošty.

Dialogové okno Otevřít přílohu pošty

Díky tomuto dialogovému oknu máte možnost zvážit, jestli je bezpečné soubor otevírat. Soubor můžete případně před otevřením uložit a zkontrolovat antivirovým programem.

Pokud chcete mít možnost posílat prostřednictvím e-mailu soubory jakéhokoli typu, můžete požadované soubory zabalit pomocí kompresního programu, který vytváří komprimované soubory s příponou ZIP. Tyto soubory poté můžete připojit k e-mailové zprávě.

Úplný seznam blokovaných typů souborů příloh a další tipy na alternativní způsoby bezpečného sdílení souborů naleznete v článku Blokování příloh v aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Ochrana proti virům v makrech

Účelem makra je automatizace častých úkolů. Některá makra jsou jednoduše nahrávání stisknutí kláves nebo myší, výkonnější makra jazyka VBA autorem vývojáře, kteří používají kód, který mohlo by umožnit spuštění mnoho příkazů ve vašem počítači. Z tohoto důvodu makra jazyka VBA představovat riziko zabezpečení, protože hacker může způsobovat nebezpečného makra procházení dokumentu, který po otevření umožní makro spustit a rozšíření Virus ve vašem počítači.

V aplikaci Office 2007 pomáhá Centrum zabezpečení poskytovat ochranu před potenciálně nebezpečnými makry. Aplikace Outlook navíc blokuje potenciálně nebezpečné přílohy.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×