Jak připojit web publikování ke katalogu na SharePointu a odpojit ho od něj

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Připojením webu publikování ke katalogu můžete nakonfigurovat popisné adresy URL pro stránku položek katalogu. Můžete taky:

Než začnete

Než připojíte web publikování ke katalogu, musíte:

Připojení webu publikování ke katalogu

 1. Na webu publikování vyberte z Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu možnost Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa webu na Správa připojení katalogu.

 3. Na stránce Správa připojení katalogu vyberte Připojit ke katalogu.

  Důležité : Zobrazí se jenom procházené katalogy.

 4. V seznamu najděte katalog a vyberte Připojit. Název katalogu můžete taky zadat do vyhledávacího pole.

 5. Na stránce Nastavení zdroje katalogu v části Integrace připojení zvolte:

  • Integrovat katalog s webem. Tato možnost vám umožňuje definovat, jak budou vaše popisné adresy URL vypadat a kde se má integrovat sada termínů označování v sadě termínů navigace webu publikování. Automaticky se vám taky vytvoří stránka kategorie, stránka položek katalogu a zdroj výsledků pro katalog.

  • Připojit, ale neintegrovat katalog. Tato možnost automaticky vytváří zdroj výsledků pro katalog.

   Poznámka :  Když vyberete tuto možnost, nebudete moct konfigurovat žádné další věci na stránce Nastavení zdroje katalogu a nebude moct definovat popisné adresy URL pro vaše stránky položek katalogu.

 6. V části Navigační hierarchie vyberte termín z termínů označování katalogu. Termín, který vyberete, bude představovat úroveň, na které se bude sada termínů označování katalogu integrovat do sady termínů navigace webů publikování.
  Výchozí hodnota je sada termínů označování, kterou jste vybrali, když jste povolovali knihovnu nebo seznam jako katalog. Pokud chcete integrovat sadu termínů označování z jiného termínu, udělejte toto:

  • Vedle pole Kořenový termín hierarchie vyberte ikonu Vyhledat platnou volbu.

  • V dialogovém okně Vybrat: Přidat termíny vyberte termín, který odpovídá úrovni, ze které chcete integrovat sadu termínů označování katalogu.

  • Pokud chcete integrovat kořenový termín, který je nadřazený vybranému termínu v sadě termínů navigace webu publikování, zaškrtněte políčko Zahrnout kořenový termín do navigace webu.

   Poznámka :  Aby navigace webu fungovala tak, jak má, pro všechny položky, musí být všechny položky v katalogu označené termínem ze zadané sady termínů označování katalogu.

 7. V části Navigační pozice zadejte termín v sadě termínů navigace webu publikování, kde by měla být integrovaná sada termínů označování katalogu:

  • Pokud chcete integrovat sadu termínů označování katalogu do kořenového termínu sady termínů navigace webu publikování, vyberte Přidat do navigačního kořene.

  • Pokud chcete integrovat sadu termínů označování katalogu do termínu pod kořenovým termínem sady termínů navigace webu publikování, vyberte Vybrat alternativní umístění v navigaci webu a udělejte toto:

   • Vyberte ikonu Vyhledat platnou volbu. Otevře se dialogové okno se sadou termínů navigace webu publikování.

   • V dialogovém okně Vybrat: Přidat termíny vyberte termín, který odpovídá úrovni, ze které chcete integrovat sadu termínů označování katalogu.

 8. Pokud chcete, aby se změny sady termínů označování katalogu aktualizovaly na webu publikování, zaškrtněte v části Připnutí navigace políčko Připnout termíny k navigaci webu. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybraná.

 9. V části Chování adresy URL položky katalogu zadejte adresu URL vašich položek katalogu:

  • Zkontrolujte adresy URL relativní tento web. Tato možnost umožňuje vytvářet popisné adresy URL vaší stránky položky katalogu, například http://www.contoso.com/Computers/model101. Když návštěvníci vyberte položku na vašem webu, se dostali do stránky položky katalogu.

  • Zkontrolujte adresy URL najeďte myší na zdroj katalogu. Výběrem této možnosti nebudete moct vytvářet popisné adresy URL ke stránkám položky. Když návštěvníci vyberte položku na vašem webu, se dostali do položky v katalogu. Tady je adresy URL položky v katalogu může vypadat takto: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx.

 10. V části Formát adresy URL položky katalogu vyberte vlastnosti, které by měla popisná adresa URL stránky podrobností položky obsahovat:

  • Použít výchozí formát adresy URL převzatý ze zdroje katalogu: Ve výchozím nastavení je v tomto poli hodnota, kterou jste vybrali jako primární klíč, když jste povolovali knihovnu nebo seznam jako katalog.

   Poznámka : Zkontrolujte, že všechny položky v katalogu mají pro zadané pole hodnoty, jinak navigace nebude fungovat, jak má.

  • Ručně definovat formát adresy URL: Tato volba umožňuje ručně definovat formát adresy URL. Tuto možnost vyberte, jenom pokud jste vytvořili stránku podrobností položky a položky v katalogu nejsou označené termínem ze sady termínů označování katalogu. Zadejte adresu URL v následujícím formátu: /<složka stránky podrobností položky>/<název stránky podrobností položky>aspx?<název spravované vlastnosti>=[hodnota spravované vlastnosti] – například /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty = [Title].

  • Vytvořit formát adresy URL z vlastností katalogu: Tato možnost umožňuje vytvořit vlastní adresu URL založenou na vlastnostech katalogu. V seznamu Dostupná pole vyberte až pět vlastností a pak vyberte Přidat.

   Důležité :  Vlastnosti sloupce webu typu Číslo nevytvoří platnou adresu URL. Všechny položky v katalogu taky musí mít hodnoty pro vybrané vlastnosti. Pro položky s chybějícími hodnotami nebude navigace na webu fungovat, jak byl měla.

 11. V části Stránka kategorie vyberte:

  • Vytvořit novou stránku automaticky vytvořit novou stránku kategorie pro obsah katalogu. Z nabídky Vyberte stránku předlohy, vyberte stránku předlohy chcete stránku kategorie používat. Na stránce se přidají do knihovny stránky s názvem Kategorie-< název sady termínů označování katalogu >. Nesmí být stránka publikovaná automaticky.

  • Použít existující stránku: Pokud jste už vytvořili stránku kategorie. Vyberte Procházet a potom určete umístění stránky.

 12. V části Stránka položky vyberte:

  • Vytvořit novou stránku požadovaná SharePoint automaticky vytvořit novou stránku položky pro svůj obsah katalogu. Z nabídky Vyberte stránku předlohy, vyberte stránku předlohy, které chcete použít stránky položky. Na stránce se přidají do knihovny stránky s názvem CatalogItem - < název sady termínů označování katalogu >. Nesmí být stránka publikovaná automaticky.

  • Použít existující stránku: Pokud jste už vytvořili stránku Položka. Vyberte Procházet a potom určete umístění stránky.

 13. Klikněte na OK.

Odpojení webu publikování od katalogu

Pokud chcete odebrat obsah připojeného katalogu z webu publikování, musíte odpojit web publikování od katalogu.

Důležité :  Pokud jste sadu termínů označování katalogu integrovali do sady termínů navigace webu publikování, termíny označování se neodeberou z navigace, když se odpojíte od katalogu. Pokud chcete odebrat termíny označování z navigace webu, budete muset odstranit termíny v Nástroji správy úložiště termínů. Víc si k tomu můžete přečíst v tématu Vytváření a správa termínů v sadě termínů.

Pokud SharePoint Server automaticky vytvořil stránku kategorie a stránku podrobností položky pro stránky katalogu, neodstraní se z knihovny Stránky při odpojení od katalogu.

 1. Zkontrolujte, že jste člen sharepointové skupiny Vlastníci na webu publikování.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa webu na Správa připojení katalogu.

 3. Na stránce Správa katalogu připojení se zobrazí seznam připojených katalogů.

 4. Na řádku, který obsahuje katalog, který chcete odpojit, vyberte Odpojit a pak v dialogovém okně znovu vyberte Odpojit.

O připojeních název a katalogu prohlížeče optimalizace Engine vyhledávání (SEO)

Když se připojíte web publikování ke katalogu, vlastnost SEO prohlížeče název pro kategorii stránky na webu publikování automaticky nastaví se používat odpovídající termínem ze sady termínů označování. Pokud změníte termínu v značek období nastavit pro vytváření webu Po , se kterými jste spojení na webu publikování, se nebudou aktualizovat automaticky záhlaví prohlížeče SEO na webu publikování. Pokud jste označili položky ve vašem katalogu s termín "Vest" a připojíte webu publikování k tomuto katalogu, například záhlaví prohlížeče SEO pro stránce kategorie, která ukazuje vest bude "Vest". Pokud změníte termínů označování z "Vest" k "Ze zimní vest", nebude záhlaví prohlížeče SEO "Vest".

Pokud chcete změnit záhlaví prohlížeče SEO stránky kategorie po připojení ke katalogu, upravte vlastnost název prohlížeče SEO na webu publikování.

 1. Na webu publikování přejděte na stránku ve které chcete změnit název vlastnosti SEO prohlížeče.

 2. Na pásu karet stránky vyberte Upravit vlastnosti a potom na Upravit SEO vlastnosti.

 3. Na stránce Vlastnosti SEO zadejte v poli Záhlaví prohlížeče záhlaví prohlížeče SEO, který chcete použít.

 4. Klikněte na OK, tím uložíte změny.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×