Jak opravit chybu #HODNOTA!

Chyba #HODNOTA! se zobrazí, když Excel nerozumí argumentu ve vzorci. Například třetím argumentem funkce SVYHLEDAT je indexové číslo sloupce (argument sloupec). Tento argument říká funkci SVYHLEDAT, který sloupec dat má vrátit a zobrazit. Příklad správného zadání zobrazený níže ukazuje vzorec v buňce I3 se zadaným argumentem. Příklad nesprávného zadání ukazuje nesprávný vzorec, ve kterém argument chybí, a Excel proto zobrazí chybu.

Správně

Správný příklad vzorce SVYHLEDAT: =SVYHLEDAT(J2;E2:G4;2;NEPRAVDA)

Nesprávně

Nesprávný příklad vzorce SVYHLEDAT: =SVYHLEDAT(J2;E2:G4;NEPRAVDA)

K chybě #HODNOTA! může u funkce SVYHLEDAT dojít i z jiných důvodů. Pokud ale funkci SVYHLEDAT nepoužíváte, projděte si zbytek tohoto článku, ve kterém najdete možná řešení problémů s chybou #HODNOTA!.

Oprava této chyby u konkrétních funkcí

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkcích PRŮMĚR a SUMA.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci CONCATENATE.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci COUNTIF nebo COUNTIFS.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci DATUMHODN.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci DAYS.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci KDYŽ.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkcích INDEX a POZVYHLEDAT.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkcích PRŮMĚR a SUMA.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci SUMIF nebo SUMIFS.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci SOUČIN.SKALÁRNÍ.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci ČASHODN.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci TRANSPOZICE.

Další informace najdete v článku o tom, jak opravit chybu #HODNOTA! ve funkci SVYHLEDAT.

Pokud není vaše funkce v tomto seznamu, vyzkoušejte další řešení uvedená níže.

Další řešení k vyzkoušení

Zdroj chyby můžete zkusit najít tak, že vyberete buňku s chybou a kliknete na Vzorce > Vyhodnocení vzorce. Zobrazí se interaktivní dialogové okno, které bude vypadat nějak takto:

Pomocí nástroje Vyhodnocení vzorce zjistíte, která část vzorce způsobuje chybu

Klikejte na tlačítko Vyhodnotit a Excel bude postupovat jednotlivými částmi vzorce. Po vyhodnocení každé jednotlivé části vám ukáže výsledek hodnocení, abyste měli představu, co se počítá. V tomto případě hlásí vzorec =A2+B2+C2 chybu, protože v buňce A2 je skrytá mezera. V buňce A2 ji nevidíte. Průvodce ji ale vidí a ukáže, že hodnota je =" "+B2+C2. " " signalizuje, že v buňce A2 je mezera.

Někdy chcete chybu #HODNOTA jenom nahradit něčím jiným, třeba vlastním textem, nulou nebo prázdnou buňkou. V takovém případě můžete do vzorce přidat funkci IFERROR(). Funkce IFERROR() zjistí, jestli jde o chybu, a pokud ano, nahradí ji jinou hodnotou, kterou určíte. Pokud nejde o chybu, vypočítá se původní vzorec. Funkce IFERROR funguje jenom v Excelu 2007 a novějším. V dřívějších verzích můžete použít konstrukci KDYŽ(JE.CHYBHODN()).

Upozornění: Funkce IFERROR potlačí všechny chyby, nejen chybu #HODNOTA!. Funkci IFERROR byste neměli používat, pokud si nejste naprosto jistí, že váš vzorec funguje požadovaným způsobem. Jinak se může stát, že se nezobrazí užitečné chybové zprávy, které signalizují nějaký problém.

Tady je příklad vzorce, který vrací chybu #HODNOTA! v důsledku skryté mezery v buňce D2:

Příklad chyby #HODNOTA! způsobené úvodní mezerou v buňce D2 – vzorec v buňce E2 je =C2-D2

A tady je stejný příklad, ale s funkcí IFERROR, která nahrazuje chybu #HODNOTA! nulou:

Pomocí funkce IFERROR() potlačíte všechny chyby – vzorec v buňce E2 je =IFERROR(C2-D2;0)

Vzorec =IFERROR(C2-D2;””) by v případě chyby nezobrazil nulu, ale nic. Chybu můžete dokonce nahradit vlastním textem, třeba pomocí vzorce =IFERROR(C2-D2;”Chyba výpočtu slevy”).

Jak je vidět, funkce IFERROR bohužel chybu nevyřeší, jenom ji skryje. Měli byste proto s určitostí vědět, že skrytí chyby je lepší než její oprava.

Vzorce s matematickými operacemi (+, -, *, ^ a /) nemusí umět počítat s buňkami, které obsahují text nebo mezery. V takovém případě zkuste místo toho použít funkci. Funkce obvykle textové hodnoty ignorují a formátují všechno jako čísla, čímž eliminují chybu #HODNOTA!.

Nahrazení matematických operátorů funkcemi

Buňky můžou někdy vypadat prázdné, i když obsahují skryté mezery. Poklikejte na buňku, na kterou váš vzorec odkazuje, a hledejte mezery. Na následujícím obrázku jsou mezery vlevo od kurzoru v buňce A2.

Chyba HODNOTA způsobená úvodními mezerami v buňce A2

Zkuste mezery odstranit, nebo buňku vyberte a stiskněte klávesu Delete, abyste zjistili, jestli chyba zmizí. Pokud potřebujete zkontrolovat mnoho řádků, můžete v prázdném sloupci použít funkci JE.PRÁZDNÉ(), abyste zjistili, jestli jsou buňky opravdu prázdné. V následujícím obrázku obsahuje buňka A2 skrytou mezeru, která není vidět. Funkce JE.PRÁZDNÉ v buňce E2 vrátí hodnotu NEPRAVDA. Buňka A3 je ale skutečně prázdná a funkce JE.PRÁZDNÉ pro ni vrátí hodnotu PRAVDA.

Pomocí funkce JE.PRÁZDNÉ identifikujete potenciální chyby – vzorec v buňce E2 je =JE.PRÁZDNÉ(A2)

Když importujete data z externích zdrojů, můžou se někdy do Excelu dostat i netisknutelné znaky, jako třeba ^ nebo '. Tyto znaky můžou bohužel způsobovat problémy ve vzorcích a může být těžké je odstranit. Pomocí funkce VYČISTIT se ale můžete těchto znaků zbavit a převést hodnoty z textové podoby na číselnou. Oblast s funkcí VYČISTIT pak můžete zkopírovat a původní oblast buněk potom můžete přepsat jenom hodnotami. Uděláte to takto: Vyberte oblast s funkcí VYČISTIT a stiskněte klávesy CTRL+C. Vyberte původní buňky a klikněte na Domů > Vložit > Vložit jinak > Hodnoty.

Pomocí funkce VYČISTIT odeberete netisknutelné znaky – vzorec v buňce E2 je =VYČISTIT(A2)

Někdy můžou způsobovat problémy úvodní a koncové mezery. Excel se u jednoduchých hodnot obecně pokouší tyto mezery odebrat. Mezery například odebere, když zadáte „ 123“, ale nemusí se mu to podařit u datových hodnot jako třeba „ 1/1/16“. V takovém případě můžete úvodní a koncové mezery odebrat pomocí funkce PROČISTIT a potom se na hodnotu převedenou pomocí funkce PROČISTIT odkázat ve svém vzorci.

V tomto příkladu způsobí úvodní mezery v datu v buňce A2 chybu #HODNOTA! ve vzorci =B2-A2. Když ale použijeme vzorec =PROČISTIT(A2), můžeme chybu vyřešit použitím vzorce =B2-D2.

Pomocí funkce PROČISTIT() odeberete úvodní a koncové mezery – vzorec v buňce D2 je =PROČISTIT(A2)

Pravým tlačítkem klikněte na buňku, na kterou vzorec odkazuje, a potom klikněte na Formát buněk. Ujistěte se, že formát není Text. U více buněk není tento postup praktický, takže pokud chcete zkontrolovat více než jednu buňku, vložte nový sloupec a pomocí funkce JE.TEXT() zjistěte, jestli jsou buňky naformátované jako text. V následujícím příkladu není hodnota „173 0“ platné číslo, takže Excel ji považuje za text. Často to může vzniknout v důsledku překlepu. Funkce JE.TEXT chybu nevyřeší, jenom vám pomůže zjistit, jestli chybu nezpůsobuje text.

Pomocí funkce JE.TEXT() identifikujete potenciální chyby způsobené nečíselnými hodnotami – vzorec v buňce E3 je =JE.TEXT(C3)

Vaše datové připojení může v určitém okamžiku přestat být dostupné. Vyřešíte to jeho obnovením. Případně zvažte import dat, pokud je to možné. Pokud nemáte k připojení přístup, požádejte tvůrce sešitu, aby pro vás vytvořil nový soubor. Nový soubor by měl obsahovat jenom hodnoty, žádná připojení. Dá se vytvořit zkopírováním všech buněk a potom jejich vložením jako hodnot. Udělá se to tak, že se klikne na Domů > Vložit > Vložit jinak > Hodnoty. Tím se vyloučí všechny vzorce a připojení – a také se tak zbavíte všech chyb #HODNOTA!.

Pokud si teď nejste jistí, co udělat, můžete zkusit najít podobný dotaz na fóru komunity Excelu nebo tam zadat vlastní dotaz.

Odkaz na fórum komunity Excelu

Zadat dotaz do komunitního fóra Excelu

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×