Jak nahrát soubory do knihovny

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Vaše OneDrive pro firmy nebo na týmovém webu, můžete odeslat soubory, přetažením z počítače. Nejprve otevřete OneDrive nebo knihovně webu. Pak najít dokumenty, které chcete odeslat do aplikace Průzkumník a přetáhněte je na místo v knihovně, kde říká Sem přetáhněte soubory. Na ukázku naleznete v Video: přidávání dokumentů do knihovny. Nejste si jisti, pokud přidáte najdete files? měli uložit dokumenty do OneDrive pro obchodní nebo site? týmu

Přetažení souborů na OneDrive

Poznámka   Pokud nevidíte možnost přetahovat soubory, aktualizujte svou kopii systému Office.

Namísto přetahování souborů, můžete zvolit uložení.

Tlačítko Nahrát na panelu s příkazy pro rychlý přístup na OneDrivu

V dialogovém okně Přidat do dokumentu po klepnutí Procházet odeslat soubor nebo klepnutím na tlačítko Odeslat soubory pomocí programu Průzkumník Windows namístoChcete-li odeslat více souborů. Pokud zvolíte možnost aplikace Explorer, můžete přetáhnout soubory z počítače do okna Průzkumník. Tato možnost je jednodušší použít nejprve otevřete Průzkumník.

Tip   Některé knihovny mají omezení, které můžete omezit, kolik souborů lze odeslat najednou. Například pokud knihovna vyžaduje určitý typ obsahu nebo vyžaduje určité pole, můžete nahrát pouze jeden soubor najednou.

Na ukázku naleznete v Video: kopírování nebo přesunutí souborů knihovny pomocí Průzkumníka otevřít. Řešení problémů, viz Poradce při potížích v aplikaci Microsoft SharePoint Online v aplikaci Microsoft Office 365 příkaz "Otevřít pomocí Průzkumníka".

Můžete také vytvořit a spravovat dokumenty, tabulky, prezentace a další typy souborů v knihovně. Další informace naleznete v článcích:

Vytvoření dokumentu

Synchronizace knihoven OneDrivu pro firmy nebo sharepointového webu s vaším počítačem

Sdílení dokumentů nebo složek na OneDrivu pro firmy

Důležité   Před odeslání nebo vytvořit soubory do knihovny, musíte mít oprávnění k přispívání do knihovny. Také pokud v knihovně, pokud některé typy souborů jsou blokovány z bezpečnostních důvodů.

Další informace v tomto článku

Jak do knihovny nahrát velké soubory nebo větší množství souborů

Další informace o nahrávání souborů

Jak do knihovny nahrát velké soubory nebo větší množství souborů

Pokud do knihovny odesíláte velké soubory nebo více souborů, které mají velkou celkovou velikost, možná se vám vracejí chyby kvůli limitu velikosti souborů v SharePointu nebo kvůli vypršení časového limitu ve vaší verzi Internet Exploreru. K řešení těchhle chyb můžete zkusit provést následující kroky:

  • Odešlete soubory 100 nebo méně. Nelze odeslat více než 100 souborů najednou.

  • Pokud jste zákazníkem Office 365, vyhněte se odesílání souborů větších než 2 GB, což je maximální velikost souboru ve výchozím nastavení.

  • Pokud vaše organizace udržuje místní nasazení SharePointu, požádejte správce serveru, aby zkontroloval a případně zvětšil limit maximální velikosti souboru tak, aby se do něj vešly soubory, které odesíláte. Výchozí maximální velikost je 250 MB, dá se ale zvětšit až na 2 GB.

  • Pro soubor velikost větší než 2 GB, pokud se zobrazí zpráva "Práce v", který nikdy zmizí, postupujte podle pokynů v Microsoft Support: Chyba aplikace Internet Explorer "vypršel časový limit připojení" při server neodpovídá.

  • Pokud máte k dispozici klienta synchronizace OneDrive pro firmy , umožňuje odesílání velkých souborů nebo více souborů. Stále platí limit 100 souboru, ale synchronizace automaticky nahraje je na pozadí při práci v režimu online. Další informace naleznete v tématu synchronizace knihovny do vašeho počítače.

Začátek stránky

Další informace o nahrávání souborů

Možnosti, které máte při přidávání souborů do knihovny, se můžou nepatrně lišit. Záleží to na tom, jakou verzi Office nebo jaký prohlížeč používáte. Někdy navíc správci webů nastavují v knihovně další požadavky, kterým je potřeba vyhovět.

Poznámka   V knihovně stránek wikiwebu můžete vytvářet nové stránky wikiwebu, ale nemůžete do ní nahrávat existující soubory.

Uložení souboru:   Než budete moct poprvé uložit nějaký soubor, bude možná potřeba, abyste v prohlížeči nastavili web jako důvěryhodný. V Internet Exploreru se to třeba dělá kliknutím na Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení > Důvěryhodné weby > Weby.

Povinná rezervace:    Vlastníci webu můžou knihovnu nastavit tak, abyste si soubory před úpravou museli rezervovat (a po dokončení úprav je zase vrátit se změnami). Pokud vaše knihovna vyžaduje rezervaci, tak když soubor poprvé nahrajete, máte ho rezervovaný vy. Aby ho mohli upravovat i jiní lidé, musíte ho vrátit se změnami. Další informace o rezervaci najdete v článku Rezervace, vrácení se změnami nebo zahození změn souborů v knihovně.

Sledování verzí souboru:   Existující soubor můžete nahradit jeho revidovanou verzí. Pokud je v knihovně nastavené sledování verzí, můžete revidovaný soubor přidat jako novou verzi, která se stane součástí historie verzí souboru. Když nahráváte novou verzi souboru, je dobré napsat komentář k tomu, co se v příslušné verzi změnilo, aby šlo historii souboru snadněji sledovat. Jestli se chcete o správě verzí dozvědět něco víc, podívejte se na Video: Správa verzí a e-mailová upozornění v knihovně dokumentů.

Vyplnění vlastností souboru:    Když do knihovny přidáte soubor, možná budete taky požádáni, abyste ve formuláři (na panelu informací o dokumentech) vyplnili informace o souboru, třeba jeho popis, název vašeho oddělení nebo číslo projektu.

Schválení nahraného obsahu:    Vlastníci webu můžou knihovnu nastavit tak, aby se obsah musel před zobrazením ostatním uživatelům knihovny schválit. Jako autor uvidíte svůj soubor v seznamu a budete s ním moct pracovat, ale nikdo jiný ne. Schválení dokumentů před jejich zveřejněním může vyžadovat třeba právní oddělení. Další informace najdete v článku Požadování schvalování položek v seznamu nebo knihovně webu.

Začátek stránky

Poznámka   Omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Office 365 End User, SharePoint Server 2013 Preview, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk