Jak někoho pozvat do pracovního prostoru v SharePointu Workspace 2010

Pokud chcete pozvat lidi, aby se připojili k pracovním prostorům aplikace Groove jako noví členové, můžete jim poslat pozvánky do pracovního prostoru.

V tomto tématu

Vytvoření pozvánky do pracovního prostoru

Upozorňování na průběh pozvání

Potvrzení přijetí pozvání

Vytvoření pozvánky do pracovního prostoru

Postup, jak někoho pozvat do pracovního prostoru aplikace Groove:

 1. Přejděte do pracovního prostoru.

 2. V podokně Členové zadejte do pole Pozvat do pracovního prostoru jméno nebo e-mailovou adresu příjemce.

  Podrobnosti o adresování pozvánky

  Když píšete jméno, SharePoint Workspace hledá kontakt, který odpovídá zadávaným znakům. Kontakt můžete taky vybrat v rozevírací nabídce, která obsahuje všechny kontakty uznávané vaším účtem: to zahrnuje kontakty, které jste přidali do svého osobního seznamu na Spouštěcím panelu, i kontakty, kteří jsou členy jiných pracovních prostorů.

  Pokud SharePoint Workspace nemůže pro jméno, které napíšete, najít žádnou shodu, vyzve vás k vyhledání kontaktu.

  Kliknutím na Další zobrazíte v dialogu Přidat příjemce další možnosti pro přidávání nebo hledání příjemců.

 3. Kliknutím na Přejít otevřete dialog Odeslat pozvánku.

 4. Pomocí rozevíracího seznamu přiřaďte příjemci (příjemcům) požadovanou roli.

  Podrobnosti

  Pokud zvete několik kontaktů a chcete jim přiřadit různé role, musíte pro každou roli odeslat samostatnou pozvánku.

  Dál platí, že pokud nejste správcem pracovního prostoru, můžete pozvaným uživatelům přiřadit jenom stejnou roli, jakou máte přiřazenou vy (účastník může přiřadit jenom roli Účastník a host jenom roli Host). Další informace najdete v tématu Role a oprávnění.

 5. Pokud chcete potvrzovat přijetí pozvání pozvaných uživatelů, zaškrtněte políčko Požádat o potvrzení přijetí.

  Poznámka :  Pro všechny pozvánky odesílané e-mailem je tato funkce automaticky zapnutá.

 6. Podle potřeby přidejte text zprávy.

 7. Kliknutím na Pozvat odešlete pozvánku.

  Podle vybraného typu příjemců udělá SharePoint Workspace toto:

  • Kontaktům SharePointu Workspace odešle pozvánku jako zprávu SharePointu Workspace.

  • V případě e-mailových adres odešle SharePoint Workspace pozvánku pomocí Microsoft Outlooku jako e-mailovou zprávu se souborem v příloze.

   Zpráva obsahuje pokyny pro lidi, kteří už SharePoint Workspace mají, i pro ty, kteří ho nemají. Lidé, kteří SharePoint Workspace už mají, otevřou pozvánku kliknutím na odkaz ve zprávě. Lidé, kteří SharePoint Workspace nemají, kliknou na jiný odkaz, který otvírá stránku pro stažení SharePointu Workspace. Jakmile příjemce e-mailu nainstaluje a spustí SharePoint Workspace, měla by se pozvánka do pracovního prostoru automaticky otevřít. Pokud se pozvánka automaticky neotevře, může se příjemce vrátit k e-mailové zprávě, otevřít přiložený soubor a odpovědět na pozvání.

   U všech pozvánek odesílaných e-mailem je nutné, aby odesílatel před odesláním pracovního prostoru do počítače příjemce potvrdil přijetí.

   Poznámka :  Pokud jako e-mailového klienta nepoužíváte Microsoft Outlook, zobrazí se zpráva, že nemůžete pozvánku pomocí této funkce odeslat. Zpráva popisuje alternativní postup pozvání – třeba zkopírování pozvánky do schránky a její následné vložení do jiného e-mailového nebo komunikačního klienta.

Začátek stránky

Upozorňování na průběh pozvání

Po odeslání pozvánky vás SharePoint Workspace bude pomocí upozornění průběžně informovat o jejím zpracování.

Poznámka :  U příjemců e-mailu neuvidíte upozornění na průběh, dokud neotevřou přiložený soubor. První upozornění, které z následující tabulky uvidíte, bude asi upozornění Pozvání uživatele „uživatel“: Otevřeno, čeká se na odpověď...

Následující tabulka obsahuje souhrn upozornění na průběh pozvání:

Oznámení

Význam

Pozvání uživatele „uživatel“: Čeká se na odeslání...

SharePoint Workspace zatím nemůže pozvánku odeslat. Počítač odesílatele je možná offline nebo momentálně nemá živé připojení k síti nebo službě pro přenos dat.

Pozvání uživatele „uživatel“: Odesílání, dokončeno %...

SharePoint Workspace odesílá pozvánku do počítače pozvaného uživatele nebo do služby pro přenos dat (pokud je počítač zvané osoby offline).

Pozvání uživatele „uživatel“: Odesláno, čeká se na doručení...

Pozvánka opustila počítač odesílatele, a pokud je pozvaný uživatel online, bude mu doručená. Pokud je pozvaný uživatel offline, pozvánka se přesměruje do služby pro přenos dat.

Pozvání uživatele „uživatel“: Doručeno, čeká se na otevření pozvaným uživatelem...

Pozvánka dorazila do počítače pozvaného uživatele.

Pozvání uživatele „uživatel“: Otevřeno, čeká se na odpověď...

Pozvaný uživatel otevřel pozvánku a musí se rozhodnout, jestli pozvání přijme nebo odmítne.

Pozvání uživatele „uživatel“: Pozvánka byla přijata.

Pozvaný uživatel přijal pozvání, ale SharePoint Workspace mu zatím pracovní prostor neposílá, protože odesílatel pozvánky i všichni ostatní členové pracovního prostoru jsou offline. Všimněte si, že pokud pozvaný uživatel přijme pozvání v době, kdy je odesílatel pozvánky offline, SharePoint Workspace se pokusí stáhnout pracovní prostor od jiného člena, který je momentálně online, přičemž preferuje členy, kteří jsou online, ale neaktivní.

Pozvání uživatele „uživatel“: Pozvánka byla přijata: Odesílání pracovního prostoru, dokončeno %...

Pozvaný uživatel přijal pozvání a pracovní prostor se mu právě odesílá.

Pozvání uživatele „uživatel“: Pracovní prostor byl odeslán, čeká se na doručení...

Pracovní prostor opustil počítač odesílatele pozvánky, ale pozvaný uživatel ho ještě přijímá.

Pozvání uživatele „uživatel“: Pracovní prostor byl doručen.

Pracovní prostor byl pozvanému uživateli úspěšně doručen.

Poznámka :  Pokud pozvaný uživatel přejde do režimu offline dřív, než přijme celý pracovní prostor, odešle se pracovní prostor do služby pro přenos dat. Až bude pozvaný uživatel zase online, bude pracovní prostor přesměrovaný ze služby pro přenos dat do počítače pozvaného uživatele.

Začátek stránky

Potvrzení přijetí pozvání

Vyžadovat potvrzení přijetí pozvání je užitečné z bezpečnostních důvodů. Umožní vám to před odesláním pracovního prostoru ověřit identitu každého příjemce. Pokud tuto možnost zaškrtnete a příjemce zprávy přijme vaše pozvání, SharePoint Workspace zobrazí upozornění, které vás vyzve k potvrzení pozvání.

V dialogu Potvrdit přijetí udělejte některou z následujících akcí a klikněte na Potvrdit:

 • Kliknutím na Od otevřete kontakt příjemce a před odesláním pracovního prostoru ověřte identitu příjemce.

 • Vytvořte zprávu, která se odešle, když přijetí potvrdíte nebo odmítnete.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×