Jak migrovat poštovní schránky z jednoho klienta Office 365 do jiného

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek vysvětluje, jak migrovat poštovní schránky a nastavení služeb z jednoho klienta Office 365 do jiného Office 365 v business případě fúze dvou firem. Pokud máte víc než 500 uživatelů k migraci nebo velké množství dat služby SharePoint k migraci, je vhodné pro práci s Office 365 partner.

Scénář popisovaný v tomto článku představuje dvě fiktivní společnosti, Contoso.com a Fabrikam.com, které používají dva samostatné tenanty Office 365. Contoso koupila společnost Fabrikam a přesouvá uživatele a data Fabrikamu na tenanta Office 365 contoso.com.

Tenant 1 (cílový)

Tenant 2 (zdrojový)

Vlastní e-mailová doména:   

contoso.com

fabrikam.com

Počáteční doména Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scénář: Migrace pomocí nástroje pro migraci třetí strany

Tento scénář předpokládá, že se uživatelé, skupiny a další objekty ze společnosti Fabrikam ručně vytvoří v Office 365, importují do portálu prostřednictvím skriptu nebo sloučí do Active Directory společnosti Contoso prostřednictvím konsolidace služby Active Directory Domain Services (AD DS).

Až budete hotovi, všechny účty Fabrikam bude existovat v klientovi Contoso.com Office 365 a všechny použije @fabrikam.com pro s UPN. Konečný schéma adresování byla vybrána jednoduché a stručnost ale můžete samozřejmě upravit tak, aby odpovídají vašim požadavkům.

Jak přesouvat data poštovní schránky z jednoho klienta Office 365 do jiného

Plánování: Dva týdny před migrací

Pokud pro migraci uživatelů používáte nástroj pro migraci třetí strany, kupte si licence potřebné pro migraci.

Důležité informace o klientech   

Pro Outlook 2010 a Outlooku 2013 potřebujete jenom odstranit Outlookový profil uživatele.

V případě Outlooku 2007 a Outlooku 2010 se při automatickém zjišťování po restartu nakonfiguruje klient a znova se vytvoří soubor .ost.

U klienta Lyncu budete muset po migraci přidat kontakty.

Příprava tenanta a licence   

Zdrojovém klientovi je klienta Office 365 Fabrikam, ze kterého migrujete uživatele a data. Cílovém klientovi je klienta Office 365 Contoso, do kterého migrujete.

 1. Rozšiřte licence v cílovém klientovi Office 365 aby pokryly všechny poštovní schránky, které se přesunou ze zdrojového klienta.

 2. Vytvoření účtů správce ve zdrojové a cílové klienti pro použití v migrace z Office 365 jiné Office 365. Některé nástroje pro migraci může vyžadovat víc než jednoho účtu správce na zdrojovém klientovi optimalizovat výkon data.

Vytvoření místností, zdrojů, distribučních skupin a objektů uživatele v cílovém tenantovi   

Vytvoření zdrojů v cílovém tenantovi (Contoso):

 1. Pokud nástroj Azure AD Connect se použijí k synchronizaci všech objektů ze společnosti Contoso Active Directory Domain Services (AD DS), z (Fabrikam) zdrojového tenanta služby AD DS musí být vytvořeny v cílovém klienta (Contoso) AD DS prostřednictvím konsolidace vytvořit.

  1. Konsolidaci AD DS jde udělat pomocí různých nástrojů služby AD DS. Konsolidace může vyžadovat určité plánování a trvat delší dobu v závislosti na tom, kolik objektů se přesouvá, a proto je možné udělat ji před samotným projektem migrace.

  2. Ověřte, že se synchronizují všech nových uživatelů a skupin na cílovém klientovi Contoso.com prostřednictvím synchronizace adresářů. Objekty objevit jako user@contoso.onmicrosoft.com do nového klienta, protože domény Fabrikam nebyl přesunut v současné době. Primární e-mailovou adresu pro uživatele a skupiny můžete aktualizovat @fabrikam.com po dokončení přesunout domény.

 2. Pokud nebudete používat synchronizace adresářů nebo v Centru pro správu Office 365 ze zdrojového tenanta; se spravují místností, zdrojů, skupinám nebo uživatelům Tyto objekty je vytvořit v cílovém klientovi. Objekty můžete ručně vytvořit v Centru pro správu Office 365 nebo pro větší čísla import souboru CSV pomocí funkce Přidat hromadně v Centru pro správu Office 365 nebo pomocí prostředí Windows PowerShell.

Informování koncových uživatelů   

Informování koncových uživatelů ve vaší organizaci o migraci:

 1. Vytvořte komunikační plán a začněte uživatelům oznamovat nadcházející migraci a změny služeb.

 2. Po migraci se na všech outlookových klientech musí vyčistit mezipaměť přihlašovacích jmen. Podívejte se na téma Obnovení mezipaměti přezdívek a mezipaměti automatického doplňování v aplikaci Outlook, kde najdete informace o automatizovaném nástroji, který můžou spustit koncoví uživatelé.

 3. Informujte uživatele o tom, jak se připojit k Outlook Web Appu pomocí nových přihlašovacích údajů v případě, že po migraci narazí na problém.

Příprava a činnosti před migrací: Tři dny před migrací

Příprava domény   

Jako přípravu domény na migraci udělejte toto:

 1. Zahajte proces ověření e-mailové domény Fabrikam.com na cílovém tenantovi (Contoso).

 2. V Centru pro správu Office 365 na contoso.com přidejte doménu Fabrikam.com a pro ověření vytvořte záznamy TXT v DNS.

  Poznámka : Ověření se nepovede, protože se doména pořád ještě používá na jiném tenantovi.

  Tím, že tento krok uděláte teď, poskytnete záznamu DNS dost času na rozšíření, protože to může trvat až 72 hodin. Konečné ověření uděláte až v pozdější fázi procesu.

Plánování migrace   

Při plánování migrace udělejte toto:

 1. Vytvořte hlavní seznam uživatelských poštovních schránek, které chcete migrovat.

 2. Vytvořte soubor .csv s mapováním poštovních schránek pro nástroj pro migraci třetí strany, který používáte. Nástroj pro migraci použije tento soubor mapování při migraci k propojení zdrojové poštovní schránky s poštovní schránkou na cílovém tenantovi. Pro mapování zdrojových účtů doporučujeme použít „počáteční“ doménu *.onmicrosoft.com vzhledem k tomu, že se vlastní e-mailová doména bude pořád měnit.

Soubor CSV používaný k migraci dat poštovní schránky z jednoho klienta Office 365 do jiného

Test TTL záznamu MX   

Následně budete plánovat test TTL.

 1. V DNS změňte hodnotu TTL záznamu MX primární e-mailové domény, kterou chcete přenést, na nějakou krátkou dobu (např. 5 minut). Pokud hodnotu TTL nejde snížit na 5 minut, poznamenejte si nejnižší hodnotu. Třeba pokud je nejnižší hodnota 4 hodiny, záznam MX budete muset změnit 4 hodiny před začátkem migrace.

 2. MX Lookup.

Zakázání synchronizace adresáře ve zdrojovém tenantovi   

V Centru pro správu Office 365 zdrojového tenanta zakažte synchronizaci adresáře. Tento proces může trvat 24 hodin i víc, takže je potřeba ho udělat před migrací. Jakmile synchronizaci na portálu zakážete, změny služby AD DS na zdrojovém tenantovi se už nebudou synchronizovat do tenanta Office 365. Odpovídajícím způsobem upravte stávající proces zřizování uživatelů a skupin.

Migrace: Den migrace

Následující kroky budete muset udělat v den migrace.

Změna záznamů MX – zastavení toku příchozích e-mailů   

Změna primárního správnost záznamu MX z Office 365 na domény, který není dostupný, tedy "unreachable.example.com". Internetové poštovní servery pokus o doručení nové pošty frontě e-mailu a pokusí opakované dodání 24 hodin. Tímto způsobem může některé e-mailu vrátit nedoručení (NDR) v závislosti na serveru pokusu o doručení e-mailu. Pokud se jedná problém pomocí služby Pomocník pro MX záznam zálohování. Existuje mnoho služeb třetí strany, které bude frontě e-mailu u dnech nebo týdnech. Po dokončení migrace dodá tyto služby ve frontě e-mailu do nového klienta Office 365.

Tip : Pokud je vaše doba TTL krátká, třeba pět minut, můžete tento krok udělat na konci pracovního dne, kdy to způsobí nejmenší problémy. Pokud máte delší dobu TTL, je potřeba změnit záznam MX předem, aby se stačila ukončit doba platnosti TTL. Třeba když máte čtyřhodinový TTL a chcete začít migraci v šest večer, musíte ho změnit před druhou hodinou odpoledne.

V případě potřeby zkontrolujte změny záznamu MX a DNS. K ověření těchto změn MX a DNS můžete použít nástroj Nslookup nebo třeba službu MxToolbox.

Příprava zdrojového tenanta   

Aby bylo možné primární e-mailovou doménu fabrikam.com přesunout na cílového tenanta, je potřeba ji nejdřív odebrat ze všech objektů na zdrojovém tenantovi.

 1. Pokud vám to taky nastavení domény s veřejným webem SharePoint Online, pak než odeberete doménu, musíte nejdřív nastavit adresu URL webu zpátky na počáteční doménu.

 2. Pomocí portálu pro správu Lyncu odeberte všechny licence Lyncu od uživatelů na zdrojovém tenantovi. Odebere se tím adresa SIP Lyncu připojená k Fabrikam.com.

 3. Obnovte výchozí e-mailové adresy zdrojových poštovních schránek Office 365 na počáteční doménu (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Na zdrojovém tenantovi obnovte výchozí e-mailové adresy všech distribučních seznamů, místností a prostředků na počáteční doménu (fabrikam.onmicrosoft.com).

 5. Odebrání všech sekundární e-mailu (proxy adresy) objekty uživatelů, kteří pořád používají @fabrikam.com.

 6. Nastavte výchozí doménu na zdrojovém tenantovi na doménu směrování fabrikam.onmicrosoft.com (na portálu správce klikněte na název vaší společnosti v pravém horním rohu).

 7. Příkazem Windows PowerShellu Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com načtěte seznam všech objektů, které ještě pořád používají doménu a blokují odebrání.

 8. Informace o běžných problémech při odebrání domény najdete v tématu Při pokusu o odebrání domény z Office 365 se zobrazí chybové hlášení.

Příprava cílového tenanta   

Dokončete ověření domény Fabrikam.com na tenantovi contoso.com. Po odebrání domény ze starého tenanta budete možná muset hodinu počkat.

 1. Nakonfigurujte automatické zjišťování záznamu CNAME (interní/externí) (nepovinné).

 2. Pokud používáte službu AD FS, nakonfigurujte novou doménu na cílovém tenantovi na AD FS.

 3. Spusťte aktivaci poštovních schránek na tenantovi contoso.com > přiřaďte licence všem novým uživatelským účtům.

 4. Nastavte e-mailovou doménu Fabrikam.com jako primární adresu nových uživatelů. Můžete to udělat pomocí Windows PowerShellu nebo tak, že na portálu vyberete nebo upravíte víc uživatelů bez licence.

 5. Pokud nepoužíváte funkce Synchronizace hesla nebo službu AD FS, nastavte heslo na všechny poštovní schránky v cílovém klientovi (Contoso). Pokud nepoužíváte společné heslo, informujte uživatele o nové heslo.

 6. Jakmile poštovních schránek licencovaná a aktivní, přechod směrování pošty. Záznam Fabrikam MX odkazovat na Office 365 cílovém klientovi (Contoso). Když skončí platnost MX TTL, začne se plovoucí dlaždice do nových poštovních schránkách prázdné pošta. Pokud používáte službu záložní MX, můžete uvolnit e-mailu do nových poštovních schránkách.

 7. Na cílovém tenantovi ověřte směrování e-mailů z a do nových poštovních schránek.

 8. Pokud používáte Exchange Online Protection (EOP): Na cílovém tenantovi znova vytvořte přenosová pravidla, konektory, seznamy povolených a blokovaných uživatelů apod. ze zdrojového tenanta.

Spuštění migrace   

Určete takovou metodu migrace, která bude mít za následek nejkratší výpadek služeb a nejmenší nepříjemnosti pro uživatele.

 • Migrace míň než 500 uživatelů: Migrujte Poštu, Kalendář a kontaktní údaje do poštovních schránek cílového tenanta. Pokud je to možné, omezte migraci pošty podle data, třeba jen na data za posledních 6 měsíců.

 • Migrace víc než 500 uživatelů: Použijte vícefázový přístup, při kterém nejdřív migrujete všem uživatelům kontakty, kalendáře a poštu jenom z minulého týdne a v následujících dnech nebo týdnech v dalších fázích naplníte poštovní schránky dalšími e-mailovými daty.

Spusťte migraci pošty prostřednictvím nástroje pro migraci třetí strany.

 1. Sledujte průběh migrace pomocí nástrojů poskytnutých dodavatelem. Během migrace posílejte pravidelné zprávy o průběhu migrace managementu a migračnímu týmu.

 2. Volitelně můžete po dokončení migrace provést druhou nebo třetí fázi migrace.

Po dokončení migrace Outlook 2007 a 2010 synchronizuje celou poštovní schránku u každého uživatele, což zabere velkou šířku pásma podle toho, kolik dat jste do každé poštovní schránky migrovali. Outlook 2013 ve výchozím nastavení ukládá do mezipaměti jenom data z posledních 12 měsíců. Toto nastavení můžete konfigurovat na víc nebo míň dat, třeba jenom poslední 3 měsíce dat, což může uvolnit šířku pásma.

Po migraci: vyčištění   

Při odpovídání na migrované e-mailové zprávy můžou uživatelé dostávat zprávy o nedoručení (NDR). Je potřeba vyčistit mezipaměť přihlašovacích jmen v Outlooku. Podívejte se na téma Jak odstranit uložení přihlašovacího jména a dat sloužících k automatickému dokončování v aplikaci Outlook. Můžete taky přidat všem uživatelům starší původní název domény jako adresu proxy x.500.

Ukázky skriptů Windows PowerShellu

Následující ukázkové skripty Windows PowerShellu použijte jako výchozí bod pro vytváření vlastních skriptů.

Hromadné resetování hesla v Office 365
 1. Vytvořte soubor .csv s názvem password.csv.

 2. Do tohoto souboru vložte sloupce s názvy upn a newpassword. (Příklad: janmacek@contoso.com,Heslo1)

 3. Použití příkazu Windows PowerShellu:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}

Zkopírování všech účtů Office 365 s konkrétní proxy adresou do souboru .csv

##########################################################################
# Script: showproxies.ps1
# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific
# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv)
#
# Change the following variable to the proxy address string you want to find:
# $proxyaddr = "onmicrosoft.com"
################################################################################
$proxyaddr = "onmicrosoft.com"
# Create an object to hold the results
$addresses = @()
# Get every mailbox in the Exchange Organisation
$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited
# Loop through the mailboxes
ForEach ($mbx in $Mailboxes) {
# Loop through every address assigned to the mailbox
Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) {
# If it contains XXX, Record it
if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) {
# This is an email address. Add it to the list
$obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress
$obj.Alias = $mbx.Alias
$obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10)
$addresses += $obj
}
}
}
# Export the final object to a csv in the working directory
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation
# Open the csv with the default handler
Invoke-Item addresses.csv
##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Hromadné vytvoření poštovních schránek místností v Office 365

################################################################################
# Script: create-rooms.ps1
# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script creates Room mailboxes in Office 365.
# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"
#
# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file
$csv = Import-CSV $inputfile
#Create Rooms contained in the CSV file
$csv | foreach-object{
New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity
}
##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Hromadné odebrání sekundárních e-mailových adres z poštovních schránek

##########################################################################
# Script: remove-proxy.ps1
#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script will remove a secondary email address from many users
#
# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"
#
# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix
# Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com
#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.
#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany
("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file and change primary smtp address
$csv = Import-CSV $inputfile
$csv | foreach-object{
# Set variable for email address to remove
$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix
Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)
Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr}
}
##### END OF REMOVE-PROXY.PS1

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×