Office
Přihlásit se

Jak migrovat poštovní schránky z jednoho klienta Office 365 do jiného

V tomto článku se dozvíte, jak ve scénáři podnikového sloučení migrovat nastavení poštovních schránek a služeb z jednoho tenanta Office 365 do jiného tenanta Office 365. Pokud budete migrovat více než 500 uživatelů nebo velký objem sharepointových dat, doporučujeme spolupracovat s partnerem Office 365.

Scénář popisovaný v tomto článku představuje dvě fiktivní společnosti, Contoso.com a Fabrikam.com, které používají dva samostatné tenanty Office 365. Contoso koupila společnost Fabrikam a přesouvá uživatele a data Fabrikamu na tenanta Office 365 contoso.com.

Tenant 1 (cílový)

Tenant 2 (zdrojový)

Vlastní e-mailová doména:   

contoso.com

fabrikam.com

Počáteční doména Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scénář: Migrace pomocí nástroje pro migraci třetí strany

Tento scénář předpokládá, že se uživatelé, skupiny a další objekty ze společnosti Fabrikam ručně vytvoří v Office 365, importují do portálu prostřednictvím skriptu nebo sloučí do Active Directory společnosti Contoso prostřednictvím konsolidace služby Active Directory Domain Services (AD DS).

Po migraci budou všechny účty Fabrikamu na tenantovi Office 365 Contoso.com a jako hlavní název uživatele (UPN) budou všechny používat @fabrikam.com. Konečné schéma adresování je takto zvolené kvůli jednoduchosti a stručnosti, ale dá se samozřejmě upravit podle vašich požadavků.

Jak přesouvat data poštovní schránky z jednoho tenanta Office 365 do jiného

Plánování: Dva týdny před migrací

Pokud pro migraci uživatelů používáte nástroj pro migraci třetí strany, kupte si licence potřebné pro migraci.

Důležité informace o klientech   

U Outlooku 2010 a Outlooku 2013 stačí jenom odstranit outlookový profil uživatele.

V případě Outlooku 2007 a Outlooku 2010 se při automatickém zjišťování po restartu nakonfiguruje klient a znova se vytvoří soubor .ost.

U klienta Lyncu budete muset po migraci přidat kontakty.

Příprava tenanta a licence   

Zdrojový tenant je tenant Office 365 společnosti Fabrikam, ze kterého migrujete uživatele a data. Cílový tenant je tenant Office 365 společnosti Contoso, na kterého migrujete.

 1. Rozšiřte licence v cílovém tenantovi Office 365 tak, aby pokryly všechny poštovní schránky, které se budou migrovat ze zdrojového tenanta.

 2. Ve zdrojovém i cílovém tenantovi vytvořte účty správce, které se použijí při migraci z Office 365 do jiného Office 365. Některé nástroje pro migraci můžou vyžadovat víc než jeden účet správce ve zdrojovém tenantovi, aby bylo možné optimalizovat propustnost dat.

Vytvoření místností, zdrojů, distribučních skupin a objektů uživatele v cílovém tenantovi   

Vytvoření zdrojů v cílovém tenantovi (Contoso):

 1. Pokud se pro synchronizaci všech objektů ze služby Active Directory Domain Services (AD DS) společnosti Contoso bude používat nástroj Azure AD Connect, musí se prostřednictvím konsolidace vytvořit objekty ze služby AD DS zdrojového tenanta (Fabrikam) ve službě AD DS cílového tenanta (Contoso).

  1. Konsolidaci AD DS jde udělat pomocí různých nástrojů služby AD DS. Konsolidace může vyžadovat určité plánování a trvat delší dobu v závislosti na tom, kolik objektů se přesouvá, a proto je možné udělat ji před samotným projektem migrace.

  2. Ověřte, jestli se všichni noví uživatelé a skupiny synchronizují do cílového tenanta Contoso.com prostřednictvím synchronizace adresářů. Objekty by se měly zobrazit v novém tenantovi jako uživatel@contoso.onmicrosoft.com, protože se v této chvíli ještě nepřesunula doména Fabrikam. Primární e-mailová adresa uživatelů a skupin se dá aktualizovat na @fabrikam.com až po přesunutí domény.

 2. Pokud se nepoužije synchronizace adresářů nebo pokud se nějaké místnosti, prostředky, skupiny nebo uživatelé spravují v Centru pro správu Office 365 na zdrojovém tenantovi, musí se tyto objekty vytvořit v cílovém tenantovi. Objekty se dají vytvořit ručně v Centru pro správu Office 365 nebo v případě většího množství můžete naimportovat soubor CSV pomocí funkce hromadného přidání v Centru pro správu Office 365 nebo pomocí Windows PowerShellu.

Informování koncových uživatelů   

Informování koncových uživatelů ve vaší organizaci o migraci:

 1. Vytvořte komunikační plán a začněte uživatelům oznamovat nadcházející migraci a změny služeb.

 2. Po migraci se na všech outlookových klientech musí vyčistit mezipaměť přihlašovacích jmen. Podívejte se na téma Obnovení mezipaměti přezdívek a mezipaměti automatického doplňování v aplikaci Outlook, kde najdete informace o automatizovaném nástroji, který můžou spustit koncoví uživatelé.

 3. Informujte uživatele o tom, jak se připojit k Outlook Web Appu pomocí nových přihlašovacích údajů v případě, že po migraci narazí na problém.

Příprava a činnosti před migrací: Tři dny před migrací

Příprava domény   

Jako přípravu domény na migraci udělejte toto:

 1. Zahajte proces ověření e-mailové domény Fabrikam.com na cílovém tenantovi (Contoso).

 2. V Centru pro správu Office 365 na contoso.com přidejte doménu Fabrikam.com a pro ověření vytvořte záznamy TXT v DNS.

  Poznámka: Ověření se nepovede, protože se doména pořád ještě používá na jiném tenantovi.

  Tím, že tento krok uděláte teď, poskytnete záznamu DNS dost času na rozšíření, protože to může trvat až 72 hodin. Konečné ověření uděláte až v pozdější fázi procesu.

Plánování migrace   

Při plánování migrace udělejte toto:

 1. Vytvořte hlavní seznam uživatelských poštovních schránek, které chcete migrovat.

 2. Vytvořte soubor .csv s mapováním poštovních schránek pro nástroj pro migraci třetí strany, který používáte. Nástroj pro migraci použije tento soubor mapování při migraci k propojení zdrojové poštovní schránky s poštovní schránkou na cílovém tenantovi. Pro mapování zdrojových účtů doporučujeme použít „počáteční“ doménu *.onmicrosoft.com vzhledem k tomu, že se vlastní e-mailová doména bude pořád měnit.

Soubor CSV používaný k migraci dat poštovní schránky z jednoho tenanta Office 365 do jiného

Test TTL záznamu MX   

Následně budete plánovat test TTL.

 1. V DNS změňte hodnotu TTL záznamu MX primární e-mailové domény, kterou chcete přenést, na nějakou krátkou dobu (např. 5 minut). Pokud hodnotu TTL nejde snížit na 5 minut, poznamenejte si nejnižší možnou hodnotu. Pokud je nejnižší hodnota například 4 hodiny, budete muset záznam MX změnit 4 hodiny před začátkem migrace.

 2. MX Lookup.

Zakázání synchronizace adresáře ve zdrojovém tenantovi   

V Centru pro správu Office 365 zdrojového tenanta zakažte synchronizaci adresáře. Tento proces může trvat 24 hodin i víc, takže je potřeba ho udělat před migrací. Jakmile synchronizaci na portálu zakážete, změny služby AD DS na zdrojovém tenantovi se už nebudou synchronizovat do tenanta Office 365. Odpovídajícím způsobem upravte stávající proces zřizování uživatelů a skupin.

Migrace: Den migrace

Následující kroky budete muset udělat v den migrace.

Změna záznamů MX – zastavení toku příchozích e-mailů   

Změňte svůj primární záznam MX z Office 365 na doménu, která není dostupná, třeba unreachable.example.com. Internetové e-mailové servery budou při pokusech o doručení řadit novou poštu do fronty a snažit se o opakované doručení po dobu 24 hodin. Při použití této metody můžou některé e-maily vrátit zprávu o nedoručení (NDR) v závislosti na nastavení serveru pokoušejícího se o doručení e-mailu. Pokud je to problém, použijte službu zálohování záznamu MX. Je spousta služeb třetích stran, které budou ukládat e-maily do fronty několik dnů nebo týdnů. Po dokončení migrace tyto služby doručí e-maily čekající ve frontě do nového tenanta Office 365.

Tip: Pokud je vaše doba TTL krátká, třeba pět minut, můžete tento krok udělat na konci pracovního dne, kdy to způsobí nejmenší problémy. Pokud máte delší dobu TTL, je potřeba změnit záznam MX předem, aby se stačila ukončit doba platnosti TTL. Třeba když máte čtyřhodinový TTL a chcete začít migraci v šest večer, musíte ho změnit před druhou hodinou odpoledne.

V případě potřeby zkontrolujte změny záznamu MX a DNS. K ověření těchto změn MX a DNS můžete použít nástroj Nslookup nebo třeba službu MxToolbox.

Příprava zdrojového tenanta   

Aby bylo možné primární e-mailovou doménu fabrikam.com přesunout na cílového tenanta, je potřeba ji nejdřív odebrat ze všech objektů na zdrojovém tenantovi.

 1. Pokud jste svou doménu nastavili taky na veřejném webu SharePoint Online, pak je před jejím odebráním potřeba nejdřív nastavit adresu URL webu zpátky na počáteční doménu.

 2. Pomocí portálu pro správu Lyncu odeberte všechny licence Lyncu od uživatelů na zdrojovém tenantovi. Odebere se tím adresa SIP Lyncu připojená k Fabrikam.com.

 3. Obnovte výchozí e-mailové adresy zdrojových poštovních schránek Office 365 na počáteční doménu (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Na zdrojovém tenantovi obnovte výchozí e-mailové adresy všech distribučních seznamů, místností a prostředků na počáteční doménu (fabrikam.onmicrosoft.com).

 5. Odeberte všechny sekundární (proxy adresy) z uživatelských objektů, které ještě používají @fabrikam.com.

 6. Nastavte výchozí doménu na zdrojovém tenantovi na doménu směrování fabrikam.onmicrosoft.com (na portálu správce klikněte na název vaší společnosti v pravém horním rohu).

 7. Příkazem Windows PowerShellu Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com načtěte seznam všech objektů, které ještě pořád používají doménu a blokují odebrání.

 8. Informace o běžných problémech při odebrání domény najdete v tématu Při pokusu o odebrání domény z Office 365 se zobrazí chybové hlášení.

Příprava cílového tenanta   

Dokončete ověření domény Fabrikam.com na tenantovi contoso.com. Po odebrání domény ze starého tenanta budete možná muset hodinu počkat.

 1. Nakonfigurujte automatické zjišťování záznamu CNAME (interní/externí) (nepovinné).

 2. Pokud používáte službu AD FS, nakonfigurujte novou doménu na cílovém tenantovi na AD FS.

 3. Spusťte aktivaci poštovních schránek na tenantovi contoso.com > přiřaďte licence všem novým uživatelským účtům.

 4. Nastavte e-mailovou doménu Fabrikam.com jako primární adresu nových uživatelů. Můžete to udělat pomocí Windows PowerShellu nebo tak, že na portálu vyberete nebo upravíte víc uživatelů bez licence.

 5. Pokud nepoužíváte funkci synchronizace hodnot hash hesel, předávací ověřování ani AD FS, nastavte heslo u všech schránek cílového tenanta (Contoso). Pokud nepoužíváte společné heslo, upozorněte uživatele na nové heslo.

 6. Jakmile jsou poštovní schránky licencované a aktivní, přeneste směrování pošty. Nasměrujte záznam MX Fabrikamu na cílového tenanta Office 365 (Contoso). Po vypršení platnosti TTL záznamu MX začne pošta přicházet do nových prázdných poštovních schránek. Pokud používáte službu zálohování záznamů MX, můžete uvolnit e-maily do nových poštovních schránek.

 7. Na cílovém tenantovi ověřte směrování e-mailů z a do nových poštovních schránek.

 8. Pokud používáte Exchange Online Protection (EOP): Na cílovém tenantovi znova vytvořte přenosová pravidla, konektory, seznamy povolených a blokovaných uživatelů apod. ze zdrojového tenanta.

Spuštění migrace   

Určete takovou metodu migrace, která bude mít za následek nejkratší výpadek služeb a nejmenší nepříjemnosti pro uživatele.

 • Migrace míň než 500 uživatelů: Migrujte Poštu, Kalendář a kontaktní údaje do poštovních schránek cílového tenanta. Pokud je to možné, omezte migraci pošty podle data, třeba jen na data za posledních 6 měsíců.

 • Migrace víc než 500 uživatelů: Použijte vícefázový přístup, při kterém nejdřív migrujete všem uživatelům kontakty, kalendáře a poštu jenom z minulého týdne a v následujících dnech nebo týdnech v dalších fázích naplníte poštovní schránky dalšími e-mailovými daty.

Spusťte migraci pošty prostřednictvím nástroje pro migraci třetí strany.

 1. Sledujte průběh migrace pomocí nástrojů poskytnutých dodavatelem. Během migrace posílejte pravidelné zprávy o průběhu migrace managementu a migračnímu týmu.

 2. Volitelně můžete po dokončení migrace provést druhou nebo třetí fázi migrace.

Po dokončení migrace Outlook 2007 a 2010 synchronizuje celou poštovní schránku u každého uživatele, což zabere velkou šířku pásma podle toho, kolik dat jste do každé poštovní schránky migrovali. Outlook 2013 ve výchozím nastavení ukládá do mezipaměti jenom data z posledních 12 měsíců. Toto nastavení můžete konfigurovat na víc nebo míň dat, třeba jenom poslední 3 měsíce dat, což může uvolnit šířku pásma.

Po migraci: vyčištění   

Při odpovídání na migrované e-mailové zprávy můžou uživatelé dostávat zprávy o nedoručení (NDR). Je potřeba vyčistit mezipaměť přihlašovacích jmen v Outlooku. Podívejte se na téma Jak odstranit uložení přihlašovacího jména a dat sloužících k automatickému dokončování v aplikaci Outlook. Můžete taky přidat všem uživatelům starší původní název domény jako adresu proxy x.500.

Ukázky skriptů Windows PowerShellu

Následující ukázkové skripty Windows PowerShellu použijte jako výchozí bod pro vytváření vlastních skriptů.

Hromadné resetování hesla v Office 365

 1. Vytvořte soubor .csv s názvem password.csv.

 2. Do tohoto souboru vložte sloupce s názvy upn a newpassword. (Příklad: janmacek@contoso.com,Heslo1)

 3. Použití příkazu Windows PowerShellu:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Zkopírování všech účtů Office 365 s konkrétní proxy adresou do souboru .csv

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Hromadné vytvoření poštovních schránek místností v Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Hromadné odebrání sekundárních e-mailových adres z poštovních schránek

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×