Jak lze zjistit, zda jste v aplikaci Business Contact Manager správcem?

Příznaky

Nemáte oprávnění k provádění některých úloh v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, například k přidání uživatele do seznamu uživatelů oprávněných ke sdílení databáze.

Příčina

Některé úkoly v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook může provádět jen Správce počítače, ve kterém se nachází databáze. Jestliže jste správce, je možné, že se tato zpráva zobrazuje, protože nejste jako správce přihlášeni.

Jak lze zjistit, zda jsem správcem?

Chcete-li zjistit, zda jste správcem, postupujte podle pokynů pro váš operační systém.

Windows XP

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte do pole Otevřít text lusrmgr.msc a klikněte na tlačítko OK.

 3. V okně Místní uživatelé a skupiny dvakrát klikněte na položku Skupiny.

 4. Klikněte dvakrát na položku Administrators. Pokud jste vy nebo skupina, do které patříte, uvedeni jako člen skupiny Administrators, jste správci.

Windows Vista

 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. V nabídce Start zadejte do pole Hledat text lusrmgr.msc.

 3. V části Programy klikněte na položku lusrmgr.msc.

 4. V okně Místní uživatelé a skupiny dvakrát klikněte na položku Skupiny.

 5. Klikněte dvakrát na položku Administrators. Pokud jste vy nebo skupina, do které patříte, uvedeni jako člen skupiny Administrators, jste správci.

Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. V nabídce Start zadejte do pole Prohledat programy a soubory text lusrmgr.msc. Pravděpodobně bude potřeba stisknout klávesu ENTER.

 3. Pokud se zobrazí zpráva nástroje Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.

 4. V okně lusrmgr – [Místní uživatelé a skupiny (Místní)] klikněte dvakrát na možnost Skupiny.

 5. Klikněte dvakrát na položku Administrators. Pokud jste vy nebo skupina, do které patříte, uvedeni jako člen skupiny Administrators, jste správci.

Řešení

Jestliže již správcem jste, přihlaste se jako správce. V případě, že správcem nejste, obraťte se na správce počítače nebo domény a požádejte jej o provedení příslušné úlohy nebo o to, aby vás přidal jako správce, abyste úlohu mohli provést sami.

Přihlášení jako správce

Chcete-li se přihlásit jako správce nebo člen skupiny Administrators, postupujte podle pokynů pro váš operační systém.

Windows XP

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Odhlásit a potom na tlačítko Odhlásit se.

 2. Jako správce se můžete přihlásit pomocí jednoho z následujících kroků:

  • Na úvodní obrazovce klikněte na ikonu vašeho uživatelského účtu správce a zadejte heslo.

  • V Doména stiskněte klávesy CTRL+ALT+DELETE a zadejte přihlašovací informace týkající se uživatelského účtu správce.

   Poznámka :  Pokud se můžete přihlásit k více než jednomu počítači, klikněte na tlačítko Možnosti a v rozevíracím seznamu Přihlásit se k vyberte položku <název počítače> (tento počítač), kde <název počítače> je název počítače, ve kterém je umístěna databáze.

Windows Vista

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na šipku u tlačítka Uzamknout a klikněte na možnost Odhlásit.

 2. Na úvodní obrazovce klikněte na ikonu vašeho uživatelského účtu správce a zadejte heslo.

  -nebo-

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu nebo soubor programu, který chcete spustit, a potom klikněte na možnost Spustit jako správce. Vyberte účet, který chcete použít, a zadejte heslo.

Poznámka :  Pokud se můžete přihlásit k více než jednomu počítači a chcete se přihlásit k jiné Doména, zadejte do pole Uživatelské jméno text doména\uživatelské_jméno, kde doména je název domény, k níž se chcete přihlásit, a uživatelské_jméno je vaše uživatelské jméno. Chcete-li se místo k doméně přihlásit k počítači, který právě používáte, zadejte do pole Uživatelské jméno text název_počítače\uživatelské_jméno, kde uživatelské_jméno je vaše uživatelské jméno.

Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na šipku u tlačítka Vypnout a klikněte na možnost Odhlásit se.

 2. Stiskněte klávesy CTRL+ALT+DELETE, abyste se mohli přihlásit.

 3. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Přepnout uživatele a potom klikněte na ikonu vašeho uživatelského účtu správce a zadejte heslo.

  -nebo-

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu nebo soubor programu, který chcete spustit, a potom klikněte na možnost Spustit jako správce. Vyberte účet, který chcete použít, a zadejte heslo.

  Poznámka :  Pokud se můžete přihlásit k více než jednomu počítači a chcete se přihlásit k jiné Doména, zadejte do pole Uživatelské jméno text doména\uživatelské_jméno, kde doména je název domény, k níž se chcete přihlásit, a uživatelské_jméno je vaše uživatelské jméno. Chcete-li se místo k doméně přihlásit k počítači, který právě používáte, zadejte do pole Uživatelské jméno text název_počítače\uživatelské_jméno, kde uživatelské_jméno je vaše uživatelské jméno.

Správce má v doméně přístup ke každé databázi aplikace Business Contact Manager, bez ohledu na to, zda mu bylo či nebylo vlastníkem příslušné databáze speciálně uděleno oprávnění.

Poznámka :  Jste-li správcem počítače nebo domény se systémem Windows Vista nebo Windows 7, můžete získat přístup ke sdílené databázi spuštěním aplikace Outlook jako správce. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu, pomocí které obvykle spouštíte aplikaci Outlook, a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce. Pokud aplikaci Outlook spustíte jako standardní uživatel, budete mít přístup ke sdílené databázi pouze v případě, že vám oprávnění udělil vlastník databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×