Jak lze pomocí přidružení přesouvat data mezi modely?

V Obchodním modelování pro Plánovací službu PerformancePoint můžete definovat a pak používat přidružení ke kopírování dat ze zdrojového modelu do cílového modelu. Přidružení neurčuje pouze mapování mezi dvěma modely, ale také mezi jejich dimenzemi a členy dimenzí. Pomocí přidružení můžete velmi přesně určit, která zdrojová data se mají zkopírovat, jak se budou data agregovat a do jakého cílového umístění se budou kopírovat. Když vytváříte přidružení mezi modely, můžete navíc k aktualizaci cílového modelu při každé změně zdrojového modelu použít úlohu přesunu dat.

  Jak používají přidružení analytici

  • Analytici mohou přidružení používat pro přispívání ke zdroji dat za účelem většího modelu pro vytváření sestav a konsolidaci. Firemní uživatel může například vytvořit místní model pro analýzu a plánování a potom zadat výsledky analýzy do firemního modelu.

  • Analytici mohou přidružení použít k výběru segmentu většího modelu a tento segment pak mohou použít jako nový samostatný model. Plánovač může například vybrat prvky podnikového modelu k vytvoření modelu, který představuje jenom segment firmy. Plánovač pak může tyto segmenty distribuovat do oddělení poboček, které se určenými segmenty zabývají.

  • Analytici mohou přidružení použít k výběru segmentu většího modelu a segmenty pak integrovat do jiného většího modelu. Prognostik například může vytvořit model citlivostní analýzy ke zjištění možného dopadu místní události na celou společnost.

Tento postup použijte jako podrobného průvodce, se kterým snadno vytvoříte přidružení, namapujete dimenze a členy a provedete přidružení.

Co chcete udělat?

Krok 1: Příprava na kopírování dat

Krok 2: Konfigurace přidružení modelu, dimenze a členů

Krok 3: Provedení přidružení

Krok 1: Příprava na kopírování dat

Úkol

Popis

Ověření uživatelských oprávnění

Pokud chcete definovat přidružení, musíte mít oprávnění Modelátor nebo Správce dat v lokalitě zdrojového modelu i v lokalitě cílového modelu.
Pokud chcete provést přidružení, musíte mít oprávnění Správce dat v lokalitě zdrojového modelu i v lokalitě cílového modelu.

Určení mapování dimenzí

Shromážděte podrobné informace, které můžete použít k určení mapování mezi členy dimenze. Určete například určité členy a sady členů, které chcete zkopírovat do cílového modelu. Navíc určete jaký typ agregace chcete mezi přidružením členů použít.

Určení modelů

Určete zdrojový model a cílový model, které chcete přidružit. Pokud cílový model neexistuje, vytvořte nový model.

Sdílení požadovaných dimenzí

Pokud jedna lokalita modelů vlastní zdrojový i cílový model, Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint nakonfiguruje sdílení dimenzí automaticky.

V opačném případě budete muset dřív, než budete moct kopírovat dimenze a členy dimenze z jednoho modelu do druhého, nakonfigurovat sdílení dimenze explicitně ve zdrojové dimenzi. Pokud chcete zjistit, jak to udělat, přečtěte si téma Sdílení dimenzí.

Začátek stránky

Krok 2: Konfigurace přidružení modelu, dimenze a členů

Úkol

Popis

Otevření modelu

Pokud chcete vytvořit přidružení dimenzí a modelů, musíte otevřít lokalitu modelů.

Vytvoření přidružení modelu

Když nakonfigurujete přidružení modelů, umožníte přidružení dimenzí modelů a členů dimenzí.

Vytvoření přidružení dimenze

Po vytvoření přidružení modelů jste připravení určit přidružení mezi jejich dimenzemi.

Začátek stránky

Krok 3: Provedení přidružení

Úkol

Popis

Provedení přidružení

Pokud chcete přidružení provést, vytvořte a nakonfigurujte úlohu přesunu dat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×