Jak lze překonfigurovat síťové protokoly SQL pro aplikaci Business Contact Manager?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Změna konfigurace síťových protokolů SQL pro aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je úkol pro zkušeného správce.

Změna konfigurace Microsoft SQL Server 2005 tak, aby uživatelé vzdálených počítačů získali přístup ke sdílené databázi

Jakmile Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstaluje SQL Server 2005, ve výchozím nastavení jsou připojení omezena pouze na uživatele místního počítače. SQL Server nakonfiguruje databázi aplikace Business Contact Manager tak, aby se k ní mohli připojovat pouze uživatelé počítače, ve kterém je tato databáze uložena.

Pokud je databáze aplikace Business Contact Manager sdílena, Business Contact Manager pro aplikaci Outlook automaticky aktivuje podporu sítě, přičemž povolením protokolu TCP/IP a protokolu pojmenovaných kanálů umožní, aby se ke sdílené databázi mohli připojovat uživatelé jiných počítačů.

Chcete-li ručně aktivovat podporu sítě a umožnit, aby se k této databázi mohli připojovat uživatelé jiných počítačů, proveďte následující postup.

  1. Klikněte na tlačítko Start a přejděte na příkaz Všechny programy.

  2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005.

  3. Klepněte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Surface Area Configuration (Konfigurace ochrany pro SQL Server).

  4. Klepněte na položku Surface Area Configuration for Services and Connections (Konfigurace ochrany pro služby a připojení).

  5. Na kartě View by Instance (Zobrazení podle instance) klepněte na položku MSSMLBIZ, dále na položku Database Engine (Databázový stroj) a potom na položku Remote Connections (Vzdálená připojení).

  6. Klepněte na přepínač Local and remote connections (Místní a vzdálená připojení) a potom na přepínač Using both TCP/IP and named pipes (Pomocí protokolu TCP/IP a pojmenovaných kanálů).

Pokud předchozí informace problém nevyřeší, vyhledejte na webu Microsoft Office Online nebo Web podpory společnosti Microsoft podrobnější nápovědu k Microsoft SQL Server.

Pokud se nacházíte mimo Spojené státy, přejděte na webu Microsoft mezinárodní podporu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×