Jak lze exportovat data pomocí odchozího pravidla?

Data a definice na serveru PerformancePoint Server můžete exportovat a pak je zpřístupnit širší firemní komunitě pomocí odchozího pravidla, pravidla pro zvláštní účely určující data, která budou exportovaná.

Potom, co spustíte odchozí pravidlo, mohou aplikace mimo PerformancePoint Server používat vaše data. Například máte zákazníka, který chce použít nová data faktu v systému SAP na konci rozpočtového cyklu, nebo zákazníka, který chce katalogový záznam výsledků získaných zpracováním dat v aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službu.

Když v úloze Export dat spustíte odchozí pravidlo, Obchodní modelování pro Plánovací službu uloží protokol exportovaných dat v cílové lokalitě.

V tomto článku

Krok 1: Příprava na export dat

Krok 2: Konfigurace vlastností modelu

Krok 3: Vytvoření odchozího pravidla a sady pravidel

Krok 4: Aktualizace modelu

Krok 5: Spuštění úlohy exportu dat

Krok 1: Příprava na export dat

Pokud chcete exportovat data z aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu, musíte mít příslušná oprávnění. Taky musíte znát konkrétní název cílového serveru, abyste tento údaj mohli zadat, až bude potřeba.

Navíc musíte vytvořit zvláštní popis dat, která chcete exportovat. To vám pomůže vytvořit správný rozsah pro odchozí pravidlo.

Úkol

Popis

Ověřte uživatelská oprávnění.

Abyste mohli spustit úlohu exportu dat, musíte mít oprávnění správce dat.

Vyhledejte název cílového umístění dat v tabulce na kartě Vlastnosti modelu.

Cílové umístění dat je serverový web, specifikovaný správcem dat, který může přijmout exportovaná data. Zjistěte název cílového umístění dat, který správce dat nakonfiguroval v konzole pro správu plánování PerformancePoint, a pak tuto hodnotu použijte k nastavení vlastnosti modelu Umístění exportu.

Identifikujte dimenze zdrojových dat.

Určete rozsah zdrojových dat. Když vytváříte rozsah pro odchozí pravidlo, musíte přesně zadat rozsah každé dimenze v modelu.

Začátek stránky

Krok 2: Konfigurace vlastností modelu

Obchodní modelování pro Plánovací službu používá určité vlastnosti modelu ke konfiguraci požadovaných nastavení pro export.

Úkol

Popis

Přidání, odstranění nebo změna vlastností modelu

Pokud chcete pracovat s dimenzemi a pravidly modelu, musíte otevřít lokalitu modelů a nastavit vlastnosti modelu.

  • Vlastnost Povolit export modelu nastavte na hodnotu PRAVDA.

  • Ve vlastnosti Umístění exportu nastavte název cílového umístění dat, který nastavil správce dat.

Začátek stránky

Krok 3: Vytvoření odchozího pravidla a sady pravidel

Odchozí pravidlo obsahuje specifikaci dat, která budou exportovaná. Jde o jedno ze speciálních pravidel, která Obchodní modelování pro Plánovací službu podporuje, a je nutné ho vytvořit v sadě odchozích pravidel.

Úkol

Popis

Vytvoření odchozího pravidla

Než budete moct použít některé odchozí pravidlo, vybrané pravidlo musí patřit do sady odchozích pravidel. Pokud váš model obsahuje sadu odchozích pravidel, měl by obsahovat pravidlo, které vytvoříte. Pokud váš model neobsahuje sadu odchozích pravidel, před vytvořením odchozího pravidla musíte vytvořit sadu odchozích pravidel.

Definice příkazu SCOPE

Pomocí podokna Definovat obory zadejte dimenze zdroje, které chcete exportovat.

Začátek stránky

Krok 4: Aktualizace modelu

Úkol

Popis

Ověření pravidla

Zkontrolujte syntaxi a sémantiku pravidla a ověřte, jestli jsou dimenze a prvky programu v pravidle platné.

Uložení modelu

Pokud chcete uložit obchodní pravidlo, musíte model uložit.

Nasazení pravidla

Zpřístupněte pravidlo uživatelům v aplikacích Obchodní modelování pro Plánovací službu a PerformancePoint pro Excel.

Začátek stránky

Krok 5: Spuštění úlohy exportu dat

Cíl

Popis

Definování a plánování úkolu v rámci úlohy

Když chcete spustit sadu odchozích pravidel, zahrňte ji do úlohy Export dat a pak úlohu naplánujte.

Vlastnosti exportu dat

Pokud chcete plně definovat Export dat, musíte zadat vlastnosti pro konkrétní úlohu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×