Jak kontaktovat ostatní uživatele

U každého kontaktu v seznamu kontaktů je uvedené tlačítko Stav a textový popis stavu, který ukazuje aktuální stav dostupnosti kontaktu. Na základě stavu kontaktu se můžete rozhodnou, jaký způsob komunikace s kontaktem zvolit, aby byla úspěšná. Je-li stav kontaktu K dispozici, můžete mu odeslat rychlou zprávu nebo zavolat. Je-li stav kontaktu Zaneprázdněn, bude vhodnější mu poslat e-mail, nebo můžete pomocí Karty s kontaktem zjistit, kdy bude k dispozici pro konverzaci.

Co chcete provést?

Zjištění stavu kontaktu

Získání dalších podrobností o kontaktu

Zobrazení možností komunikace s určitým uživatelem

Zobrazení možností volání

Zjištění stavu kontaktu

Informace o stavu zobrazené v seznamu kontaktů u jednotlivých kontaktů odrážejí dostupnost kontaktu a jeho ochotu komunikovat. Stav je graficky zobrazený tlačítkem Stav, které se nachází vlevo od jména kontaktu, a popsán textovým řetězcem vpravo od jména kontaktu. Některé stavy, jako je například K dispozici může nastavit jak uživatel, tak aplikace Office Communicator; jiné, jako je například Neaktivní, může nastavit pouze aplikace Office Communicator.

Začátek stránky

Získání dalších podrobností o kontaktu

Pokud stav kontaktu není K dispozici, můžete zobrazit Kartu s kontaktem a získat další podrobnosti. Udělil-li vám kontakt oprávnění úrovně přístupu Tým nebo vyšší, můžete zobrazit jeho časový plán a zjistit, kdy bude k dispozici.

Postup zobrazení Karty s kontaktem

  • V seznamu kontaktů v okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Stav u příslušného kontaktu.

Začátek stránky

Zobrazení možností komunikace s určitým uživatelem

Aplikace Communicator nabízí celou řadu možností komunikace s ostatními uživateli. Chcete-li zahájit konverzaci s určitým kontaktem, klepněte na jeho jméno pravým tlačítkem a pak zvolte režim komunikace.

Začátek stránky

Zobrazení možností volání

Někdy je třeba uživateli zavolat na mobilní, domácí nebo další telefonní číslo, které zadal.

Postup zobrazení možností volání určitému uživateli

  • V seznamu kontaktů klepněte na šipku vpravo od tlačítka Zavolat přidruženého k danému kontaktu.

    Poznámka :  Zobrazená telefonní čísla kontaktu závisí na úrovni přístupu, kterou vám kontakt udělil, a na telefonních číslech, která se kontakt rozhodl zveřejnit. Pokud vám kontakt například udělil úroveň přístupu Tým nebo Osobní, zobrazí se vám telefonní číslo jeho mobilního telefonu. Pokud nemáte k číslu mobilního telefonu přístup, můžete uživatele požádat, aby zvýšil vaši úroveň přístupu na hodnotu Tým nebo Osobní. Kontakt také musí telefonní číslo, které chce zpřístupnit, zveřejnit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×