Jak funguje správa verzí v seznamu nebo knihovně?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud je v seznamu nebo knihovně povolena správa verzí, můžete ukládat, sledovat a obnovovat položky v seznamu a soubory v knihovně, kdykoli dojde k jejich změně. Správa verzí v kombinaci s dalším nastavením, jako je například požadovaná rezervace, vám nabízí velkou míru kontroly nad obsahem, který je publikován na vašem webu. Jde o užitečnou funkci zejména v případě, že budete potřebovat zobrazit nebo obnovit starší verzi položky nebo souboru.

V tomto článku

Přehled správy verzí

Případy vytvoření verzí

Hlavní verze a podverze

Číslování verzí

Povolení, konfigurace a používání správy verzí v seznamech a knihovnách

Další nastavení, které má vliv na správu verzí v seznamech a knihovnách

Přehled správy verzí

Funkce správy verzí je k dispozici pro položky v různých typech seznamů (včetně kalendářů, seznamů pro sledování problémů a vlastních seznamů) a u všech typů souborů, které lze ukládat do knihoven, včetně stránek webových částí.

Pomocí správy verzí můžete provádět následující akce:

 • Sledování historie verze   . Jestliže je povolena Správa verzí, uvidíte změny položky nebo souboru a kdo ho změnil. Můžete taky najdete v článku byly změněny vlastnosti (informace o souboru). Například pokud někdo změní termín splnění položky seznamu, tyto informace se zobrazí v části historie verzí. Zobrazit komentáře, provedený lidé při vracení souborů do knihovny.

 • Obnovení předchozí verze   . Pokud jste udělali v aktuální verzi, je-li aktuální verze poškozené nebo pokud se vám jednoduše předchozí verze lépe, můžete nahradit aktuální verzi s předchozí snímek. "Obnovená" verze se stane nový aktuální verzi.

 • Zobrazení předchozí verze   . Zobrazení předchozí verze aniž byste přepsali vaše aktuální verze. Pokud si prohlížíte historie verzí v dokumentu aplikace Microsoft Office, třeba Word nebo Excel soubor, který porovnání dvou verzí a zjistit, jaké jsou rozdíly.

Začátek stránky

Případy vytvoření verzí

Jestliže je povolena správa verzí, lze verze vytvářet v následujících situacích:

 • Vytvoření položky seznamu nebo souboru nebo odeslání souboru.

  Poznámka :  Pokud je požadováno provedení rezervace souboru, vytvoříte jeho první verzi vrácením souboru se změnami.

 • Jestliže byl odeslán soubor se stejným názvem jako u již existujícího souboru a je zaškrtnuto políčko Přidat jako novou verzi ke stávajícím souborům.

 • Byly změněny vlastnosti položky seznamu nebo souboru.

 • Při otevření, úpravách a uložení souboru. Verze je vytvořena, když poprvé kliknete na tlačítko Uložit. Nové číslo verze je v takovém případě stejné po dobu trvání aktuální relace úprav, i když soubor uložíte vícekrát. Když jej zavřete a znovu otevřete pro další relaci úprav, je vytvořena další verze.

 • Když během společného vytváření dokumentu začne na dokumentu pracovat jiný uživatel. Výchozí doba pro vytváření nových verzí během společného vytváření je 30 minut, ale správce může toto nastavení změnit.

V daný okamžik mohou existovat až tři aktuální verze souboru: rezervovaná verze, nejnovější podverze (koncept) a poslední publikovaná (hlavní verze). Všechny ostatní verze jsou považovány za historické. Některé aktuální verze jsou viditelné pouze uživatelům, kteří mají oprávnění k jejich zobrazení.

Začátek stránky

Hlavní verze a podverze

Některé organizace ve svých knihovnách sledují hlavní verze i podverze souborů. Jiné sledují pouze hlavní verze. Pokud jsou sledovány pouze hlavní verze, hovoříme o jednoduché správě verzí. Podverze mohou být konfigurovány v knihovnách. Hlavní verze jsou označeny celými čísly, podverze jsou označeny číslem za tečkou uváděnou za číslem hlavní verze. Číslo hlavní verze je například 5.0. První podverze tohoto souboru bude mít označení 5.1.

Většina organizací používá podverze v případě, že jsou soubory ve stádiu vývoje, a hlavní verze, když je dosaženo určitých milníků nebo v případě, že jsou soubory připraveny k posouzení širší cílovou skupinou. V mnoha organizacích je nastaveno zabezpečení konceptů, na základě kterého má ke konceptům přístup pouze vlastník souboru společně s uživateli, kteří mají oprávnění schvalovat soubory. Znamená to, že podverze nemůže nikdo jiný zobrazit až do doby, kdy je publikována hlavní verze.

Jednoduchá správa verzí je k dispozici pro seznamy webů, nejsou však k dispozici podverze. Pro očíslování každé verze položky seznamu je použito celé číslo. Pokud vaše organizace požaduje schválení položek v seznamu, položky zůstanou ve stavu Čeká na zpracování, dokud nebudou schváleny uživatelem, který má oprávnění k jejich schválení. Ve stavu Čeká na zpracování jsou položky očíslovány pomocí celých čísel a označujeme je jako koncepty.

.

Začátek stránky

Číslování verzí

Čísla verzí se automaticky přidávají vždy, když vytvoříte novou verzi. V seznamu nebo knihovně, ve kterých je povolena jednoduchá správa verzí, jsou přírůstky hodnot v celých číslech, například 1.0, 2.0, 3.0 atd. V knihovnách může správce povolit správu verzí pro hlavní verzi a podverze. Jsou-li podverze sledovány, jsou označovány číslem za tečkou, tzn. například 1.1, 1.2, 1.3 atd. Pokud je jedna z těchto verzí publikována jako hlavní verze, změní se její číslo na 2.0. Následné podverze jsou označeny čísly 2.1, 2.2, 2.3 atd. Výchozí počet podverzí mezi hlavními verzemi je 512. Pokud se pokusíte uložit další podverzi, zobrazí se chybová zpráva s informacemi o tom, že je nutné dokument nejprve publikovat. Správce webu může nastavit, aby bylo ve výchozím nastavení povoleno méně podverzí.

Pokud zrušíte rezervaci, nedojde ke změně čísla verze. Pokud byla poslední verze 3.0, zůstane stejná (tzn. 3.0) i po zrušení rezervace.

Když odstraníte verzi, je společně s číslem verze, které k ní patří, přesunuta do Koše. V historii verzí se zobrazí zbývající čísla verzí. V následujícím příkladě s hlavní verzí i podverzí můžete vidět, že verze 1.0, 2.0, 2.1 a 3.0 již historie neobsahuje. Historie verzí obsahuje indikaci, že některé verze byly odstraněny. Aktuální hlavní verze, 4.0, je barevně zvýrazněna a identifikována poznámkou „aktuální publikovaná hlavní verze“.

Dialogové okno Historie verzí zobrazující několik verzí. Některé verze chybí a nejaktuálnější je zvýrazněna.

Začátek stránky

Povolení, konfigurace a používání správy verzí v seznamech a knihovnách

Následující tabulka uvádí a popisuje několik článků, které ukazují, jak povolit a konfigurovat správu verzí v seznamech a knihovnách webů, jak s těmito verzemi pracovat a jak je v případě potřeby odstranit nebo obnovit.

Článek

Článek vysvětluje…

Povolení a konfigurace správy verzí pro knihovnu služby SharePoint

 • Jak funguje nastavení správy verzí v knihovně služby SharePoint

 • Jak povolit a nakonfigurovat správu verzí v rámci knihovny služby SharePoint

 • Jak odebrat správu verzí z knihovny služby SharePoint

Povolení a konfigurace správy verzí pro seznam služby SharePoint

 • Důvody pro povolení správy verzí v seznamu služby SharePoint

 • Jak funguje nastavení správy verzí v seznamu služby SharePoint

 • Jak povolit a nakonfigurovat správu verzí v rámci seznamu služby SharePoint

 • Jak odebrat správu verzí ze seznamu služby SharePoint

Publikování nebo zrušení publikování verze souboru v knihovně dokumentů služby SharePoint

 • Jak publikovat hlavní verzi souboru v knihovně dokumentů služby SharePoint

 • Jak zrušit publikování verze souboru v knihovně dokumentů služby SharePoint

Zobrazení historie verzí položky nebo souboru v seznamu či knihovně služby SharePoint

 • Jak zobrazit historii verzí položky nebo souboru v době, kdy se nacházíte v seznamu či knihovně služby SharePoint

 • Jak zobrazit historii verzí souboru z dokumentu systému Microsoft Office

 • Jak porovnat verze dokumentů

Obnovení nebo odstranění předchozí verze položky nebo souboru ve službě SharePoint

 • Oprávnění, která jsou vyžadována k obnovení nebo odstranění verzí

 • Rozdíly mezi hlavní verzí a podverzemi

 • Co se stane v případě, že je počet verzí omezen

 • Co se stane v případě odstranění podverze

 • Jak funguje správa verzí v případě, že je vyžadováno schválení obsahu

 • Správa verzí a rezervování souborů

 • Jak obnovit předchozí verzi

 • Jak odstranit předchozí verzi

 • Jak odstranit všechny předchozí verze

 • Jak odstranit všechny podverze

Začátek stránky

Další nastavení, které má vliv na správu verzí v seznamech a knihovnách

Při nastavování seznamu nebo knihovny musí správce webu přijmout řadu rozhodnutí. Kromě povolení správy verzí musí určit, zda bude požadováno schválení obsahu, kdo může zobrazit položky konceptu a zda je vyžadováno rezervování souborů. Každé z těchto rozhodnutí má vliv na to, jak správa verzí funguje. Pokud například správce rozhodne, že bude rezervování souborů požadováno, budou čísla verzí vytvořena pouze v případě, že bude soubor vrácen se změnami. Jestliže je požadováno schválení obsahu, jsou čísla hlavních verzí použita pro soubory až v případě, že jsou soubory schváleny uživatelem, který k tomu má oprávnění.

Další informace o těchto nastaveních naleznete v následujících tématech:

Důležité : Pokud uživatelé, kteří pracují v knihovně, plánují podílet se na vytváření dokumentů, nekonfigurujte knihovnu tak, aby bylo požadováno rezervování dokumentů. Pokud by byly potřebné dokumenty rezervovány, nemohli by na nich tito uživatelé spolupracovat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×