Jak funguje aplikace SharePoint 2013 Newsfeed ve Windows Phone

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Shromažďování a používání informací o vašem zařízení

SharePoint Newsfeed obsahuje několik funkcí, které vám pomocí Internetu poskytují další informace nebo umožňují sdílet data s jinými uživateli. Tyto funkce jsou dostupné vždy, když máte aktivní připojení k Internetu. Podrobné vysvětlení jednotlivých funkcí najdete dole.

Soubory cookie

Funkce SharePointu Newsfeed využívají soubory cookie. Podrobný popis funkcí, které to dělají, najdete dál v tomto článku.

Soubor cookie je malý textový soubor, který internetový server umístil do vašeho zařízení. Soubory cookie obsahují informace, které může později přečíst internetový server v doméně, která vám soubor cookie vystavila.

Jedním z hlavních účelů souborů cookie je šetřit váš čas. SharePoint Newsfeed například používá ověřovací soubor cookie, který umožňuje, abyste zůstali přihlášení a nemuseli při každém otevření SharePointu Newsfeed zadávat své přihlašovací údaje.

Soubory cookie se můžou uložit nebo zpřístupnit vždycky, když SharePoint Newsfeed kontaktuje sharepointový server.

Ověřování

SharePoint Newsfeed vyžaduje, abyste se přihlásili tak, že přes Internet odešlete uživatelské jméno a heslo, které používáte k přístupu k sharepointovému webu. Když to uděláte, uloží se do vašeho zařízení ověřovací soubor cookie, který zajistí, že budete mít k sharepointovému webu přístup, aniž byste museli znovu zadávat svoje uživatelské jméno a heslo. Jestliže při přihlášení vyberete možnost „Pamatovat si mě“, bude ověřovací soubor cookie ve vašem zařízení uložený po dobu, kterou určil správce SharePointu. Ověřovací soubor cookie v zařízení krátce (po dobu určenou správcem SharePointu) zůstane i v případě, že možnost „Pamatovat si mě“ nevyberete. Po vypršení platnosti ověřovacího souboru cookie budete při příštím otevření SharePointu Newsfeed vyzváni k zadání svého uživatelského jména a hesla.

Volba/řízení:    Pokud nechcete s odhlášením od SharePointu Newsfeed čekat, až vyprší platnost ověřovacího souboru cookie, musíte aplikaci odinstalovat. Při odinstalaci se zároveň odstraní všechen obsah v mezipaměti, soubory cookie a adresa URL sharepointového serveru, ke kterému byla aplikace připojena.

Odinstalace aplikace:

 1. Přejděte do seznamu aplikací.

 2. Klepněte na SharePoint Newsfeed.

 3. Klepněte na Odinstalovat.

 4. Při zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na Ano.

Informace uložené v mezipaměti

Při používání SharePointu Newsfeed se některé informace ukládají do místní paměti mobilního zařízení („mezipaměti“). K informacím ukládaným do mezipaměti patří obsah informačního kanálu, adresy URL sharepointových webů, nastavení SharePointu Newsfeed (například název uživatelského účtu nebo informace o tom, jestli je zapnuté protokolování diagnostiky) a jiná místní nastavení zařízení, třeba čas posledního resetování mezipaměti, čas poslední aktualizace informačního kanálu, stav paměti zařízení a čas poslední chyby SharePointu Newsfeed.

Volba/řízení:    Informace uložené do mezipaměti vašeho zařízení můžete odstranit postupu v následující části odstranění informací v mezipaměti.

Odstranění informací uložených v mezipaměti

k čemu tato funkce slouží:    Tato funkce umožňuje odstranit informace uložené do mezipaměti místně na vašem zařízení, jako jsou obsah informačního kanálu a adresa URL serveru služby SharePoint, ke kterému je připojen SharePoint Newsfeed. Tato funkce se neodstraní cookie ověřování, který je uložený na vašem zařízení, když odešlete uživatelské jméno a heslo pro přístup k webu služby SharePoint. Informace o tom, jak odstranit soubor cookie ověřování najdete v části ověřování .

Volba/řízení:    Informace uložené do mezipaměti vašeho zařízení můžete odstranit takto:

 1. V SharePointu Newsfeed pro Windows Phone klepněte na Nastavení.

 2. Přejděte na stránku Informace.

 3. V seznamu možností klepněte na Obnovit.

Přístup k sharepointovým webům

Po zadání uživatelského jména a hesla pro přístup k webu služby SharePoint, ověřovací soubor cookie uložený na vašem zařízení chcete-li povolit přístup k webu služby SharePoint znovu aniž by bylo nutné znovu zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Viz, který je uložený v části ověřování návod, jak dlouho ověřovací soubor cookie a jak odstranit soubor cookie ověřování.

Protokolování diagnostiky

K čemu tato funkce slouží:    Protokolování diagnostiky shromažďuje informace protokolu o tom, jak používáte SharePoint Newsfeed ve svém zařízení. Tyto informace můžete využít při odstraňování případných potíží se SharePointem Newsfeed.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:    Tato aplikace provádí dva typy protokolování: minimální a podrobné. Při minimálním protokolování se do zařízení ukládají informace o instancích, ve kterých došlo k výjimce nebo chybě aplikace. Toto protokolování je vždycky zapnuté a nedá se vypnout. Minimální protokolování dat obsahuje informace o neočekávaných chybách v aplikaci, ale žádné osobní údaje.

Podrobné protokolování je normálně vypnuté a uživatel je může zapnout. Když je podrobné protokolování zapnuté, ukládají se do zařízení následující informace: vaše e-mailová adresa nebo uživatelské jméno, adresa URL vašeho profilového obrázku a informace o tom, jaké funkce používáte, jaké funkce spouštíte a k jakým chybám dochází (pokud k nim dochází). Obsah vašich konverzací v informačním kanálu se neukládá.

Informace z ani jednoho typu protokolování se automaticky neposílají Microsoftu ani nikomu jinému. Informace z obou typů protokolu můžete ručně poslat e-mailem svému podnikovému správci nebo helpdesku za účelem odstraňování potíží, jak je vysvětleno dole.

Použití informací:    Protokolování diagnostiky můžete použít k odstraňování potíží, se kterými se můžete při používání SharePointu Newsfeed pro Windows Phone setkat.

Volba/řízení:    Minimální protokolování diagnostiky je vždy zapnuté a nedá se vypnout. Podrobné diagnostické protokolování je normálně vypnuté. Můžete ho povolit nebo zakázat takto:

 1. V SharePointu Newsfeed pro Windows Phone klepněte na Nastavení.

 2. V seznamu možností vyberte Povolit diagnostické protokolování.

Sdílení diagnostických protokolů:    Informace zaznamenané funkcí Protokolování diagnostiky můžete za účelem odstraňování potíží odeslat e-mailem správci, helpdesku nebo někomu jinému. Postupujte takto:

 1. V SharePointu Newsfeed klepněte na Nastavení.

 2. Přejděte na stránku Informace.

 3. Klepněte na Odeslat diagnostické protokoly.

Otevře se e-mailová zpráva s textem obsahujícím informace zaznamenané funkcí Protokolování diagnostiky. Před odesláním budete mít možnost obsah celého e-mailu zkontrolovat.

Zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete protokoly poslat, a e-mail odešlete.

Odstranění diagnostických protokolů:    Odstranit informace v zařízení protokolováním diagnostiky zaznamenané podle pokynů uvedených v části odstranění informací v mezipaměti .

Oznámení

K čemu tato funkce slouží:    Oznámení představují mechanismus, který vás upozorní na nový příspěvek nebo odpověď v informačním kanálu od vaší poslední návštěvy a informuje vás o počtu nových @zmínek od vaší poslední návštěvy stránky @zmínky prostřednictvím SharePointu Newsfeed. Tento mechanismus pořád funguje na pozadí, ale aktualizace generované touto funkcí uvidíte jenom v případě, že si SharePoint Newsfeed připnete na úvodní obrazovku svého mobilního zařízení.

Oznámení můžete zakázat pomocí postupu dole.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:    Mobilní zařízení neshromažďuje, nezpracovává ani nepřenáší žádné informace. Mechanismus oznámení jenom kontroluje, jestli nedošlo k nějakým aktualizacím, a pokud je SharePoint Newsfeed připnutý na úvodní obrazovku, aktualizuje při změnách uživatelské rozhraní mobilního zařízení.

Použití informací:    Mechanismus oznámení používá informace z vašeho sharepointového serveru jenom k tomu, aby vás upozornil na nový příspěvek nebo odpověď v informačním kanálu, případně na nové @zmínky.

Volba/řízení:    Oznámení jsou normálně zapnutá. Vypnout je můžete takto:

 1. Přejděte do nastavení Windows Phone, klepněte na Aplikace a potom na Úlohy na pozadí.

 2. Vyberte v seznamu SharePoint Newsfeed a zakažte úlohy na pozadí.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×