Jak audit uživatelů Yammeru v sítích připojením k Office 365

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Yammer síti vaší společnosti může mít uživatelé, kteří už nefungují ve svojí společnosti. Nebo někteří uživatelé Yammer může protokolování pomocí své e-mailu a hesla, protože tito uživatelé nemají odpovídající Office 365 účet. Abyste analyzovat načtete a proveďte akce, můžete audit uživatelů Yammeru. Tento postup představuje export seznamu uživatelů Yammeru, hledání stavu těchto Yammer uživatelů v Office 365 a analýza výsledků a udělali.

Kromě auditování Yammer uživatelů, je vhodné více pochopit způsob služby Yammer můžete Bezproblémová správy z Office 365. Například můžete Spravovat Yammer uživatelů v jeho životním cyklu z Office 365 a prosazování office 365 identity pro uživatele služby Yammer.

Export seznamu uživatelů Yammeru

Před spuštěním skriptu auditování, vytvoříte vstupní soubor, který obsahuje seznam uživatelských účtů pro skript, který chcete použít. Pomocí funkce Export uživatelů v Yammer vytvoříte vstupní soubor.

 1. Yammer v levém podokně zvolte Správce > Správa uživatelů.

  Nabídka správce se zvýrazněnou dokumentů Správa uživatelů yammeru
 2. Na stránce Pozvat uživatele v levém podokně zvolte Export uživatelů.

  Nabídka Export uživatelů yammeru
 3. Na stránce Export uživatele zvolte Exportovat všechny uživatele a klikněte na Exportovat.

  Možnosti exportu uživatelé yammeru – exportovat všem uživatelům nebo všem uživatelům od (datum)
 4. Uložte exportovaný soubor. Soubor se uloží jako soubor s příponou souboru ZIP.

 5. Přejděte do umístění pro uložení souboru komprimované a rozbalit.

  Poznámka: Existuje několik souborů, které jsou obsaženy v rámci mu tuhle zkomprimovanou souboru. Potřebujete jenom soubor, který je s názvem uživatelé.csv.

Najděte stavu služby Yammer uživatelů v Office 365

 1. Nainstalujte a nakonfigurujte Modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell. Pokyny k tomu, přečtěte si následující dokument: Azure AD Nápověda.

 2. Zkopírujte následující kód vzorku, vložte ho do textového editoru, jako je Poznámkový blok a uložte soubor jako UserMatchToAzureAD.ps1.

  Neváhejte upravit podle potřeb vaší organizace.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. Z okna příkazového Modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell spuštění příkazu jako v příkladu níže předávání vstupní soubor vyexportovaný z Yammer a umístění souboru výstupu.

  Příklad použití:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Další informace o tom, jak spustit skript podívejte se na výše uvedeného PS1 souboru.

Analýza výsledků a proveďte akce

 1. Otevřete soubor CSV výsledků a vyfiltrovat všechny řádky, které ukazují sloupci exists_in_azure_ad jako NEPRAVDA.

  Každý z nich jsou účty, které jsou v Yammer, ale ne v Office 365 / Azure AD. Pro každý z nich rozhodněte, pokud potřebujete:

  • Pozastavit, účet uživatele ve službě Yammer neměli mít uživatel přístup.

  • Vytvoření uživatele v Office 365 / Azure AD.

 2. Po dokončení těchto operací, doporučujeme spustit tento postup opakujte od začátku do potvrďte, že všichni uživatelé jsou teď součástí Office 365 a Azure AD.

Pokud používaly Office 365 identity pak po celou auditování je vhodné vzít v úvahu odhlášení všechny aktuální uživatele, tak, že chcete mít jistotu, že každý je nyní protokolování pomocí svých přihlašovacích údajů Office 365 a nepoužíváte pověření uložená v mezipaměti. Pokud jste tuto možnost vyberte, zajistit, aby to je předstihu tak, aby uživatelům. Další informace v Vynutit office 365 identity pro uživatele služby Yammer.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×