Jaké jsou plány?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytáčecího plánu je, že pojmenované sady pravidel normalizace, které přeložit vytočit telefonní čísla podle jednotlivých uživatelů do alternativního formátu (obvykle E.164) pro účely ověření volání a přesměrování volání.

Vytáčecí plán se skládá z jednoho nebo více pravidel normalizace, které definují, jak převést telefonních čísel vyjádřených v různých formátech do alternativního formátu. Stejný řetězec dial může interpretován a přeložit odlišně v jiné plány, takže podle toho, jaký vytáčecího plánu je pro daný uživatel stejné vytáčená číslo může převést a směrovány jinak.

V tématu vytvořit a spravovat plány ve Skypu pro firmy Online můžete vytvořit a spravovat plány klienta.

Klienta vytáčecího plánu oboru

Rozsah vytáčecí plán Určuje úrovně hierarchie, ve kterém se dají použít vytáčecí plán. Obory jsou jiné než ve schůzce Skypu pro firmy 2015 serveru místního nasazení. Klienti získat odpovídající vytáčecí plán prostřednictvím zřizování nastavení, které jsou k dispozici automaticky po přihlášení ke Skypu pro firmy Online. Jako správce můžete spravovat a přiřadit vytáčecího plánu obor úrovně pomocí vzdáleného Powershellu.

Ve Skypu pro firmy Online viditelné dva typy plány – služby obory a klientovi (což je pro vaši organizaci) omezené. Vytáčecí plán služeb rozsah je definován pro každé země/oblasti, kde je k dispozici telefonním systémem Office 365. Každý uživatel automaticky získá země vytáčecí plán služeb, které odpovídá umístění použití Office 365 se uživateli přiřadí. Vytváření vytáčecího plánu služby země není možné změnit však můžete vytvořit klienta omezené plány které rozšířit vytáčecího plánu služby země. Jak zřízení klienti získají "plán efektivní dial", což je kombinace vytáčecího plánu služby země a řádně podporovat obory klienta vytáčecí plán. Proto není nutné zadávat definujte všechna normalizace pravidla v klientovi plány, jak může již existují ve vytáčecího plánu služby země.

Plány klienta můžete dál rozdělit na dvě obory - oboru klienta nebo oboru uživatele. Pokud klienta definuje a přiřadí vytáčecí plán uživatele rozsah, bude tento uživatel zřízení s efektivní vytáčecí plán uživatele služby země vytáčecí plán a přiřazený uživatel vytáčecí plán. Pokud klienta, kterého definuje vytáčecí plán klienta rozsah, ale není přiřadit vytáčecí plán uživatele rozsah, bude tento uživatel zřízení s efektivní vytáčecí plán uživatele služby země vytáčecí plán a vytáčecí plán klienta.

Následujícím obrázku je model dědičnosti plány v Online Skypu pro firmy.

Plány dědění ve Skypu pro firmy Online.

Toto jsou možná efektivní vytáčecí plány:

Služba země Pokud je definován bez klienta omezené vytáčecí plán a bez klienta uživatele omezené vytáčecí plán se přiřadí zřizování uživatelů – uživatel obdrží efektivní vytáčecí plán namapované země služby přidružená k jejich umístění použití Office 365.

Globální – klienta služby země Pokud klienta uživatele vytáčecí plán definované ale nejsou přiřazeny uživatele – zřizování uživatel obdrží efektivní vytáčecí plán obsahující vytáčecí plán sloučené klienta a služby země vytáčecí plán přidružená k jejich umístění použití Office 365.

Uživatel klienta – služby země Pokud klienta uživatele vytáčecí plán definované a se uživateli přiřadí - zřizování uživatel obdrží efektivní vytáčecí plán tvořené uživatele sloučené klienta vytočte plánu a služby země vytáčecí plán přidružená k jejich umístění použití Office 365.

V tématu vytvořit a spravovat plány ve Skypu pro firmy Online vytvořit vašeho klienta plány.

Plánování plány klienta

Pokud chcete provést vlastní plány, postupujte takto:

  • Krok 1 Rozhodněte, že jestli vlastní vytáčecího plánu je potřeba k rozšíření možností uživatelů vytáčení – obvykle potřebné pro jednu bude pro vedení soudního není E.164 vytáčení například rozšíření nebo zkrácený vnitrostátní vytáčení.

  • Krok 2 Zjistit, zda jsou potřebné klienta globální nebo plány klienta uživatele rozsah nebo obojí. Uživatel s rozsahem plány jsou potřebné pokud mají uživatelé různých místních požadavků na vytáčení.

  • Krok 3 Určete platné číslo vzorce pro každý požadovaný vytáčecí plán. Pouze čísla, které nejsou definované v plánech služby úrovně země dial vzorků jsou potřeba.

  • Krok 4 Můžete vyvíjet režimu celé organizace pro pojmenování plány. Přijetí standardní naming schéma zajišťuje konzistence napříč celou organizací a usnadňuje Údržba a aktualizace.

Skype operace Framework obsahuje další zdroje informací a partnerů, které vám mohou pomoci s nasazením klienta vytočit plány.

Vytvoření nového vytáčecí plán klienta

Při vytváření nové vytáčecí plán vložíte musí požadované informace.

Název a jednoduché

Pro uživatele plány je třeba zadat popisný název, který identifikuje uživatele, které budou přiřazeny vytáčecí plán. Vytváření vytáčecího plánu jednoduchý název je předem vyplněném řetězcem, který je odvozeno z názvu vytáčecího plánu. Jednoduchý název pole je možné upravit, který můžete vytvořit podrobnější konvence pro vytáčecí plán. Hodnoty jednoduché názvu nesmí být prázdné a musí být jedinečný. Doporučený postup je vyvíjet konvence pro celou organizaci a potom tento názvů konzistentní používání různých všech webů a uživatelů.

Popis

Doporučujeme napište název běžné, rozpoznatelný zeměpisné polohy nebo skupinu uživatelů, k nimž příslušný vytočit plán platí.

Externí přístup předpony

Upozornění : Externí přístup předponu není aktuálně podporován.

Můžete zadat předponu externí přístup až čtyři znaky (#, * a 0 – 9) Pokud potřebujete vytočit jeden nebo víc dalších počáteční číslic (například 9) získat linku externí uživatelé.

Poznámka : Pokud chcete zadat předponu externí přístup, nemusíte vytvořit pravidlo další normalizace tak, aby zahrnoval předponu.

V tématu vytvořit a spravovat plány ve Skypu pro firmy Online vytvořit vašeho klienta plány.

Normalizace pravidel

Normalizace pravidla definovat, jak mají být přeložena telefonních čísel vyjádřených v různých formátech. Stejné číslo řetězec může interpretovaný a přeložit odlišně, podle toho, ze kterého je telefonicky národní prostředí. Normalizace pravidla může být nutné v případě uživatelé mohli vytočit zkrácený interní a externí čísel.

Jedno nebo více pravidel normalizace musí mít přiřazené k vytváření vytáčecího plánu. Normalizace pravidla splnění shora dolů tak záleží pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v klientovi vytáčecí plán. Například pokud klienta vytáčecího plánu 10 normalizace pravidla, vytáčená číslo odpovídající logiky budou použity počínaje první pravidlo normalizace není k dispozici shodu pak druhé a tak dále. Pokud je volání shodu, se používá toto pravidlo a neexistuje žádná plánování řízené úsilí podle ostatní pravidla, která jsou definované. Vytáčecího plánu daného klienta může být maximálně 25 normalizace pravidla.

Určení požadované normalizace pravidel

Efektivní sloučený všechny klienta vytáčecí plán s daný uživatel služby země vytáčecího plánu ji, a proto je pravděpodobné, že služby země vytáčecího plánu normalizace pravidla musí má být vyhodnocen s cílem určit, které klienta vytočit plán, jsou potřebné normalizace pravidla. Rutina Get-CsEffectiveTenantDialPlan mohou sloužit k tomuto účelu. Rutiny zabírá identita uživatele jako na vstupní parametry a vrátí všechna normalizace pravidla, které jsou k dispozici pro uživatele.

Vytváření pravidel normalizace

Normalizace pravidla pomocí regulární výrazy .NET Framework můžete určit vzorky číselné shody, které serveru používá k přeložit dial řetězce ve formátu E.164 za účelem provádění dopředného číslo. Normalizace pravidla lze vytvořit zadáním regulárních výrazů pro porovnání a překladu zbývá dokončit nalezený shodu. Až skončíte, můžete zadat číslo test k ověření, že pravidlo normalizace funguje očekávaným způsobem.

Další informace o používání .NET Framework regulární výrazy, najdete v článku.NET Framework regulární výrazy.

V tématu vytvořit a spravovat plány ve Skypu pro firmy Online můžete vytvořit a spravovat normalizace pravidla pro vašeho klienta vytočit plány.

Ukázka normalizace pravidel

Následující tabulka zobrazuje ukázka normalizace pravidla, která jsou uváděný jako .NET Framework regulární výrazy. Vzorky příkladů pouze a nejsou určeny obvyklé odkaz pro vytvoření vlastního pravidla normalizace.

Normalizace pravidla pomocí .NET Framework regulární výrazy

Název pravidla

Popis

Číslo vzorek

Překlad

Příklad

4digitExtension

Převádí 4místný rozšíření.

^ (\d{4})$

+ 1425555$ 1

0100 převedeny na +14255550100

5digitExtension

Převádí 5místný rozšíření.

^ 5(\d{4})$

+ 1425555$ 1

50100 převedeny na +14255550100

7digitcallingRedmond

Převádí 7 číslicí Redmond místních čísel.

^ (\d{7})$

+1425$ 1

5550100 převedeny na +14255550100

RedmondOperator

Převádí 0 až Redmond operátor.

^ 0 Kč

+14255550100

0 převedeny na +14255550100

RedmondSitePrefix

Převede čísla s předponou na čistého (6) a Redmond webu kód (222).

^ 6222(\d{4})$

+ 1425555$ 1

62220100 převedeny na +14255550100

5digitRange

Převádí 5místný rozšíření počínaje číslice rozmezí 3-7 (včetně).

^ ([3 až 7] \d {4}) $

+ 142570$ 1

54567 převedeny na +14255554567

PrefixAdded

Přidá předponu země před 9 desetinné číslo s omezeními zobrazit dotaz na první a třetí číslic.

^ ([2-9]\d\d[2-9]\d{6}) Kč

1$ 1

4255554567 převedeny na 14255554567

Žádný překlad

Odpovídat 5 číslic, ale bez překladu.

^ (\d{5})$

$1

34567 převedeny na 34567

Redmond vytočit plán na základě pravidel normalizace nahoře.

Následující tabulka ukazuje ukázkové vytáčecí plán pro Redmond, WA, Spojené státy, na základě pravidel normalizace uvedené v předchozí tabulce.

Redmond vytáčecího plánu

5digitExtension

7digitcallingRedmond

RedmondSitePrefix

RedmondOperator

Poznámka : Název pravidla normalizace uvedené v předchozí tabulce neobsahují mezery, ale je předmětem voleb. Křestní jméno v tabulce, například by byly vytvořilo "rozšíření 5 číslice" nebo "rozšíření 5místný" a nadále platit.

Příbuzná témata

Vytváření a správa plány ve Skypu pro firmy Online

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×