Integrace externích dat pomocí Katalogu obchodních dat

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Katalog obchodních dat umožňuje serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 načíst obchodní data z back-end serverových aplikací, jako je například Microsoft SQL Server 2005, Siebel či SAP, aniž by přitom bylo potřeba cokoliv programovat. Pracovníci oddělení IT společnosti Adventure Works provedli přípravné kroky a zprovoznili nástroj Katalog obchodních dat serveru Office SharePoint Server 2007. Proto může obchodní oddělení společnosti snadno vyhledat, prohlížet a analyzovat obchodní a finanční data, která jsou uložena v externí databázi Microsoft SQL Server 2005.

Přípravné kroky pro zprovoznění Katalogu obchodních dat

Dříve, než začnete s obchodními daty na serveru Office SharePoint Server 2007 pracovat, musí obchodní analytik, správce a vývojář vaší organizace provést následující kroky:

  1. Obchodní analytik definuje požadavky řešení nového Katalogu obchodních dat. Určí přitom entity (v případě Adventure Works jsou to zákazníci nebo součástky kol), které musí být pro uživatele přístupné z webů serveru Office SharePoint Server 2007 a z databáze Microsoft SQL Server.

  2. Tvůrce metadat definuje a testuje požadovaná metadata v souboru XML pomocí modelu metadat Katalogu obchodních dat.

  3. Správce přidá definici aplikace a nasadí tak metadata ze souboru XML do Katalogu obchodních dat. Správce také obvykle odpovídá za nastavení přístupových práv, auditování a ověřování.

Jsou-li všechny tyto požadavky splněny, můžete začít s Katalogem obchodních dat pracovat. Bude pro vás užitečným nástrojem pro prohlížení a analýzu externích obchodních dat na webech serveru Office SharePoint Server 2007.

Způsoby zařazení externích obchodních dat na web

Obchodní data zařadíte na web služby SharePoint pomocí některého z následujících nástrojů Katalogu obchodních dat:

Webové části pro obchodní data    Office SharePoint Server 2007 poskytuje několik webových částí pro obchodní data, které mohou zobrazit entitu z Katalogu obchodních dat. Pomocí těchto webových částí upravíte způsob zobrazení obchodních dat na webu služby SharePoint.

Seznam webových částí pro obchodní data

Webové části také propojujete, takže provedením určité akce v jedné části změníte údaje v jiné části.

Objednávky pro určitého zákazníka jsou zobrazeny ve webové části Seznam souvisejících obchodních dat

1. Webová část Seznam obchodních dat

2. Webová část Seznam souvisejících obchodních dat

Obchodní data v seznamech    Obchodní data zahrnete do libovolného existujícího seznamu nebo knihovny dokumentů služby SharePoint tím, že vložíte sloupec obchodních dat. Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat – v případě Adventure Works jsou to zákazníci nebo součástky pro kola – do seznamu nebo knihovny služby SharePoint.

Zobrazení obchodních dat ve webové části Seznam obchodních dat

Akce (zpracování) obchodních dat    Když do seznamů nebo knihoven zahrnete akce obchodních dat, můžete data profilu aktualizovat přímo v podnikových systémech SAP nebo Siebel. Akce jsou implementovány jako odkazy, takže pomocí nich lze provádět i jednoduché úkony, například odeslat e-mailovou zprávu nebo otevřít webovou stránku.

Následující obrázek znázorňuje standardní akci Zobrazit profil, která se vytvoří pro každou entitu. Když na ni kliknete, webová část Podrobnosti profilu zobrazí vlastní akci Vyhledat v síti MSN.

Po kliknutí na akci Zobrazit profil se zobrazí podrobnosti o obchodní položce.

Vyhledávání externích obchodních dat na webu služby SharePoint

Katalog obchodních dat zjednodušuje procesy vyhledávání a přístupu k datům, která jsou uložena v back-end obchodních aplikacích. Například obchodní oddělení společnosti Adventure Works prohledává data aplikace pomocí funkce obchodních dat Vyhledat a potom s těmito daty pracuje prostřednictvím sady webových částí pro obchodní data.

Vyhledávání v Katalogu obchodních dat

Poté, co na serveru Office SharePoint Server 2007 povolíte funkci obchodních dat Vyhledat, můžete vytvořit nové typy výsledků vyhledávání, jenž jsou založeny na specifických entitách registrovaných v Katalogu obchodních dat (například zákaznících, produktech nebo prodejcích). Obchodní oddělení společnosti Adventure Works může ve vyhledaných datech běžně zobrazovat údaje o zákaznících. Takto má neustále přehled o aktuálních objednávkách a o stavu spokojenosti zákazníků.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×