Integrace datové krychle pro plánování do jiného prostředí

Pokud se rozhodnete jako zdroj dat pro Monitorovací server používat datovou krychli pro plánování, je nutné integrovat tuto datovou krychli do jiného výpočetního prostředí Proces integrace vyžaduje důkladnou přípravu a testování.

Při integraci datové krychle z Plánovacího serveru do jiného výpočetního prostředí bude datová krychle v cílovém prostředí znovu vytvořena. Tento proces způsobí, že se změní jedinečné klíče členů. Monitorovací server data ukládá a zadává na ně dotazy podle hodnoty MemberUniqueName, a to ve všech ukazatelích KPI, filtrech a analytických pohledech. Toto je také standardní postup v řadě klientských nástrojů pro službu SQL Server Analysis Services (SSAS). Pokud přenesete přehled výkonnostních metrik nebo řídicí panel do jiného výpočetního prostředí, je nutné znovu vytvořit ukazatele KPI, filtry i analytické pohledy.

Pokud znovu vytvoříte prvky řídicího panelu, přesvědčte se, zda jsou v cílových definicích uloženy správné jedinečné klíče členů. Doporučeným řešením je vytvářet a testovat datové krychle z Plánovacího serveru ve vývojovém nebo testovacím prostředí a po dokončení této fáze převést datové krychle do provozního prostředí.

Jakmile jsou datové krychle nasazeny v provozním prostředí, můžete vytvářet přehledy výkonnostních metrik a řídicí panely pomocí Návrháře řídicích panelů. Abyste se přesvědčili, že jsou klíče členů správné, zkopírujte soubory pracovního prostoru poté, co budou přehledy výkonnostních metrik a řídicí panely připraveny k použití v provozním prostředí, do provozního prostředí Monitorovacího serveru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×