Office
Přihlásit se

Integrace Office 365 s místním prostředím

Office 365 můžete integrovat s existujícími adresářovými službami nebo místní instalací těchto produktů: Exchange Server, Server 2015 Skypu pro firmy a SharePoint Server 2013.

Uživatelé

Pokud do Office 365 integrujete adresářové služby, můžete synchronizovat a spravovat uživatelské účty obou prostředí. Můžete také přidat synchronizaci hodnot hash hesel nebo jednotné přihlašování (SSO), aby uživatelé mohli používat místní přihlašovací údaje k přihlášení do obou prostředí.

Hybridní

V případě integrace s místními serverovými produkty vytvoříte hybridní prostředí. Hybridní prostředí vám může pomoct při migraci uživatelů nebo informací do Office 365, případně můžete mít některé uživatele nebo informace dál uložené místně a jiné migrovat do cloudu.

Další informace o hybridních prostředích najdete v článku Přehled hybridních cloudových řešení Office 365. Podrobnější informace k nastavení vám také můžou poskytnout poradci pro Azure AD: poradce pro Azure AD Connect, poradce pro nasazení AD FS, průvodce nasazením Azure RMS a pokyny k nastavení Azure AD Premium.

Před integrací Office 365 a místního prostředí ještě musíte přistoupit k naplánování sítě a vyladění výkonu pro Office 365. Je také vhodné seznámit se s dostupnými modely identit v Office 365. Podívejte se na téma Kde spravovat uživatelské účty Office 365, kde najdete seznam nástrojů, které můžete používat ke správě uživatelů a účtů Office 365.

Vraťte se na Nastavení Office 365 pro firmy.

Integrace Office 365 s adresářovými službami

Pokud máte stávající uživatelské účty v místním adresáři, nemusíte je v Office 365 všechny znovu vytvářet a riskovat tak, že mezi prostředími vzniknou rozdíly nebo že vzniknou chyby. Synchronizace adresářů zajistí zrcadlení těchto účtů mezi online a místním prostředím. Díky synchronizaci adresářů si vaši uživatelé nemusí pamatovat nové údaje pro každé prostředí a vy nemusíte dvakrát vytvářet ani aktualizovat účty. Na synchronizaci adresářů budete muset připravit místní adresář. Můžete to udělat ručně nebo použít nástroj IdFix (nástroj IdFix funguje jenom s Active Directory).

Použití synchronizace adresářů k synchronizaci místních a online informací o uživatelském účtu

Pokud chcete, aby se uživatelé mohli k Office 365 přihlašovat pomocí svých místních přihlašovacích údajů, můžete taky nakonfigurovat jednotné přihlašování. Pokud se používá jednotné přihlašování, nakonfiguruje se v Office 365 vztah důvěryhodnosti k místnímu prostředí při ověřování uživatelů.

Jednotné přihlašování – stejný účet je dostupný v místním i online prostředí

Z různých způsobů správy uživatelských účtů vyplývají různé činnosti uživatelů, jak to ukazuje následující tabulka.

Způsob správy uživatelského účtu   

Uživatelské prostředí a možnosti   

Nástroje, které můžete použít   

Další informace   

Synchronizace adresářů se synchronizací hodnot hash hesel (nebo bez ní) nebo s předávacím ověřováním

Uživatel se přihlašuje ke svému místnímu prostředí pomocí svého uživatelského účtu (doména\uživatelské_jméno). Když přejde na Office 365, musí se přihlásit znovu a musí k tomu použít svůj pracovní nebo školní účet (uživatel@doména.com). Uživatelské jméno je v obou prostředích stejné.

Pokud přidáte synchronizaci hodnot hash hesel nebo předávací ověřování, bude mít uživatel v obou prostředích stejné heslo, ale při přihlášení k Office 365 musí znovu zadat přihlašovací údaje. Synchronizace adresářů se synchronizací hodnot hash hesel je nejčastěji používaný scénář synchronizace adresářů.

Pokud chcete nastavit synchronizaci adresářů, použijte Azure Active Directory Connect. Pokyny najdete v článku Nastavení synchronizace adresářů pro Office 365 a Použití služby Azure AD Connect s expresním nastavením.

Příprava zřizování uživatelů v Office 365 prostřednictvím synchronizace adresářů.

Integrace místních identit do Azure Active Directory

Synchronizace adresářů s jednotným přihlašováním

Uživatel se přihlašuje ke svému místnímu prostředí pomocí svého uživatelského účtu. Když přejde na Office 365, přihlásí se buď automaticky, nebo pomocí stejných přihlašovacích údajů, které používá v místním prostředí (doména\uživatelské_jméno).

Pokud chcete nastavit jednotné přihlašování, můžete také použít službu Azure AD Connect. Pokyny najdete v článku Použití služby Azure AD Connect s vlastním nastavením.

Co je přístup k aplikaci a jednotné přihlašování se službou Azure Active Directory?

Azure AD Connect nahrazuje starší verze nástroje pro integraci identity, jako například DirSync a Azure AD Sync. Další informace najdete v tématu Integrace místních identit s Azure Active Directory.

Pokud chcete ze Synchronizačního nástroje služby Azure Active Directory Sync přejít na Azure AD Connect, podívejte se na pokyny k upgradu.

Informace o vytvoření architektury řešení najdete v tématu Synchronizace adresářů Office 365 (DirSync) v Microsoft Azure.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Viz také

Nastavení Office 365 pro firmy

Způsoby migrace e-mailu do Office 365

Migrace z Lotus Notes do Office 365

Řešení problémů se synchronizací adresářů v Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×