Integrace Office 365 s místním prostředím

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Office 365 můžete integrovat s existujícími adresářovými službami nebo místní instalací těchto produktů: Exchange Server, Server 2015 Skypu pro firmy a SharePoint Server 2013.

Uživatelé

V případě integrace s adresářovými službami můžete synchronizovat a spravovat uživatelské účty obou prostředí. Můžete taky přidat synchronizaci hesel nebo jednotné přihlašování (SSO), aby se uživatelé mohli přihlašovat k účtům obou prostředí pomocí svých místních přihlašovacích údajů.

Hybridní

V případě integrace s místními serverovými produkty vytvoříte hybridní prostředí. Hybridní prostředí vám může pomoct při migraci uživatelů nebo informací do Office 365, případně můžete mít některé uživatele nebo informace dál uložené místně a jiné migrovat do cloudu.

Další informace o hybridní prostředí najdete v článku Přehled Office 365 hybridní cloudové řešení. Můžete taky použít poradci Azure AD: Azure AD Connect advisor, advisor nasazení služby AD FS, Azure RMS Deploymnet Průvodcea pokyny pro nastavení Azure AD Premium pokyny vlastní nastavení.

Před integrací Office 365 a místního prostředí ještě musíte přistoupit k naplánování sítě a vyladění výkonu pro Office 365. Je také vhodné seznámit se s dostupnými modely identit v Office 365. Podívejte se na téma Kde spravovat uživatelské účty Office 365, kde najdete seznam nástrojů, které můžete používat ke správě uživatelů a účtů Office 365.

Vraťte se na Nastavení Office 365 pro firmy.

Integrace Office 365 s adresářovými službami

Pokud máte v místním adresáři uživatelské účty, nemusíte je v Office 365 všechny znovu vytvářet a riskovat, že mezi prostředími vzniknou rozdíly nebo se objeví chyby. Synchronizace adresářů zajistí zrcadlení těchto účtů mezi online prostředím a místním prostředím. Díky synchronizaci adresářů si vaši uživatelé nebudou muset pamatovat nové informace pro obě tato prostředí a vy nebudete muset vytvářet nebo aktualizovat účty dvakrát. Bude potřeba připravit místní adresář na synchronizaci adresářů. Dá se to udělat ručně nebo pomocí nástroje IdFix (nástroj IdFix funguje jenom s Active Directory).

Použití synchronizace adresářů k synchronizaci místních a online informací o uživatelském účtu

Pokud chcete, aby se uživatelé mohli k Office 365 přihlašovat pomocí svých místních přihlašovacích údajů, můžete taky nakonfigurovat jednotné přihlašování. Pokud se používá jednotné přihlašování, nakonfiguruje se v Office 365 vztah důvěryhodnosti k místnímu prostředí při ověřování uživatelů.

Jednotné přihlašování – stejný účet je dostupný v místním i online prostředí

Z různých způsobů správy uživatelských účtů vyplývají různé činnosti uživatelů, jak to ukazuje následující tabulka.

Způsob správy uživatelského účtu   

Uživatelské prostředí a možnosti   

Nástroje, které můžete použít   

Další informace   

Synchronizace adresářů se synchronizací hesel nebo bez ní

Uživatel se přihlašuje ke svému místnímu prostředí pomocí svého uživatelského účtu (doména\uživatelské_jméno). Když přejde na Office 365, musí se přihlásit znovu a musí k tomu použít svůj pracovní nebo školní účet (uživatel@doména.com). Uživatelské jméno je v obou prostředích stejné.

Pokud přidáte synchronizaci hesel, bude mít uživatel stejné heslo pro obě prostředí, ale při přihlášení k Office 365 bude muset tyto přihlašovací údaje znovu zadat. Nejčastěji používaným scénářem synchronizace adresářů je synchronizace adresářů se synchronizací hesel.

Pokud chcete nastavit synchronizaci adresářů, použijte Azure Active Directory Connect. Pokyny najdete v článku Nastavení synchronizace adresářů pro Office 365 a Použití služby Azure AD Connect s expresním nastavením.

Příprava zřizování uživatelů v Office 365 prostřednictvím synchronizace adresářů.

Integrace místních identit s Azure Active Directory

Synchronizace adresářů s jednotným přihlašováním

Uživatel se přihlašuje ke svému místnímu prostředí pomocí svého uživatelského účtu. Když přejde na Office 365, přihlásí se buď automaticky, nebo pomocí stejných přihlašovacích údajů, které používá v místním prostředí (doména\uživatelské_jméno).

Pokud chcete nastavit jednotné přihlašování, můžete také použít službu Azure AD Connect. Pokyny najdete v článku Použití služby Azure AD Connect s vlastním nastavením.

Co je přístup k aplikaci a jednotné přihlašování se službou Azure Active Directory?

Azure AD Connect nahrazuje starší verze nástroje pro integraci identity, jako například DirSync a Azure AD Sync. Další informace najdete v tématu Integrace místních identit s Azure Active Directory.

Pokud chcete ze Synchronizačního nástroje služby Azure Active Directory Sync přejít na Azure AD Connect, podívejte se na pokyny k upgradu.

Informace o vytvoření architektury řešení najdete v tématu Synchronizace adresářů Office 365 (DirSync) v Microsoft Azure.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Nastavení Office 365 pro firmy

Způsoby migrace e-mailu do Office 365

Migrace z Lotus Notes do Office 365

Řešení problémů se synchronizací adresářů pro Office 365

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×