Instalace nebo odebrání jednotlivých aplikací a součástí Office

Při instalaci sady Microsoft Office se může stát, že budete chtít instalaci upravit tak, aby zahrnovala pouze některé aplikace nebo součásti Office.

Co chcete udělat?

Instalace nebo odebrání jednotlivých aplikací Office

Odinstalace Office

Instalace nebo odebrání jednotlivých součástí aplikací Office

Instalace nebo odebrání jednotlivých aplikací Office

Chcete-li nainstalovat jen některé aplikace ze sady Office – například máte-li sadu Office pro podnikatele a chcete nainstalovat aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook, ale nikoli aplikaci OneNote – můžete zvolit vlastní instalaci.

 1. Spusťte instalaci sady Office.

 2. V dialogovém okně Zvolte požadovaný typ instalace klikněte na možnost Vlastní.

 3. Na kartě Možnosti instalace klikněte pravým tlačítkem myši na aplikace, které nechcete instalovat, a potom klikněte na možnost Není k dispozici  Není k dispozici   .

 4. Kliknutím na možnost Nainstalovat vlastní instalaci dokončíte.

  Po instalaci sady Office nelze aplikace sady odstranit jednotlivě. Musíte celou sadu Office zcela odinstalovat a pak znovu nainstalovat požadované aplikace za použití vlastní instalace podle výše uvedených kroků.

Odinstalace Office

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Systémy Windows 7 a Windows Vista:     Klikněte na odkaz Programy a potom na odkaz Programy a funkce. Klikněte na název sady Office, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odinstalovat.

   Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Programy a funkce. Klikněte na název sady Office, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odinstalovat.

  • Systém Microsoft Windows XP:    Klikněte na odkaz Přidat nebo odebrat programy a pak na položku Změnit nebo odebrat programy. Klikněte na název sady Office, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odinstalovat.

   Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Přidat nebo odebrat programy, klikněte na název sady Office, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 3. Odebrání dokončete podle pokynů na obrazovce.

  Další informace najdete v článku Oprava nebo odebrání Office.

Začátek stránky

Instalace nebo odebrání jednotlivých součástí aplikací Office

Když se poprvé pokusíte použít funkci, která dosud není nainstalovaná, Office ji obvykle nainstaluje automaticky.

V případě, že se požadovaná funkce nenainstaluje automaticky, postupujte takto:

 1. Ukončete všechny aplikace.

 2. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Systémy Windows 7 a Windows Vista:     Klikněte na odkaz Programy a potom na odkaz Programy a funkce. Klikněte na název sady Microsoft Office nebo aplikace, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Změnit.

   Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Programy a funkce. Klikněte na název sady Microsoft Office nebo aplikace, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Změnit.

  • Systém Microsoft Windows XP:    Klikněte na odkaz Přidat nebo odebrat programy a pak na položku Změnit nebo odebrat programy. Klikněte na název sady Microsoft Office nebo aplikace, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Změnit.

   Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Přidat nebo odebrat programy , klikněte na název sady Microsoft Office nebo aplikace, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Změnit.

 4. V dialogovém okně Instalace produktu Office klikněte na možnost Přidat či odebrat součásti a pak klikněte na tlačítko Další.

 5. Klikněte na požadované možnosti vlastní instalace:

  • Kliknutím na symbol plus (+) rozbalíte složku a zobrazíte další součásti.

  • Symbol vedle každé součásti označuje výchozí způsob její instalace. Způsob instalace můžete u součásti změnit kliknutím na symbol a výběrem jiného symbolu ze zobrazeného seznamu. Symboly a jejich významy jsou následující:

   Spouštět z tohoto počítače  Spouštět z tohoto počítače:     Součást bude po dokončení instalace nainstalována a uložena na pevný disk. Dílčí součásti na pevný disk nainstalovány a uloženy nebudou.

   Spouštět z tohoto počítače  Spouštět vše z tohoto počítače:     Součást a všechny její dílčí součásti budou po dokončení instalace nainstalovány a uloženy na pevný disk.

   Nainstalovat při prvním použití  Nainstalovat při prvním použití:     Součást bude nainstalována na pevný disk při prvním použití. Tato operace může vyžadovat přístup k disku CD nebo síťovému serveru, ze kterého jste provedli původní instalaci. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny součásti.

   Není k dispozici  Není k dispozici:     Součást nebude nainstalována, protože není k dispozici.

  • Pokud součást obsahuje dílčí součásti, bude symbol s bílým pozadím označovat, že se součást a všechny její dílčí součásti instalují stejným způsobem. Symbol s šedým pozadím označuje, že se součást a její dílčí součásti instalují různými způsoby.

  • K procházení součástí a změně jejich možností lze také použít klávesnici. Součásti lze vybrat pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ. Pomocí klávesy ŠIPKA VPRAVO můžete rozbalit součást, která obsahuje jednu nebo více dílčích součástí. Pomocí klávesy ŠIPKA VLEVO lze rozbalenou součást sbalit. Jakmile vyberete součást, kterou chcete změnit, můžete stisknutím klávesy MEZERNÍK zobrazit nabídku možností instalace. Pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ vyberte požadovanou možnost instalace a poté stiskněte klávesu ENTER.

 6. Po výběru požadovaných možností vlastní instalace proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Upgradovat. Toto tlačítko se zobrazí v případě, že instalační program rozpozná v počítači starší verzi stejné aplikace Office.

  • Klikněte na tlačítko Nainstalovat. Toto tlačítko se zobrazí v případě, že instalační program nerozpozná v počítači starší verzi stejné aplikace Office.

Začátek stránky

Použít na: InfoPath Edit Mode 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, Office 2010, InfoPath 2010, Visio Premium 2010, Excel 2010, Word 2010, Groove 2010, SharePoint Designer 2010, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk