Insert a watermark or change a watermark

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vodoznaky text, například koncept nebo důvěrné, můžete přidat do dokumentu. Aplikace Microsoft Word nabízí galerií předdefinovaných vodoznaky nebo můžete vytvořit svůj vlastní vlastní vodoznak, třeba logo svojí firmy.

Co chcete udělat?

Další informace o vodoznacích

Vložit vodoznak s textem

Převést obrázek vodoznaku

Vložení vodoznaku jenom na vybraných stránek

Změna vodoznaku

Další informace o vodoznacích

Vodoznaky jsou text nebo obrázky, které se zobrazují za textem dokumentu. Slouží k upoutání pozornosti nebo určení stavu dokumentu, například k označení dokumentu jako Koncept. Vodoznaky lze zobrazit v rozložení při tisku, v zobrazení Čtení na celé obrazovce nebo v tištěném dokumentu.

Vodoznaky a pozadí

Pokud použijete obrázek, můžete ho zesvětlit tak, aby nepřekrýval text dokumentu. Když použijete text, můžete ho vybrat z předdefinovaných frází nebo zadat vlastní text.

Začátek stránky

Vložit vodoznak s textem

Vodoznaky lze zobrazit jen v zobrazení rozložení při tisku a Čtení na celé obrazovce a na vytištěné stránce.

Vložit můžete předem navržený vodoznak z galerie textových vodoznaků nebo můžete vložit vodoznak s vlastním textem.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak.

  Office 14 Ribbon

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte v galerii vodoznaků na předem navržený vodoznak, například Důvěrné nebo Naléhavé.

  • Klepněte na příkaz Vlastní vodoznak, na přepínač Vodoznak z textu a pak vyberte nebo zadejte požadovaný text. Text můžete také formátovat.

 3. Pokud chcete vidět, jak se vodoznak zobrazí na vytištěné stránce, přepněte do zobrazení rozložení při tisku.

Začátek stránky

Převést obrázek vodoznaku

Obrázek, klipart nebo fotografii lze změnit na vodoznak, který můžete použít k doplnění nebo vylepšení dokumentu.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak.

  Office 14 Ribbon

 2. Klikněte na Vlastní vodoznak.

 3. Klikněte na přepínač Vodoznak obrázku a potom na tlačítko Vybrat obrázek.

 4. Vyberte požadovaný obrázek a klikněte na tlačítko Vložit.

 5. Vyberte procentní hodnotu v části Měřítko. Tím nastavíte vložení obrázku v určité velikosti.

 6. Chcete-li obrázek zesvětlit, aby nepřekrýval text, zaškrtněte políčko Zesvětlit.

  Vybraný obrázek bude použitý jako vodoznak v celém dokumentu.

Začátek stránky

Vložení vodoznaku jenom na vybraných stránek

Pokud chcete vložit vodoznak pouze u vybraných stránek, musíte dokument rozdělit oddíly. Například, pokud chcete použít vodoznak použít pouze obsah v dokumentu, musíte vytvořit tři části: oddíl titulní stránku, v tabulce části obsah a zbytek dokumentu text v samostatném oddílu.

 1. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt tak, aby bylo vidět, že v dokumentu konce stránky.

  Tlačítko Zobrazit/skrýt na kartě Domů

 2. V zobrazení konceptu nahraďte na stránkách sousedících se stránkami, na které chcete přidat vodoznak, konce stránek konci oddílů.

  Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Konce a pak na příkaz Další stránka v části Konce oddílů.

  Skupina Vzhled stránky

  Poznámka : Jestliže do dokumentu vložíte titulní stránku, bude mít samostatné záhlaví. Z tohoto důvodu nemusíte pro titulní stránku vytvářet samostatní oddíl, pokud vytváříte oddíly s cílem přidat vodoznak jen na vybrané stránky.

 3. Přepněte na zobrazení Rozložení při tisku.

 4. Poklepejte na oblast záhlaví dokumentu na stránce, kam chcete umístit vodoznak. Tím otevřete záhlaví.

  Aplikace Microsoft Office Word umístí vodoznaky do záhlaví i v případě, že se v záhlaví nezobrazí.

 5. Na kartě Návrh ve skupině Navigace klikněte na propojit s předchozím tak, aby se už propojený záhlaví.

 6. Poklepejte na oblast záhlaví dokumentu na první stránce, na které chcete zobrazit dokument (například na první stránce textu dokumentu), a pak opakujte krok 4.

 7. Klikněte na stránku, kde se má vodoznak objevit.

 8. Klepněte na kartě Rozložení stránky ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak a vyberte požadovaný vodoznak.

  Office 14 Ribbon

Začátek stránky

Změna vodoznaku

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Pozadí stránky na položku Vodoznak.

  Office 14 Ribbon

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte v galerii vodoznaků některý předem navržený vodoznak, například Důvěrné nebo Naléhavé.

  • Pokud chcete změnit obrázky, klikněte na Vlastní vodoznak a pak na Vybrat obrázek.

  • Pokud chcete změnit nastavení obrázku, klikněte na Vlastní vodoznak a pak vyberte nebo zrušte výběr možnosti Vodoznak z obrázku.

  • Pokud chcete změnit text, klikněte na Vlastní vodoznak a vyberte jinou předdefinovanou frázi nebo zadejte vlastní.

  • Pokud chcete změnit nastavení textu, klikněte na Vlastní vodoznak a pak vyberte nebo zrušte výběr možností v části Vodoznak z textu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přidat "Koncept" nebo "Důvěrné" vodoznaku do dokumentu

Vytvoření vodoznaku z obrázku

Odebrání vodoznaku

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×