Informace o synchronizaci profilů uživatelů v SharePointu Online

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Úvod

Tento článek popisuje úlohu časovače importu služby Active Directory, která se označuje jako import reklamy. Úloha časovače importu služby Active Directory je součástí kanálu větší synchronizace uživatelů v Office 365.

Postup

Profil synchronizace uživatelů Office 365

SharePoint Online pomocí úlohy časovače importu služby Active Directory (import AD) umožňuje importovat uživatele a skupiny do aplikace profilů uživatelů. Import služby AD synchronizuje změny z adresáře služby SharePoint Online (SPO) do aplikace profilů uživatelů. Úloha časovače vyžádá změny z úložiště adresáře SPO a pak zkopíruje hodnoty do vlastností profilu uživatele, které jsou nakonfigurované pro synchronizaci. Import služby AD synchronizuje podmnožinu atributů Azure Active Directory synchronizovaných pomocí služby Azure AD Connect. Vlastnosti profilu, které se synchronizují pomocí importu AD, se nedají konfigurovat.

Grafické znázornění kanálu synchronizace uživatelů Office 365

Rozpis procesů v kanálu

V kanálu synchronizace uživatelů v Office 365 jsou čtyři procesy:

Proces synchronizace

Popis

Azure AD Connect

Azure AD Connect synchronizuje data z vaší místní služby Active Directory do služby Azure Active Directory. Další informace najdete v tématu Integrace místních identit do služby Azure Active Directory.

Synchronizace POPLAŠNÉho SPO

Služba Azure Active Directory synchronizuje data z Azure Active Directory do úložiště adresáře SPO.

Import AD

Import služby Active Directory synchronizuje data z úložiště adresáře SPO do aplikace profilů uživatelů.

Synchronizace služby WSS

Synchronizace WSS synchronizuje data z aplikace profilů uživatelů do kolekce webů SharePointu Online.

Vlastnosti profilu synchronizované s AD importem

Import služby AD synchronizuje následující atributy služby Azure Active Directory s aplikací profilů uživatelů: 

Atribut Azure Active Directory

Vlastnost profilu uživatele SPO

Poznámky

UserPrincipalName

DisplayName: uživatelské jméno
Jméno: uživatelské jméno

Hodnota v této vlastnosti se používá k vytvoření cesty ke kolekci webů OneDrivu pro firmy uživatele.

Například:
gherrera@contoso.com a/gherrera_contoso_com/

Tato vlastnost se replikuje do kolekce webů podle služby WSS.

UserPrincipalName

DisplayName: název
účtu Jméno: název účtu

Tato vlastnost obsahuje uživatelské jméno komitenta zabezpečení uživatele pro uživatele.

Příklad: i:0#.f|membership|gherrera@contoso.com

Tato vlastnost se používá k vyhledání profilu uživatele.

UserPrincipalName

DisplayName: identifikátor

uživatele deklarace identity Název: SPS-ClaimID

Tato vlastnost ukládá identifikátor deklarací identity uživatele. Identifikátor je hlavní název uživatele.

Příklad: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: hlavní uživatelské jméno

Název: SPS – UserPrincipalName

Tato vlastnost ukládá hlavní uživatelské jméno uživatele.

Příklad: gherrera@contoso.com

DisplayName

DisplayName (název):

jméno Název: preferované

Tato vlastnost se replikuje do kolekce webů podle služby WSS.

Příklad: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: telefon

do zaměstnání Název: WorkPhone

Tato vlastnost se replikuje do kolekce webů podle služby WSS.

Příklad: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: pracovní e-mail

Název: WorkEmail

Zpracovává se v tomto pořadí po přidání do profilu: 

WorkEmail, pokud je předpona adresy serveru proxy s PROTOKOLem SMTP: (musí být CAPS)

WorkEmail, pokud je předpona adresy serveru proxy s protokolem SMTP: (musí být malá písmena)


Tato vlastnost se replikuje do kolekce webů podle služby WSS.

Příklad: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: adresa

SIP Název: SPS-SIPAddress

SPS – SIPAddress, pokud je předpona adresy serveru proxy s protokolem SIP:.

Tato vlastnost se replikuje do kolekce webů podle služby WSS.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Název: Office

Tato vlastnost se replikuje do kolekce webů podle služby WSS.

Název

DisplayName: title

Název: nadpis

Tato vlastnost se replikuje do kolekce webů podle služby WSS.

Název

DisplayName: funkce

Název: SPS-JobTitle

SPS – JobTitle obsahuje stejnou hodnotu jako název. SPS – JobTitle je připojený k sadě termínů.

Tato vlastnost není replikována do kolekce webů.

Oddělení

DisplayName: oddělení

Název: oddělení

Tato vlastnost se replikuje do kolekce webů podle služby WSS.

Oddělení

DisplayName: oddělení

Název: SPS – oddělení

SPS – oddělení obsahuje stejnou hodnotu jako oddělení. SPS – oddělení je připojeno k sadě termínů.

Tato vlastnost se nereplikuje na kolekce webů.

WWWHomePage

DisplayName: přesměrování

veřejného webu Název: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: jazykové předvolby

Název: SPS-MUILanguages

Služba SPS – MUILangauges se používá v SPO k určení jazyka, ve kterém se web zobrazí, když je rozhraní MUI povolené. 

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

Název: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

Název: SPS-RecipientTypeDetails

GUID

DisplayName: ID

služby Active Directory Název: ADGuid

Vnitřním

Rozlišující

DisplayName: rozlišující název

Název: SPS-Distinguished

Vnitřním

Objektu

DisplayName: MSOnline-ObjectId

Název: msOnline-ObjectId

Vnitřním

UserType

DisplayName: SPS – UserType

Název: SPS – UserType

Vnitřním

Časté otázky

Čtvrtletí. Kdy mám v aplikaci profilů uživatelů očekávat změny?

Buňce. Import služby AD synchronizuje změny z adresáře SPO. Změny se zpracují v dávkách a úloha časovače se spustí, dokud se změny z adresáře SPO nesynchronizují s aplikací profilů uživatelů. Požadovaný čas závisí na počtu změn (práce), které musí úloha importu AD zpracovat. Pokud existuje mnoho změn, úloha časovače má k dispozici hodně práce a bude trvat déle, než se změny projeví v aplikaci profilů uživatelů. Pokud má úloha časovače malý objem práce, se změny projeví v aplikaci profilů uživatelů mnohem rychleji.

Import z AD je jedním z synchronizací, které tvoří celkový čas, po který se uživatel plně synchronizuje. Úloha časovače importu AD zpracovává průběžně změny z adresáře SPO. Import AD zpracuje změny pro každého tenanta v serverové farmě SharePointu Online.

Smlouva o úrovni služeb (SLA) uvádí, že se změna uživatele v adresáři SPO projeví v aplikaci profilů uživatelů za 24 hodin. Toto je maximální časové období za běžných podmínek, které očekáváme, že je potřeba provést synchronizaci s aplikací profilů uživatelů. Další informace najdete v článku Správa profilů uživatelů SharePointu Online z centra pro správu SharePointu.

Poznámka: klienti, kteří mají Office 365 vzdělávací SKU, nebudou mít ve výchozím nastavení importovány všichni uživatelé. Po prvním přístupu k SharePointu Online se vytvoří profil stub pro uživatele. Po vytvoření profilu stub se profil importuje jako součást další úlohy importu AD.

F2. Přepíše synchronizace služby AD Import vždy vlastnosti v profilu uživatele SharePointu Online?

Č. U vlastností synchronizovaných pomocí služby AD Import je třeba, aby byly přepsány hodnotami ze služby Azure Active Directory.

Otázka. Aktualizuje se aktualizace služby AD Update pouze změněné vlastnosti?

A3. Import AD je primárně ovládán změnami, které se objevují před datovým proudem. Může ale v případě potřeby spustit úplný import. Je možné, že všechny vlastnosti pro tenanta nebo uživatele budou synchronizovány.

Č. Proč není možné mapovat další vlastnosti pro import služby AD pro synchronizaci z Azure Active Directory do aplikace profilů uživatelů?

Odpověď. Import služby AD je omezen na přednastavenou sadu vlastností, aby byl zajištěn konzistentní výkon úlohy časovače.
 


Potřebujete další pomoc? Přejděte na https://answers.microsoft.com/komunity Microsoftu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×