Informace o skupinách služby SharePoint

Pomocí skupin služby SharePoint můžete přiřadit stejné úrovně oprávnění více uživatelům současně. Při používání skupin nemusíte přístup k webům nebo obsahu řídit a sledovat samostatně pro jednotlivé uživatele, takže je správa přístupu k webu jednodušší.

Přiřazování oprávnění uživatelům ve skupinách a nikoli jednotlivcům umožňuje:

  • Zjednodušit údržbu webu pro vás a následné vlastníky webu

  • Zajistit, že uživatelé provádějící podobné úlohy mají stejnou úroveň přístupu

  • Zajistit, že uživatelé mají pouze přístup, který potřebují, a žádný jiný

V tomto článku

Co jsou skupiny služby SharePoint?

Výchozí skupiny služby SharePoint

Skupiny a úrovně oprávnění

Co jsou skupiny služby SharePoint?

Skupina zabezpečení představuje soubor lidí – označovaných jako uživatelé – kteří musí provádět podobné typy úloh na webu nebo u obsahu.

Zde je několik příkladů úloh, které mohou uživatelé webu potřebovat provést:

Vizualizace uživatelů

Tyto uživatele můžete uspořádat do výchozích skupin služby SharePoint a seskupit je tak podle typů úloh, které budou muset na webu provádět.

Skupiny zabezpečení mohou být tvořeny větším počtem jednotlivých uživatelů, mohou obsahovat jedinou skupinu zabezpečení systému Windows nebo mohou být vytvořeny kombinací uvedených dvou přístupů.

Uživatele je možné uspořádat do libovolného počtu skupin, v závislosti na velikosti a složitosti vaší organizace nebo webu. Skupiny jsou vytvářeny a spravovány na úrovni kolekce webů.

Začátek stránky

Výchozí skupiny služby SharePoint

Nejčastěji používané výchozí skupiny na webu jsou:

  • Návštěvníci webu.

  • Členové

  • Vlastníci

Pomocí těchto skupin snadno roztřídíte uživatele, kteří budou váš web používat podobnými způsoby. Někteří uživatelé potřebují jen kontrolovat obsah na webu, další potřebují obsah upravovat a jiní zase přidávat nebo upravovat samotné prvky webu.

V případě následujícího obrázku byste mohli uživatele rozdělit do skupin následujícím způsobem:

Vizualizace skupin uživatelů

Začátek stránky

Skupiny a úrovně oprávnění

Úrovně oprávnění přiřazené skupině zajišťují, že budou mít členové této skupiny přístup k webům a obsahu, který potřebují.

Každá výchozí skupina zabezpečení má přiřazenu výchozí úroveň oprávnění, ale můžete vytvářet také nové skupiny nebo libovolné existující skupině přidělovat jiné úrovně oprávnění.

Poznámka :  Skupiny služby SharePoint můžete vytvářet ze skupin zabezpečení systému Windows, nikoli však z distribučních skupin, které bývají označovány také jako distribuční seznamy.

Každý uživatel přiřazený k úrovni oprávnění, která zahrnuje oprávnění Vytvořit skupiny, jež je ve výchozím nastavení součástí oprávnění Úplné řízení, může vytvářet vlastní skupiny služby SharePoint.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×