Informace o rozkladovém stromu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Rozkladový strom je analytický nástroj služby PerformancePoint, pomocí kterého je možné provádět analýzy hlavních příčin, a to zobrazením míry, v jaké se členové podílejí na celku. Rozkladový strom umožňuje uživatelům rozložit (neboli rozepsat) skupinu na její jednotlivé členy a podívat se, jak jsou seřazení podle vybraného měřítka, například částky prodeje. Rozkladové stromy jsou dostupné jenom ve zobrazeních, ve kterých se používají data služby SQL Server Analysis Services.

Rozkladový strom automaticky seřadí výsledky a použije u dat vložený Paretův diagram, takže rychle uvidíte položky, které se na konkrétní hodnotě sestavy podílejí nejvíc. U jednotlivých členů, kteří se podílejí na celkové hodnotě, se taky můžete podívat na trendy.

Poznámka : Pokud chcete použít rozkladový strom, je potřeba mít v počítači nainstalovaný Microsoft Silverlight 3. V závislosti na konfiguraci přehledu výkonnostních metrik nebo analytického zobrazení nemusí být otevření rozkladového stromu možné.

Jak otevřít a použít rozkladový strom?

Rozkladový strom použijete takto:

  1. V řídicím panelu vyberte zobrazení používající data ze služby SQL Server Analysis Services. Příkladem jsou analytické grafy a tabulky a některé druhy přehledů výkonnostních metrik.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na hodnotu v zobrazení a potom vyberte příkaz Rozkladový strom. Hodnotou může být buňka v přehledu výkonnostních metrik či tabulce nebo se může jednat o hodnotu v grafu. Rozkladový strom se otevře v okně prohlížeče.

Analýzu hlavních příčin proveďte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na rozkladový uzel. Zobrazí se seznam dimenzí a hierarchií.

  2. Vyberte dimenzi a hierarchii, které chcete použít. Zobrazení se automaticky aktualizuje tak, aby se pro vybranou položku objevila další úroveň podrobností.

  3. Opakováním kroků 1 a 2 přejděte k hlubším podrobnostem v zobrazení.

  4. Chcete-li zobrazit vlastnosti člena dimenze, přejděte k danému členu dimenze. Kliknutím na jeho uzel otevřete dialogové okno, které obsahuje další možnosti. Klikněte na možnost Zobrazit vlastnosti.

Následující obrázek znázorňuje rozkladový strom nákladů na prodejní útvar v různých kategoriích a podkategoriích produktů a po jednotlivých produktech.

Pomocí rozkladového stromu můžete také zobrazit vlastnosti konkrétního člena dimenze.

Služby PerformancePoint

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×