Informace o přehledech výkonnostních metrik PerformancePoint

Přehledy výkonnostních metrik slouží k zobrazení výkonu u jedné nebo více položek, jako jsou klíčové ukazatele výkonu, srovnáním skutečných výsledků s cílovými hodnotami. Přehledy výkonnostních metrik jsou podobné tabulkám s grafickými indikátory. Přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint jsou přehledy výkonnostních metrik, jež jsou vytvořeny pomocí Návrháře řídicích panelů PerformancePoint.

Uživatelé řídicích panelů mohou zkoumat data, používat filtry a exportovat kopie přehledů výkonnostních metrik PerformancePoint do aplikace Microsoft PowerPoint nebo Microsoft Excel. Jednoduché přehledy výkonnostních metrik se obvykle používají k porovnání skutečných výsledků s cílovými hodnotami. Existují však různě složité přehledy, které mohou obsahovat pokročilé funkce.

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint by mohl vypadat jako na následujícím obrázku:

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint s více než jedním klíčovým ukazatelem výkonu ve sloupcích

Následující seznam popisuje některé z funkcí, které se mohou objevit v přehledu výkonnostních metrik PerformancePoint:

 • Indikátory trendu: Například šipky ukazující, zda se výkon zlepšil, zůstal stejný nebo oproti předchozímu období poklesl.

 • Složité klíčové ukazatele výkonu: Měří výkon srovnáním více hodnot nebo pomocí vypočítaných metrik. Předpokládejme například, že výkon v oblasti prodeje se neurčuje pouhým porovnáním hrubé částky prodeje a kvóty, ale jako další faktory se uplatňuje hrubá zisková marže a vážené prodejní metriky. Můžete mít klíčové ukazatele výkonu, které uvádějí všechny míry výkonu v oblasti prodeje a potom vypočítávají celkovou míru výkonu.

 • Časové měřítko: Slouží k zobrazení výkonu pro dynamická období nebo ke konkrétnímu datu. V přehledu například můžete mít sloupec s názvem Posledních 6 měsíců, který se automaticky aktualizuje.

 • Rozbalitelné a sbalitelné řádky nebo sloupce: Umožňují zobrazení nižších nebo vyšších úrovní podrobností v přehledu výkonnostních metrik. Předpokládejme například, že máte v řádcích v přehledu položku s názvem Všechny produkty. V závislosti na způsobu konfigurace přehledu můžete kliknout na položku Produkty a zobrazit další úroveň podrobností. Přehled se aktualizuje a zobrazí další řádky: jeden pro každou položku ve skupině Produkty.

 • Klíčové ukazatele výkonu používané jako filtry u jiných sestav: Lze je použít například u analytických grafů nebo tabulek v přehledu výkonnostních metrik. Předpokládejme například, že máte přehled výkonnostních metrik připojený k analytickému grafu. Po kliknutí na klíčový ukazatel výkonu se analytický graf automaticky aktualizuje tak, aby zobrazoval informace relevantní pro daný ukazatel. Po kliknutí na jiný ukazatel se sestava opět aktualizuje, aby zobrazovala informace pro tento další ukazatel, atd.

 • Možnost otevřít rozkladový strom: Umožňuje analyzovat, jakou měrou se jednotliví členové podílejí na hodnotě. V závislosti na způsobu konfigurace přehledu a na tom, zda používá data ze služby SQL Server Analysis Services, můžete na hodnotu kliknout pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Rozkladový strom.

Přehledy výkonnostních metrik PerformancePoint mohou používat data uložená v kterémkoli z následujících zdrojů dat:

 • Služba SQL Server Analysis Services

 • Seznam služby SharePoint

 • Soubor Služeb aplikace Excel

 • Tabulka na serveru SQL Server

 • Seznam hodnot vytvořený autorem přehledu výkonnostních metrik

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×