Informace o nabídce Akce v Obchodním modelování pro Plánovací službu

Nabídka Akce umístěná na panelu nabídek Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint poskytuje rychlý přístup z klávesnice k hlavním úkolům, dialogovým oknům a průvodcům v aplikaci. Nabídku Akce zobrazíte stisknutím kombinace kláves ALT+A. Možnosti dostupné v nabídce Akce se mění v závislosti na pracovním prostoru nebo stránce, na které pracujete. Toto téma popisuje možnosti tak, jak se zobrazují v každém pracovního prostoru nebo stránce.

Když vyberete jednu z možností na panelu Akce, otevře se související dialogové okno nebo průvodce a první oddíl, odkaz nebo položka v této oblasti jsou zvýrazněné. Při práci ve vybrané oblasti můžete používat standardní klávesové zkratky, které jsou dostupné v operačních systémech Microsoft Windows. Další informace o těchto klávesových zkratkách najdete v nápovědě, která je k dispozici na ploše.

V tomto tématu

V pracovním prostoru Souhrn serveru

V pracovním prostoru Modely

V pracovním prostoru Dimenze

V pracovním prostoru Formuláře a sestavy

V pracovním prostoru Řízení procesů

V pracovním prostoru Zabezpečení a role

V pracovním prostoru Přidružení

V pracovním prostoru Souhrn serveru

Když je zobrazený pracovní prostor Souhrn serveru, nabídka Akce obsahuje následující úkoly a klávesové zkratky.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit aplikaci

A nebo a

Vytvořit podřízenou lokalitu modelů

  • M nebo m

Odstranit aplikaci

T nebo t

Odstranit podřízenou lokalitu modelů

O nebo o

Uložit lokalitu modelů

S nebo s

Nasadit lokalitu modelů

D nebo d

Zavřít lokalitu modelů

E nebo e

Další informace o tomto pracovním prostoru najdete v tématu O pracovním prostoru Souhrn serveru.

Začátek stránky

V pracovním prostoru Modely

Když je zobrazený pracovní prostor Modely, nabídka Akce obsahuje úkoly a klávesové zkratky, které jsou uvedené v následující tabulce.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit model

M nebo m

Vytvořit přidružení

A nebo a

Synchronizovat všechny modely do pracovní oblasti

Z nebo z

Na stránkách Souhrn, Vlastnosti modelu a Obchodní pravidla

Když jsou zobrazené stránky Souhrn, Vlastnosti modelu nebo Obchodní pravidla pracovního prostoru Souhrn serveru, v nabídce Akce jsou uvedené úkoly a klávesové zkratky, které uvádí následující tabulka.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit model

M nebo m

Spravovat dimenze modelu

D nebo d

Spravovat předpoklady

A nebo a

Naplánovat aktualizace pro aktuální model

H nebo h

Vrátit se změnami / Rezervovat

I nebo i

Zrušit rezervaci

C nebo c

Uložit tento model

S nebo s

Nové zpracování dat modelu

R nebo r

Odstranit model

E nebo e

Pravidla

U nebo u (v následující tabulce jsou klávesové zkratky pro nabídku, která se zobrazí po kliknutí na Pravidla)

Synchronizovat všechny modely do pracovní oblasti

Z nebo z

Načíst tento Model z pracovní oblasti

L nebo l

Další informace najdete v tématu Stránka Obchodní pravidla.

Následující tabulka obsahuje seznam klávesových zkratek pro položky, které jsou v nabídce zobrazené při kliknutí na Pravidla v nabídce Akce.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit nové pravidlo

R nebo r

Vytvořit novou sadu pravidel

S nebo s

Importovat pravidla

I nebo i

Exportovat pravidla

E nebo e

Nasadit pravidla a proměnné

D nebo d

Ověřit všechna pravidla

V nebo v

Analyzovat sadu pravidel nebo pravidlo

P nebo p

Ověřit sadu pravidel nebo pravidlo

A nebo a

Spustit sadu pravidel nebo pravidlo

X nebo x

Odstranit vybraný objekt

B nebo b

Začátek stránky

V pracovním prostoru Dimenze

Když je zobrazený pracovní prostor Dimenze, nabídka Akce obsahuje úkoly a klávesové zkratky, které jsou uvedené v následující tabulce.

Položka nabídky

Klávesa

Synchronizovat pracovní oblast této dimenze

D nebo d

Vytvořit člena dimenze

C nebo c

Rozšířit kalendář

Z nebo z

Další informace o tomto pracovním prostoru najdete v tématu O pracovním prostoru Dimenze.

Na stránkách Souhrn, Údržba členu a Údržba sad členů

Když jsou zobrazené stránky Souhrn, Údržba člena nebo Údržba sady členů pracovního prostoru Dimenze, v nabídce Akce jsou uvedené úkoly a klávesové zkratky, které uvádí následující tabulka.

Položka nabídky

Klávesa

Nová položka na stejné úrovni

S nebo s

Nová podřízená položka

C nebo c

Zvětšit odsazení

O nebo o

Zmenšit odsazení

Není dostupná žádná klávesová zkratka

Přesunout nahoru

U nebo u

Přesunout dolů

D nebo d

Odstranit člena

E nebo e (člen se z dimenze odstraní natrvalo. Už ho budete moct přidat do sady členů.)

Odebrat člena

R nebo r (tím odeberete člena z vybrané sady členů, ale člena zůstane v sadě Všichni členové.)

Rozbalit vše

X nebo x

Sbalit vše

O nebo o

Hromadná úprava

Není dostupná žádná klávesová zkratka

Synchronizovat tuto dimenzi s pracovní oblastí

Z nebo z

Načíst tuto dimenzi z pracovní oblasti

L nebo l

Přidat položku na stejné úrovni

Není dostupná žádná klávesová zkratka

Přidat jako podřízenou položku

H nebo h

Odstranit aktuální sadu členů

T nebo t

Další informace o těchto stránkách najdete v těchto tématech:

Pracovní prostor Souhrn dimenzí

Pracovní prostor Údržba člena

Pracovní prostor Údržba sad členů

Začátek stránky

V pracovním prostoru Formuláře a sestavy

Když je zobrazený pracovní prostor Formuláře a sestavy, nabídka Akce obsahuje úkoly a klávesové zkratky, které jsou uvedené v následující tabulce.

Položka nabídky

Klávesa

Odstranit tento formulář

D nebo d

Upravit vlastnosti formuláře

E nebo e

Zobrazit tuto sestavu v prohlížeči

V nebo v

Další informace o tomto pracovním prostoru najdete v tématu O pracovním prostoru Formuláře a sestavy.

Začátek stránky

V pracovním prostoru Řízení procesů

Když je zobrazený pracovní prostor Řízení procesů, nabídka Akce obsahuje úkoly a klávesové zkratky, které jsou uvedené v následující tabulce.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit cyklus

C nebo c

Naplánovat úlohu

S nebo s

Další informace o tomto pracovním prostoru najdete v tématu O pracovním prostoru Řízení procesů.

Na stránkách Souhrn, Přiřazení formulářů a Naplánované úlohy

Když jsou zobrazené stránky Souhrn, Přiřazení formulářů nebo Naplánované úlohy pracovního prostoru Řízení procesů, v nabídce Akce jsou uvedené úkoly a klávesové zkratky, které uvádí následující tabulka.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit cyklus

C nebo c

Upravit vlastnosti cyklu

P nebo p

Přiřadit formuláře

F nebo f

Upravit přiřazení

A nebo a

Naplánovat úlohu

S nebo s

Další informace o těchto stránkách najdete v těchto tématech:

Pracovní prostor Řízení procesů

Pracovní prostor Přiřazení formulářů

Pracovní prostor Naplánované úlohy

Začátek stránky

V pracovním prostoru Zabezpečení a role

Když je zobrazený pracovní prostor Zabezpečení a role, nabídka Akce obsahuje úkoly a klávesové zkratky, které jsou uvedené v následující tabulce.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit organizační roli

R nebo r

Přidat nebo odebrat správce uživatelů

U nebo u

Přidat nebo odebrat správce dat

D nebo d

Přidat nebo odebrat modelování

M nebo m

Další informace o tomto pracovním prostoru najdete v tématu O pracovním prostoru Zabezpečení a role.

Na stránkách Souhrn, role a uživatelé

Když jsou zobrazené stránky Souhrn, Role nebo Uživatelé pracovního prostoru Zabezpečení a role, nabídka Akce obsahuje úkoly a klávesové zkratky, které jsou uvedené v následující tabulce.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit organizační roli

R nebo r

Přidat nebo odebrat správce uživatelů

U nebo u

Přidat nebo odebrat správce dat

D nebo d

Přidat nebo odebrat modelování

M nebo m

Přidat nebo odebrat uživatele pro tuto obchodní roli

T nebo t

Odstranit tuto obchodní roli

D nebo d

Upravit výchozí oprávnění role

E nebo e

Další informace o těchto stránkách najdete v tématu O pracovním prostoru Zabezpečení a role.

Začátek stránky

V pracovním prostoru Přidružení

Když je zobrazený pracovní prostor Přidružení, nabídka Akce obsahuje úkol a klávesovou zkratku, které jsou uvedené v následující tabulce.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit přidružení

A nebo a

Další informace o tomto pracovním prostoru najdete v tématu O pracovním prostoru Přidružení.

Na stránkách Souhrn, Přidružení dimenze a Přidružení členů

Když jsou zobrazené stránky Souhrn, Přidružení dimenzí nebo Přidružení členů pracovního prostoru Přidružení, v nabídce Akce jsou uvedené úkoly a klávesové zkratky, které uvádí následující tabulka.

Položka nabídky

Klávesa

Vytvořit model

A nebo a

Možné akce

S nebo s

Uložit přidružení

Není dostupná žádná klávesová zkratka

Vrátit se změnami / Rezervovat

I nebo i

Zrušit rezervaci

C nebo c

Odstranit přidružení

D nebo d

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×