Informace o importu a propojení dat

Data, která chcete použít v databázi aplikace Microsoft Office Access 2007, již mohou existovat v jiném formátu nebo v samostatné databázi aplikace Office Access 2007. Informace mohou být například uloženy v sešitě aplikace Microsoft Office Excel 2007 nebo seznamu služby Windows SharePoint Services 3.0. Chcete-li tato data použít v aplikaci Office Access 2007, můžete je importovat nebo na ně vytvořit propojení. Při importu dat je kopie dat umístěna do tabulky v databázi. Při vytvoření propojení na data zůstanou data v původním formátu a lze k nim přistupovat přímo z aplikace Office Access 2007, jako by se jednalo o nativní tabulku s výjimkami zaznamenanými v části Propojení na data v jiném formátu.

Co chcete udělat?

Import dat

Import dat adresáře z aplikace Outlook

Propojení s daty v jiném formátu nebo databázi


Import dat

Při importu dat je kopie těchto dat vložena do nové nebo stávající tabulky, aniž by došlo ke změně zdrojového souboru. Data můžete importovat z listu aplikace Office Excel 2007, tabulky v jiné databázi aplikace Access, ze seznamu aplikace Windows SharePoint Services 3.0 nebo ze spousty jiných zdrojů. Při importu dat zpravidla vybíráte z příkazů, které jsou k dispozici ve skupině Načíst externí data na kartě Externí data.

Pokud pracujete s šablonou, kterou jste otevřeli z aplikace Access nebo stáhli z webu Microsoft Office Online, může se v šabloně zobrazit tlačítko, které lze použít k importu dat. Některé šablony například zahrnují formulář Seznam kontaktů s tlačítkem Přidat z aplikace Outlook, který můžete použít k přímému importu kontaktů z aplikace Office Outlook 2007.

Import dat do existující tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Import na příkaz vztahující se k typu dat, která importujete. Pokud například importujete data z listu aplikace Excel, klepněte na příkaz Excel. Pokud není potřebný typ programu zobrazen, klepněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno Načíst externí data.

  Poznámka : Nenajdete-li ve skupině Import správný typ formátu, spusťte aplikaci, ve které jste data původně vytvořili, a pomocí této aplikace data uložte v některém z běžně používaných formátů souboru (jako je Textový soubor s oddělovači). Potom operaci importu zopakujte.

 4. V dialogovém okně Načíst externí data klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte zdrojový datový soubor nebo zadejte úplnou cestu ke zdrojovému datovém souboru do pole Název souboru.

 5. V části Zadejte, jak a kam chcete uložit data v aktuální databázi klepněte na požadovanou možnost. Je možné vytvořit s použitím importovaných dat novou tabulku, přidat data do existující tabulky nebo vytvořit propojenou tabulku s odkazem na zdroj dat.

  U většiny formátů souborů se spustí průvodce. Pokud však importujete z databáze aplikace Access, zobrazí se dialogové okno Importovat objekt. Vyberte zde požadované možnosti a přejděte ke kroku 8. Jinak přejděte ke kroku 6.

 6. Postupujte podle pokynů na několika dalších stránkách průvodce. Přesný postup závisí na zvolených možnostech importu.

 7. Na poslední stránce průvodce klepněte na tlačítko Dokončit.

 8. Na poslední stránce průvodce se může zobrazit výzva k uložení podrobností kroků importu. Pokud se domníváte, že v budoucnu budete provádět stejnou operaci importu, zaškrtněte políčko Uložit kroky importu a zadejte podrobnosti. Pak klepněte na tlačítko Uložit import. Operaci můžete později snadno zopakovat klepnutím na tlačítko Uložené importy ve skupině Import na kartě Externí data. Pokud podrobnosti operace neuložíte, klepněte na tlačítko Zavřít.

Podrobnější informace o způsobu importu dat do aplikace Access uvádějí články Import a propojení dat ze sešitu aplikace Excel, Import a propojení ze seznamu služby SharePoint, Import a propojení dat z jiné databáze aplikace Access. Případně můžete klepnout na některý z odkazů na články v části Viz také.

Začátek stránky

Import dat adresáře z aplikace Outlook

Některé šablony zahrnují formulář Seznam kontaktů s tlačítkem Přidat z aplikace Outlook. Pomocí tlačítka Přidat z aplikace Outlook můžete importovat kontakty přímo z adresáře v aplikaci Outlook.

 1. Ve formuláři klepněte na tlačítko Přidat z aplikace Outlook.

 2. Pokud se zobrazí dialogové okno Zvolit profil, vyberte název profilu v poli Název profilu a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Je možné, že se zobrazí následující zpráva: Program se pokouší získat přístup k údajům aplikace Outlook, které mohou zahrnovat informace z adresáře. Chcete to povolit? Pokud jde o neočekávanou činnost, může se jednat o virus a doporučujeme zvolit možnost Ne. Pokud se tato zpráva zobrazí a chcete zvolit více kontaktů, může být nutné zaškrtnout políčko Umožnit přístup po dobu a zvolit krátký časový úsek, například 5 minut. Získáte tak přístup k uloženým e-mailovým adresám v aplikaci Outlook pouze na zadané časové období. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Vybrat jména pro přidání poklepejte na jména, která chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko OK.

  Jména jsou přidána do formuláře.

Začátek stránky

Propojení s daty v jiném formátu nebo databázi

Pokud vytvoříte propojení s daty v jiném formátu, jsou data dále uložena v původním formátu a zobrazují se ve vaší databázi jako propojená tabulka. U většiny formátů souborů to znamená, že můžete data prohlížet a měnit pomocí aplikace Office Access 2007 nebo původní aplikace, v níž byla data vytvořena, protože obě aplikace pracují se stejnými fyzickými daty. Data uložená v aplikaci Excel však nelze měnit pomocí aplikace Office Access 2007  – lze je pouze prohlížet. Ke změně těchto dat je třeba použít aplikaci Excel.

Vytvoření propojené tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Import na příkaz vztahující se k typu dat, která chcete propojit. Pokud například chcete propojit data z listu aplikace Excel, klepněte na příkaz Excel. Pokud není potřebný typ programu zobrazen, klepněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno Načíst externí data.

  Poznámka : Nenajdete-li ve skupině Import správný typ formátu, spusťte aplikaci, ve které jste data původně vytvořili, a pomocí této aplikace data uložte v některém z běžně používaných formátů souboru (jako je Textový soubor s oddělovači). Potom operaci propojení zopakujte.

 4. V dialogovém okně Načíst externí data klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte zdrojový datový soubor nebo zadejte úplnou cestu ke zdrojovému datovém souboru do pole Název souboru.

  U většiny formátů souborů se spustí průvodce. Pokud však propojujete na data z databáze aplikace Access, zobrazí se dialogové okno Propojit tabulky. Vyberte zde požadované možnosti a přejděte ke kroku 8. Jinak přejděte ke kroku 5. 

 5. Ve skupině Zadejte, jak a kam chcete uložit data v aktuální databázi klepněte na položku Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky. Aplikace Access může vytvářet propojení pouze na určité formáty souborů, takže tato možnost nemusí být pro váš formát souboru k dispozici.

 6. Postupujte podle pokynů na několika dalších stránkách průvodce. Přesný postup závisí na zvolených možnostech propojení.

 7. Na poslední stránce průvodce klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×