Inženýrské funkce (odkazy)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Poznámka : Verze značky označují verzi Excelu funkce byla zavedená. Tyto funkce nejsou k dispozici v dřívějších verzích. Například značku verze 2013 označuje, že tato funkce je dostupná v Excelu 2013 a novějších verzích všechny.

Funkce

Popis

BESSELI

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).

BESSELJ

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).

BESSELK

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).

BESSELY

Vrátí Besselovu funkci Yn(x).

BIN2DEC

Převede binární číslo na desítkové.

BIN2HEX

Převede binární číslo na šestnáctkové.

BIN2OCT

Převede binární číslo na osmičkové.

BITAND
Excel 2013

Vrátí hodnotu bitové operace „A“ pro dvě čísla.

BITLSHIFT
Excel 2013

Vrátí číslo posunuté doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITOR
Excel 2013

Vrátí hodnotu bitové operace „Nebo“ pro dvě čísla.

BITRSHIFT
Excel 2013

Vrátí číslo posunuté doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITXOR
Excel 2013

Vrátí hodnotu bitové operace „Exkluzivní nebo“ pro dvě čísla.

COMPLEX

Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.

CONVERT

Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného.

DEC2BIN

Převede desítkové číslo na binární.

DEC2HEX

Převede desítkové číslo na šestnáctkové.

DEC2OCT

Převede desítkové číslo na osmičkové.

DELTA

Testuje rovnost dvou hodnot.

ERF

Vrátí chybovou funkci.

ERF.PRECISE
Excel 2010

Vrátí chybovou funkci.

ERFC

Vrátí doplňkovou chybovou funkci.

ERFC.PRECISE
Excel 2010

Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.

GESTEP

Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota.

HEX2BIN

Převede šestnáctkové číslo na binární.

HEX2DEC

Převede šestnáctkové číslo na desítkové.

HEX2OCT

Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.

IMABS

Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.

IMAGINARY

Vrátí imaginární část komplexního čísla.

IMARGUMENT

Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.

IMCONJUGATE

Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.

IMCOS

Vrátí kosinus komplexního čísla.

IMCOSH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT
Excel 2013

Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC
Excel 2013

Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMDIV

Vrátí podíl dvou komplexních čísel.

IMEXP

Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla.

IMLN

Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.

IMLOG10

Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.

IMLOG2

Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.

IMPOWER

Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.

IMPRODUCT

Vrátí součin 2 až 255 komplexních čísel.

IMREAL

Vrátí reálnou část komplexního čísla.

IMSEC
Excel 2013

Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSIN

Vrátí sinus komplexního čísla.

IMSINH
Excel 2013

Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMSQRT

Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.

IMSUB

Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.

IMSUM

Vrátí součet dvou komplexních čísel.

IMTAN
Excel 2013

Vrátí tangens komplexního čísla.

OCT2BIN

Převede osmičkové číslo na binární.

OCT2DEC

Převede osmičkové číslo na desítkové.

OCT2HEX

Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.

Důležité : Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Funkce Excelu (podle kategorie)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×