Importování dat do obrazců ve výkresu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Připojení dat z externích zdrojů, jakou jsou třeba Excel, Access, SQL Server nebo SharePoint, je proces se dvěma kroky – nejdřív data importujete, potom je připojíte k obrazci.

V prvním kroku importujete data pomocí průvodce Výběr dat do okna Externí data.

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Externí data na možnost Propojit data s obrazci.

 2. Na první stránce průvodce Výběr dat zvolte, který z následujících typů zdrojů dat chcete použít:

  • sešit aplikace Microsoft Excel,

  • databáze aplikace Microsoft Access,

  • seznam služby Microsoft SharePoint Foundation,

  • databáze systému Microsoft SQL Server,

  • jiný zdroj dat OLEDB nebo ODBC,

  • dříve vytvořené připojení.

 3. Postupujte podle pokynů v průvodci Výběr dat.

 4. Po kliknutí na tlačítko Dokončit na poslední stránce průvodce Výběr dat se zobrazí okno Externí data s importovanými daty zobrazenými v tabulce.

  Importovaná data

Data v okně Externí data jsou snímkem zdrojových dat v okamžiku importu. Tato data lze aktualizovat, aby odpovídala změnám ve zdrojových datech (na kartě Data klikněte na možnost Aktualizovat vše). Změny v diagramu však nejsou odesílány zpět do zdroje dat.

Chcete-li skrýt okno Externí data, zrušte na kartě Data ve skupině Zobrazit či skrýt zaškrtnutí políčka Okno Externí data.

Propojení řádků dat s obrazci ve výkresu

Existují tři způsoby propojení řádků dat s obrazci ve výkresu: řádky můžete propojit s existujícími obrazci jeden po druhém, řádky můžete propojit s obrazci automaticky nebo můžete vytvořit obrazce z dat.

Propojení řádků s existujícími obrazci jeden po druhém

Tento přístup je nejvhodnější pro existující výkresy s relativně malým počtem obrazců a nevyžaduje předem žádné zvláštní nastavení.

 • Přetáhněte řádek z okna Externí data a nad obrazec ve výkresu a pusťte tlačítko myši.
  Přetáhněte data nad obrazec

Nebo:

 • Vyberte obrazec, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek dat a v místní nabídce klikněte na příkaz Propojit na vybrané obrazce. Touto metodou propojíte data s obrazcem kontejneru.

Data se zobrazí u obrazce a v okně Externí data se zobrazí ikona propojení Vytvořit propojení , která značí, že řádek je propojený s obrazcem. Jeden řádek se dá propojit s více obrazci, ale každý obrazec může být propojený jenom s jedním řádkem.

Automatické propojení řádků s obrazci

Tento přístup je nejvhodnější pro existující výkresy s mnoha obrazci, ale obrazce je nutné předem připravit nastavením zvláštních polí Data obrazce. Hodnota v poli Data obrazce musí odpovídat hodnotě v řádku zdroje dat, aby aplikace Visio mohla příslušný konkrétní řádek propojit s obrazcem s odpovídající hodnotou.

Předpokládejme například, že máte sešit aplikace Excel, který obsahuje data stavu počítačů v síti, a chcete vizuálně sledovat stav počítačů pomocí diagramu sítě. Každý řádek dat v sešitu odpovídá jednomu počítači. Jedinečným identifikátorem v tomto příkladu je sloupec Název počítače. Chcete-li automaticky propojit správné řádky v sešitu se správnými obrazci v diagramu, přidejte pro každý obrazec do dat obrazce pole Název počítače, vyplňte toto pole jedinečným názvem počítače v síti a spusťte průvodce automatickým propojením:

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Externí data na položku Automaticky propojit.

 2. Postupujte podle pokynů v průvodci automatickým propojením.

V tomto příkladu byste na stránce průvodce Automaticky propojit řádky na obrazec, pokud vybrali v seznamu Sloupec dat a také v seznamu Pole obrazce položku Název počítače. Po dokončení průvodce aplikace Visio propojí řádky a obrazce s odpovídajícími hodnotami.

Vytváření obrazců z dat

Tento přístup je nejlepší pro výkresy, které ještě neobsahují obrazce, za předpokladu, že nepotřebujete používat zvláštní obrazce.

 1. Vyberte obrazec v okně Obrazce.

 2. Přetáhněte řádek nebo skupinu řádků z okna Externí data na prázdnou plochu výkresu.

Pro každý řádek, který přetáhnete do výkresu, se zobrazí jedna instance vybraného obrazce.

Formátování dat na stránce

Pokud chcete pro lepší orientaci přidat vizuální znázornění dat, přidejte k obrazcům vlastní datové symboly.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×