Import textu z jiného souboru do publikace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 existuje několik možností pro import textu do publikací. Výběr možnosti závisí na tom, jaké množství textu chcete importovat a co chcete s textem po importu provádět.

Cíl akce

Akce

Import vybraného textu nebo grafu z dokumentu vytvořeného v jiném programu

Zkopírujte vybraný text nebo graf a vložte jej na požadované místo.

Převod dokumentu aplikace Microsoft Office Word na publikaci aplikace Publisher

Proveďte import dokumentu aplikace Word.

Import vybraného textu ze souboru vytvořeného v jiném programu

Vložte příslušný soubor.

Vytvoření dávky adresních štítků, pohlednic nebo podobných publikací

K importu jmen, adres nebo jiných informací uložených v datovém souboru použijte hromadnou korespondenci.

Import textu tabulky z dokumentu vytvořeného programu pro systém Microsoft Windows

Zkopírujte a vložte text tabulky.

V tomto článku

Zkopírování a vložení vybraného textu nebo grafu

Import dokumentu aplikace Word

Vložení souboru

Použití hromadné korespondence k importu informací

Zkopírování a vložení textu tabulky

Zkopírování a vložení vybraného textu nebo grafu

 1. Otevřete soubor obsahující text nebo graf, který chcete přidat.

 2. Vyberte text.

 3. Klepněte na vybraný text nebo graf pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Kopírovat.

 4. Otevřete publikaci aplikace Office Publisher 2007, do které chcete vložit text nebo graf.

 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.

  V publikaci se zobrazí nové textové pole obsahující vložený text.

Tip : Zkopírovaný text lze vložit také do stávajícího textového pole. Před klepnutím na příkaz Vložit klepněte v textovém poli na místo, kam chcete text vložit.

Poznámka : 

 • Ve výchozím nastavení bude vložený text formátován podle schématu písma publikace. Pokud se pod textem vloženým do publikace zobrazí tlačítko Možnosti vložení, znamená to, že text používá jiný styl písma. Chcete-li zachovat původní formátování textu, klepněte na tlačítko Možnosti vložení a potom na možnost Zachovat formátování zdroje.

  Možnost zachovat formátování zdroje

 • Pokud se vložený text nevejde do textového pole, aplikace Publisher zobrazí dotaz, zda má být pro zbývající text použita funkce automatického přetékání textu. Klepnete-li na tlačítko Ano, aplikace Publisher vyhledá prázdné textové pole nebo vytvoří nové pole obsahující vložený text, který se nevejde do původního textového pole, a automaticky toto pole propojí s původním textovým polem.Pokud klepnete na možnost Ne, aplikace Publisher vloží text, ale některé jeho části budou skryté. Přetažením úchytu pro úpravy upravte velikost textového pole tak, aby byl zobrazen celý vložený text.

 • Pokud do souboru aplikace Publisher zkopírujete graf, bude zkopírován jako rastrový obrázek a nebude možné jej v aplikaci Publisher upravovat.

Začátek stránky

Import dokumentu aplikace Word

Máte k dispozici dokument aplikace Word, ale potřebujete jej ještě doplnit o grafiku a chcete využít kvalitní funkce aplikace Publisher pro zpracování grafiky nebo chcete převést zprávu vytvořenou v aplikaci Word na publikaci, ve které bude použita stejná grafika jako u ostatních obchodních publikací.

Převod dokumentů aplikace Word, které byly vytvořeny v aplikaci Microsoft Office Word, na publikace aplikace Publisher je naštěstí snadný. Stačí vybrat požadovaný návrh publikace a vyhledat soubor dokumentu aplikace Word, který chcete převést.

 1. Spusťte aplikaci Publisher.

 2. V seznamu Typy publikací klepněte na položku Import dokumentů aplikace Word.

 3. Klepněte na požadovaný návrh a pak klepněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Import dokumentů aplikace Word klepněte na soubor, který chcete importovat, a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Zkontrolujte publikaci, ověřte, zda odpovídá vašim požadavkům, a pak ji uložte.

Další informace o importu dokumentů aplikace Word naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Vložení souboru

 1. V publikaci vytvořte textové pole, pokud jste tak dosud neučinili.

  Jak toho docílit?

  1. Na panelu nástrojů objekty klikněte na Textové pole Obrázek tlačítka .

  2. V publikaci přesuňte ukazatel myši na místo, kde se má objevit jeden roh textu, a poté úhlopříčným tažením vytvořte pole požadované velikosti.

 2. V textovém poli klepněte na místo, kam chcete kopírovaný text vložit.

 3. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Textový soubor.

 4. Vyhledejte soubor, který chcete importovat, a klepněte na něj.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud se vložený text nevejde do textového pole, aplikace Publisher zobrazí dotaz, zda má být pro zbývající text použita funkce automatického přetékání textu. Klepnete-li na tlačítko Ano, aplikace Publisher vyhledá prázdné textové pole nebo vytvoří nové pole obsahující vložený text, který se nevejde do původního textového pole, a automaticky toto pole propojí s původním textovým polem.Pokud klepnete na možnost Ne, aplikace Publisher vloží text, ale některé jeho části budou skryté. Přetažením úchytu pro úpravy upravte velikost textového pole tak, aby byl zobrazen celý vložený text.

Začátek stránky

Použití hromadné korespondence k importu informací

Pokud jsou adresy zákazníků či jiné informace uloženy v datovém souboru, například v listu aplikace Microsoft Excel nebo v souboru s kontakty aplikace Microsoft, můžete pomocí funkce hromadné korespondence vytvořit sadu poštovních štítků, pohlednic nebo jiných publikací s jednotlivými adresami.

Pomocí hromadné korespondence můžete určit, které řádky (záznamy) ze souboru dat mají být použity a který text z má být z jednotlivých řádků sloučen do publikace.

Chcete-li spustit funkci hromadné korespondence, klepněte v nabídce Nástroje na položku Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na příkaz Hromadná korespondence. Celým procesem skládajícím se ze tří kroků vás provede podokno úloh. Další informace o funkci hromadné korespondence naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Zkopírování a vložení textu tabulky

 1. Spusťte program systému Microsoft Windows obsahující požadovaný text.

  Pokud se text dosud nenachází v tabulce, stiskněte za každou položkou řádku klávesu TAB a na konci každého řádku stiskněte klávesu ENTER.

 2. Vyberte požadovaný text.

 3. Klepněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Kopírovat.

  Poznámka : Pokud je text již umístěn v tabulce, klepněte v souboru aplikace Publisher na místo, kam chcete tento text vložit, a pak klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Vložit.

 4. V aplikaci Publisher klepněte na panelu nástrojů Objekty na tlačítko Vložit tabulku Obrázek tlačítka .

 5. V publikaci klepněte na požadované umístění tabulky.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 6. Vyberte požadované možnosti a potom klepněte na tlačítko OK.

 7. V tabulce klepněte na místo, kam se má uložit levá horní buňka kopírovaného textu.

 8. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit jinak.

 9. V seznamu jako klikněte na Buňky tabulky bez formátování a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×