Import seznamu úkolů z aplikace Outlook do aplikace Project

Pokud máte v aplikaci Microsoft Office Outlook uložen seznam úkolů, můžete z něj všechny nebo některé úkoly snadno naimportovat do aplikace Microsoft Office Project.

  1. V aplikaci Project klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Importovat úkoly z aplikace Outlook.

  2. V dialogovém okně Importovat úkoly z aplikace Outlook vyberte úkoly, které chcete importovat.

  3. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte import úkolů do aktuálního projektu.

  4. V aplikaci Project dle potřeby nastavte plán úkolů.

Poznámka : 

  • Úkoly budou přidány k existujícím úkolům v rámci aktuálního projektu. Jestliže projekt neobsahuje žádný úkol, bude vytvořen nový seznam úkolů.

  • Importován bude pouze název úkolu, poznámky a doba trvání. Data zahájení a ukončení úkolu nebudou importována.

  • Po importu úkolů z aplikace Outlook nebude udržováno žádné propojení mezi aplikacemi Outlook a Project. Úkoly budou pouze zkopírovány do projektu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×