Import projektu na server Project Server

Pomocí Průvodce importem projektu můžete nastavit existující soubor projektu na serveru Microsoft Office Project Server 2007.

Poznámka : Před importem nebo uložením projektu na server Project Server je třeba se k serveru Project Server připojit. Odkazy na další informace o připojení k serveru Project Server naleznete v části Viz také.

  1. Spusťte aplikaci Microsoft Office Project Professional 2007 a připojte se k serveru Microsoft Office Project.

  2. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Možnosti organizace a klepněte na příkaz Importovat projekt do projektu organizace.

  3. Vyhledejte a klepněte na projekt, který chcete importovat na server Project Server, a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

  4. Podle pokynů Průvodce importem projektu přiřaďte místní zdroje ke zdrojům organizace, ověřte je, přiřaďte pole úkolů, potvrďte je a uložte projekt na server Project Server.

    Poznámka : Import projektu na server Project Server umožňuje přidat zdroje do fondu Zdroje organizace. Zdroje je možné také importovat samostatně.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×