Import položek do vlastního nástroje Formuláře 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Položky můžete do vlastního nástroje Formuláře 2007 importovat prostřednictvím následujících typů souborů:

Poznámka: Pokud možnost Importovat na kartě Pracovní prostor není aktivní, znamená to, že vlastní nástroj nepodporuje funkci importu. Import položek nepodporují vlastní nástroje vyvinuté pomocí aplikace Microsoft InfoPath. Chcete-li zjistit, zda byl nástroj vyvinut pomocí aplikace Microsoft InfoPath, klikněte na kartu Pracovní prostor, klikněte na tlačítko Vlastnosti, klikněte na kartu Obecné v dialogovém okně Vlastnosti a přečtěte si text v poli Popis.

Importované položky lze zobrazit, pouze pokud aplikace vlastního nástroje obsahuje odpovídající pole a sloupce zobrazení. Jestliže například importujete soubor exportovaný z aplikace vlastního nástroje, která obsahuje pole Jméno a Adresa, zobrazí se importované položky v zobrazení dat pouze v případě, že cílový vlastní nástroj rovněž obsahuje tato pole.

Pokud má vybrané zobrazení dat jednoúrovňový nebo hierarchický typ řazení, zobrazí se importované položky jako nové položky na začátku nebo na konci zobrazení dat (v závislosti na aktuálním pořadí řazení).

Pokud má vybrané zobrazení dat seskupený typ řazení, budou importované položky umístěny do skupin podle kategorií a v jednotlivých skupinách budou seřazeny podle pořadí řazení definovaného pro dané zobrazení.

Začátek stránky

Import binárního souboru XML nástroje Formuláře

Chcete-li importovat soubor exportovaný pomocí možnosti Binární XML nebo XML (bez příloh), postupujte následovně:

 1. Na kartě Pracovní prostor klikněte na tlačítko Importovat a potom klikněte na možnost Binární XML nástroje Formuláře.

 2. V rozevírací nabídce vyberte formulář, který chcete použít pro import položek.

 3. Vyberte soubor XML, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Začátek stránky

Import souboru CSV s hodnotami oddělenými čárkami

Chcete-li importovat soubor exportovaný jako soubor CSV s hodnotami oddělenými čárkami, postupujte následovně:

 1. Na kartě Pracovní prostor klikněte na tlačítko Importovat a potom klikněte na možnost Soubor oddělený čárkou (CSV).

 2. V dialogovém okně Možnosti importu proveďte následující akce a potom klikněte na tlačítko OK:

  • V rozevíracím seznamu vyberte formulář, který chcete použít pro import položek.

   Dbejte na to, abyste vybrali formulář obsahující pole a datové typy odpovídající záhlavím sloupců a datovým typům v souboru CSV.

  • Pokud byl soubor uložen v aplikaci Microsoft Excel, zaškrtněte políčko Microsoft Excel.

  • V rozevíracím seznamu vyberte znakovou sadu, která byla použita k vytvoření importovaného souboru CSV.

   Je třeba vybrat znakovou sadu, v níž byl daný soubor CSV uložen.

  • V rozevíracím seznamu vyberte národní prostředí, ve kterém byl vytvořen importovaný soubor CSV.

   Je třeba vybrat národní prostředí, v němž byl daný soubor CSV uložen.

 3. Vyberte soubor CSV, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Začátek stránky

Import souborů vytvořených v jiných aplikacích a uložených ve formátu CSV

Můžete importovat soubory vytvořili a uložili jako CSV do jiných aplikací, jako je Microsoft Excel. Ale mějte na paměti formátování záhlaví sloupce pro typy podle názvů pole a pole do vlastního nástroje.

Dále mějte při importu souborů CSV uložených v aplikaci Microsoft Excel na paměti následující fakta:

 • Záhlaví sloupců pro hodnoty, které mají být importovány do číselných polí (například Číslo nebo Měna), musí být kvalifikována pomocí datového typu Double. Příklad:

  Cena:Double
  719,00 Kč

 • Záhlaví sloupců pro hodnoty, které mají být importovány do textových polí, mohou být volitelně kvalifikována pomocí datového typu String. Příklad:

  Město:String
  Vsetín

 • Záhlaví sloupců pro hodnoty, které mají být importovány do polí s datem nebo datem a časem, musí být kvalifikována pomocí datového typu Date. Příklad:

  Počáteční_datum:Date
  3/14/2005

  Kalendářní data v aplikaci Excel musí používat formát MM/DD/RR a v národních prostředích založených na angličtině musí položky s datem a časem používat 12hodinové formátování času:

  3/14/05
  03/14/05
  3/14/2005
  Březen 14, 2005
  3/14/05 1:30 PM

  V národních prostředích založených na jiném jazyku než angličtině může být použito 24hodinové formátování času.

Začátek stránky

Shoda názvů polí při importu souborů CSV

Jak bylo uvedeno výše, je při importu souboru CSV uloženého z aplikace Excel (nebo jiné zdrojové aplikace) do vlastního nástroje nutné, aby záhlaví sloupců v souboru CSV přesně odpovídala názvům přidružených polí ve vlastním nástroji. V opačném případě nebude možné hodnoty polí správně importovat.

Chcete-li dosáhnout této přesné shody, je důležité vědět, jak lze správně identifikovat názvy polí ve vlastním nástroji, a pamatovat na to, že názvy polí obvykle NEJSOU stejné jako jejich přidružené popisky polí.

Seznam názvů polí ve vlastním nástroji můžete zobrazit zobrazením vlastností položky.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou existující položku a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti záznamu klikněte na kartu Pole.

 3. Kontrolou seznamu polí zjistěte, které názvy polí odpovídají záhlavím sloupců v zobrazení.

V následujícím příkladu odpovídají záhlaví sloupců Č. stánku, Začátek akce a Konec akce polím Stánek_35, Akce_32Začátek a Akce_32Konec.

Zobrazení názvů polí v dialogovém okně Vlastnosti záznamu

Začátek stránky

Problémy související s importem souborů CSV aplikace Excel v různých národních prostředích

V některých národních prostředích jiných než Angličtina (Spojené státy) se v souborech aplikace Excel uložených do formátu CSV používají jako oddělovače jiné znaky než čárka. Tyto soubory nelze správně naimportovat do nástroje Formuláře aplikace Groove, protože tato procedura podporuje pouze soubory CSV s hodnotami oddělenými čárkami.

Pokud máte potíže s importem souboru CSV a nejste si jistí, zda se jedná o problém s národním prostředím, můžete zkusit otevřít exportovaný soubor CSV v textovém editoru (například programu Wordpad) a změnit oddělovače na čárky. Při aktualizaci souboru dbejte na to, abyste nezměnili jiné interpunkční znaky. V následujícím příkladu jsou oddělovači všechny čárky kromě čárek, které jsou součástí hodnot kalendářních dat. Všimněte si, že hodnoty obsahující znak oddělovače musí být uzavřeny do uvozovek.

Soubor CSV otevřený v textovém editoru

Import položek z nástroje Formuláře 2.5

Nástroje formuláře aplikace Groove vytvořené pomocí aplikace Groove 2,5 nejsou podporované v této verzi. Pokud vyberete Nástroje formuláře 2.5 aplikace Groove v této verzi aplikace Groove, se zobrazí výzva k exportu návrhu nástroje a položek pro import do nového nástroje formuláře. Přečtěte si téma Migrace z nástroje formuláře 2.5 aplikace Groove.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×