Import přiřazení z aplikace Project Web Access do aplikace Outlook

Pomocí doplňku aplikace Microsoft Office Project pro aplikaci Outlook můžete ImportPřiřazení úkolů. Je tak možné pomocí aplikace Outlook podat vedoucímu zprávu o Dosavadní práce a stavu úkolu v časovém rozvrhu.

Poznámka : Informace o instalaci a konfiguraci doplňku naleznete v části Instalace a nastavení doplňku aplikace Microsoft Office Project pro aplikaci Outlook.

Import přiřazení úkolů

Po nastavení připojení aplikace Outlook k aplikaci Microsoft Office Project Web Access můžete importovat přiřazení úkolů.

 1. V aplikaci Outlook klepněte na panelu nástrojů Project Web Access na tlačítko Importovat nová přiřazení.

  Pokud tento panel nástrojů není zobrazen, klepněte na nabídku Zobrazit, nastavte ukazatel myši na položku Panely nástrojů a potom klepněte na položku Project Web Access.

  Tip : Tato možnost je také k dispozici v nabídce Nástroje. Nastavte ukazatel myši na položku Project Web Access a potom klepněte na příkaz Importovat nová přiřazení.

 2. Pokud se k serveru Microsoft Office Project připojujete pomocí ověřování serveru Project, zadejte heslo do pole Heslo a klepněte na tlačítko OK.

 3. Zkontrolujte seznam importovaných úkolů a potom klepněte na tlačítko OK.

  Tip : Chcete-li toto dialogové okno při příštím importu úkolů přeskočit, zaškrtněte políčko Tento dialog již příště nezobrazovat, přímo importovat v dialogovém okně Importovat přiřazení z aplikace Project Web Access dialog box. Pokud chcete vrátit původní nastavení, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Klepněte na kartu Project Web Access a zaškrtněte políčko Před importem zobrazit dialogové okno s potvrzením.

Podle nastavení je každý úkol přidán do kalendáře nebo složky Úkoly v aplikaci Outlook.

Pokud jste zvolili zobrazení úkolů v kalendáři aplikace Outlook, všimněte si, že jsou úkoly znázorněny podle doby trvání a nikoli na základě dnů podle počtu hodin vyhrazených pro úkol. Pokud je například doba trvání úkolu pět dnů, zobrazí se úkol nepřerušeně přes pět dnů. Ve výchozím nastavení je přidělený čas zobrazen jako Volno, nikoli VolnoZaneprázdněn.

Tip : Další informace o změnách výchozí dostupnosti kalendáře pro importovaná přiřazení najdete v části Změna možností importu tohoto článku.

Pokud jsou přiřazeny další úkoly, můžete je do aplikace Outlook přidat klepnutím na tlačítko Importovat nová přiřazení na panelu nástrojů Project Web Access.

Poznámka : Při importu úkolů budou importovány všechny úkoly přiřazené v zadaném období. Další informace o nastavení tohoto období naleznete v části Změna možností importu tohoto článku. Pokud je přiřazený úkol již v kalendáři, bude aktualizován provedenými změnami.

Začátek stránky

Změna možností importu

Můžete zadat několik dalších možností týkajících se způsobu importu přiřazení úkolu doplňkem. Tyto možnosti upravíte klepnutím na příkaz Možnosti v nabídce Nástroje a potom klepnutím na kartu Project Web Access.

 • Nastavení období pro importovaná přiřazení    V části Import přiřazení klepněte v oblasti Období na tlačítko Další a potom do příslušných polí zadejte počet dnů, týdnů nebo měsíců.

 • Plánování importu přiřazení v pravidelných intervalech    V části Import přiřazení v oblasti Import z aplikace Project Web Access do kalendáře aplikace Outlook klepněte na přepínač Každých, zadejte do příslušných polí počet dnů, týdnů nebo měsíců a potom v poli další aktualizace určete, kdy má proběhnout další aktualizace.

  Poznámka : K automatickému importu přiřazení musíte být přihlášeni k serveru Microsoft Office Project pomocí účtu systému Windows.

 • Změna výchozí dostupnosti kalendáře pro importovaná přiřazení    Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. V části Import přiřazení vyberte klepnutím na možnost Volno, Nezávazně, Zaneprázdněn nebo Mimo kancelář v seznamu Zobrazit dostupnost pro přiřazení v projektu jako požadovanou výchozí dostupnost pro všechna přiřazení úkolů importovaná z aplikace Project Web Access.

 • Změna připomenutí nastavených pro importované úkoly    Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. V části Import přiřazení v oblasti Při importu z aplikace Project Web Access do aplikace Outlook klepněte na požadovanou možnost připomenutí. Pokud klepnete na přepínač Vždy vytvořit připomenutí, vyberte v příslušném seznamu čas připomenutí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×