Import listu nebo grafu aplikace Microsoft Excel

Importovaná data mohou mít až 4 000 řádků a 4 000 sloupců, ale v grafu lze zobrazit maximálně 255 Datová řada.

Pokud zaškrtnete políčko Přepsat původní obsah buněk, budou všechna existující data na datovém listu nahrazena importovanými daty.

 1. Přejděte do datového listu.

  Jak?

 2. Jestliže importujete list aplikace Microsoft Excel a chcete počátek importovaných dat umístit do jiné buňky, než je buňka v levém horním rohu datového listu, vyberte požadovanou buňku.

 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Importovat soubor.

 4. Na panelu Oblast hledání klepněte na jednotku, složku nebo umístění v síti Internet, které obsahuje požadovaný soubor.

  Soubor vytvořený v jiné aplikaci otevřete klepnutím na požadovaný formát souboru v rozevíracím seznamu Soubory typu. Můžete také zadat příponu názvu souboru do rozevíracího pole Název souboru. Například soubory aplikace Microsoft Excel najdete zadáním *.xls. V seznamu složek poklepáním otevírejte složky, dokud nenajdete složku s požadovaným souborem.

 5. Poklepejte na soubor, který chcete importovat.

 6. Jestliže jste vybrali sešit aplikace Microsoft Excel vytvořený ve verzi 5.0 nebo pozdější, vyberte list, který chcete importovat. Můžete importovat pouze jeden list.

  Všechna data listu lze importovat klepnutím na přepínač Celý list ve skupinovém rámečku Importovat.

  Chcete-li importovat pouze část dat, klepněte na přepínač Oblast a do textového pole zadejte požadovanou oblast dat. Zadáte-li do textového pole Oblast například A1:B5, budou importovány buňky od A1 do B5.

  Jestliže jste v kroku 2 vybrali buňku, zrušte zaškrtnutí políčka Přepsat původní obsah buněk.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×