Import kontaktů z adresáře aplikace Outlook

Aplikace Access i aplikace Outlook jsou vynikající aplikace pro správu osobních i obchodních kontaktů. Může se proto stát, že budete chtít data kontaktů importovat z aplikace Outlook 2007 do aplikace Access 2007. Funkce importu v aplikaci Access 2007 neumožňuje přímo importovat data z formátu souborů aplikace Outlook 2007 a aplikace Outlook 2007 neumožňuje přímo exportovat data do databáze aplikace Access 2007. Naštěstí lze snadno exportovat kontakty aplikace Outlook jako textový soubor a potom tento soubor importovat do aplikace Access 2007.

Další informace o opačném postupu (export kontaktů z aplikace Access do aplikace Outlook) naleznete v článku Export kontaktů do adresáře aplikace Outlook.

Import nebo propojení kontaktů aplikace Outlook pomocí průvodce pro aplikaci Exchange či Outlook

Import kontaktů pomocí textového souboru

Import kontaktů pomocí šablony Databáze správy kontaktů

Import nebo propojení kontaktů aplikace Outlook pomocí průvodce pro aplikaci Exchange či Outlook

K importu nebo propojení s daty kontaktů aplikace Outlook můžete použít průvodce pro aplikaci Exchange či Outlook. Aplikace Access při importu dat vytvoří kopii dat aplikace Outlook a umístí ji do tabulky aplikace Access. Změny dat provedené v jedné aplikaci nemají vliv na data v druhé aplikaci. Oproti tomu při použití možnosti propojení aplikace Access udržuje propojení s daty aplikace Outlook. Změny dat provedené v aplikaci Access se projeví v aplikaci Outlook a naopak.

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Import na tlačítko Další a pak klikněte na položku Složka aplikace Outlook.

 2. V dialogovém okně Načíst externí data – Složka aplikace Outlook vyberte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně průvodce pro aplikaci Exchange či Outlook vyberte složku nebo adresář obsahující požadované kontakty a klikněte na tlačítko Další.

  Průvodce pro aplikaci Exchange či Outlook

  1. Rozbalte nejvyšší úroveň složky Poštovní schránka.

  2. Vyberte složku obsahující kontakty, které chcete importovat do aplikace Access.

 4. Postupujte podle pokynů na zbývajících stránkách průvodce.

Po dokončení průvodce aplikace Access provede import nebo vytvoří propojení s daty kontaktů, jež jste určili.

Začátek stránky

Import kontaktů pomocí textového souboru

Máte-li potíže při použití průvodce (pokud například průvodce neprovede import pole, které potřebujete), můžete zkusit exportovat kontakty z aplikace Outlook jako textový soubor a potom tento textový soubor importovat do aplikace Access.

Krok 1: Export kontaktů aplikace Outlook do textového souboru

V aplikaci Outlook 2007 proveďte následující postup:

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Import a export.

 2. Vyberte možnost Exportovat do souboru a klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte možnost Hodnoty oddělené tabulátory (Windows) a klikněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte složku Kontakty, kterou chcete exportovat do aplikace Access, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Zadejte název souboru s příponou TXT.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení aplikace Access uloží soubor do výchozí složky pro dokumenty. Pokud chcete soubor uložit do jiného umístění, klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte složku, do které chcete soubor uložit.

 6. Na další stránce průvodce klikněte na tlačítko Dokončit.

Aplikace Outlook provede export obsahu vybrané složky do textového souboru.

Krok 2: Import dat kontaktů do aplikace Access

 1. Otevřete databázi aplikace Access, do které chcete data importovat.

 2. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Import na možnost Textový soubor.

 3. V dialogovém okně Načíst externí data – Textový soubor klikněte na tlačítko Procházet.

 4. Vyberte soubor, který jste vytvořili v předchozím postupu, a klikněte na tlačítko Otevřít.

 5. Vyberte možnost Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klikněte na tlačítko OK.

 6. V Průvodci importem textu vyberte možnost S oddělovači a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce se ujistěte, zda jsou možnosti nastaveny stejně jako v následující tabulce:

Možnost

Hodnota

Vyberte oddělovač polí

Tabelátor

První řádek obsahuje názvy polí

Vybráno (zaškrtnuto)

Ohraničení textu

" (dvojité uvozovky)

 1. Postupujte podle pokynů na zbývajících stránkách průvodce.

  Po dokončení průvodce aplikace Access provede import textového souboru.

Začátek stránky

Import kontaktů pomocí šablony Databáze správy kontaktů

Šablona Databáze správy kontaktů v aplikaci Access 2007 obsahuje příkaz Přidat z aplikace Outlook, jenž slouží k rychlému importu kontaktních informací aplikace Outlook do aplikace Access. Další informace naleznete na stránce pro stažení šablony Databáze správy kontaktů. Součástí šablony je úvodní video, jež vás seznámí s používáním příkazu Přidat z aplikace Outlook.

Po přidání kontaktů aplikace Outlook do šablony Databáze správy kontaktů můžete pro tabulku kontaktů v šabloně nastavit import nebo propojení z jiné databáze aplikace Access. Další informace naleznete v článku Import a propojení dat z jiné databáze aplikace Access.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×