Import kontaktů do Outlooku

Nejdřív se ujistěte, že používáte desktopovou verzi Outlooku – 2007, 2010, 2013 nebo 2016. Pokud chcete ověřit, že používáte jednu z těchto aplikací, podívejte se na následující obrázek.

Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.

Teď se podívejte na Outlook na svém počítači:

 • Pokud se na vašem pásu karet nachází možnost Soubor v levém horním rohu, používáte desktopovou verzi Outlooku a jste na správném místě. Můžete použít některý z postupů uvedených dole.

 • Pokud se na vašem pásu karet nenachází možnost Soubor v levém horním rohu, nepoužíváte desktopovou verzi Outlooku. Jestliže potřebujete pokyny k importu pro vaši verzi Outlooku, podívejte se do tématu Jakou verzi Outlooku používám?.

Vyberte si z následujícího seznamu pokynů k importu. Informace o exportu kontaktů najdete v článku Export kontaktů z Outlooku.

Soubor .csv je soubor s hodnotami oddělenými čárkami.

 1. V Outlooku 2013 nebo 2016 vyberte nahoře na pásu karet Soubor.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Pokud chcete vytvořit soubor PST Outlooku, vyberte Soubor, vyberte Otevřít a Exportovat a pak Import/Export.

 3. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a pak vyberte Další.

  Průvodce importem a exportem – import z jiného programu nebo souboru

 4. Vyberte Hodnoty oddělené čárkami a potom vyberte Další.

  Průvodce exportem v Outlooku – volba souboru CSV

 5. V okně Importovat soubor vyhledejte soubor kontaktů a pak ho poklikáním vyberte.

  Vyhledejte soubor kontaktů CSV a vyberte, jak chcete řešit duplicitní kontakty.

 6. Zvolením jedné z následujících možností určete, jakým způsobem se mají v Outlooku zpracovávat duplicitní kontakty:

  • Duplicitní položky přepsat importovanými:   Pokud už je kontakt v Outlooku i v souboru kontaktů, Outlook svoje informace o kontaktu zahodí a použije ty ze souboru kontaktů. Tuto možnost byste měli zvolit v případě, že máte v souboru kontaktů ke kontaktu víc informací (nebo novější informace) než v Outlooku.

  • Povolit vytvoření duplicitních položek:   Pokud je kontakt v Outlooku i v souboru kontaktů, vytvoří Outlook duplicitní kontakty. V jednom kontaktu budou původní informace z Outlooku a druhý bude mít informace naimportované ze souboru kontaktů. Duplicitních kontaktů se můžete později zbavit tak, že je sloučíte do jednoho. Toto je výchozí možnost.

  • Neimportovat duplicitní položky:   Pokud je kontakt v Outlooku i v souboru kontaktů, Outlook si svoje informace o kontaktu nechá a ty ze souboru kontaktů zahodí. Tuto možnost byste měli zvolit v případě, že máte v Outlooku ke kontaktu víc informací (nebo novější informace) než v souboru kontaktů.

 7. Klikněte na tlačítko Další.

 8. V poli Vyberte cílovou složku se podle potřeby posuňte nahoru a vyberte: složka Kontakty > Další. Pokud máte víc e-mailových účtů, vyberte složku Kontakty, která je uvedená pod e-mailovým účtem, který chcete spojit s kontakty.

  Při importu kontaktů Google Gmailu do poštovní schránky Office 365 vyberte jako cílové umístění Kontakty.

 9. Zvolte Finish (Dokončit).

  Při importu kontaktů Gmailu do poštovní schránky Office 365 spustíte migraci kliknutím na tlačítko Dokončit.

  Outlook okamžitě zahájí import kontaktů. Až pole Průběh importu zmizí, je import dokončený.

 10. Pokud chcete vidět své kontakty, vyberte v dolní části Outlooku ikonu Lidé.

  Vyberte ikonu Lidé v dolní části stránky.

Pokud jste kontakty ještě neexportovali, přečtěte si tyto pokyny pro export kontaktů z Outlooku 2010 ve formátu souboru PST.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku zvolte kartu Soubor.

  V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Otevřít > Import.

  Zvolte Otevřít a pak vyberte Importovat.

 3. V Průvodci importem a exportem klikněte na Importovat z jiného programu nebo souboru a pak klikněte na Další.

  Vyberte možnost importu z jiného programu nebo souboru.

 4. Pokud chcete importovat soubor CSV, vyberte Hodnoty oddělené čárkami (Windows). Pokud chcete importovat soubor PST, vyberte Datový soubor aplikace Outlook (PST). Vyberte Další.

  Zvolte import souboru PST.

 5. Zvolte Procházet, pak vyberte soubor CSV nebo PST, který chcete importovat, a vyberte Další.

  Poznámky :  Pokud chcete, aby importované informace nahradily duplicitní položky v Outlooku, vyberte tuto možnost v části Možnosti. V opačném případě vyberte Neimportovat duplicitní položky.

  Vyberte soubor PST, který chcete importovat.

 6. Pokud bylo k datovému souboru Outlooku (.pst) přiřazené heslo, zobrazí se výzva k zadání hesla. Pak klikněte na tlačítko OK.

 7. Nastavte možnosti pro import položek. Pokud chcete importovat jenom některé e-maily, vyberte Filtr. Pokud chcete importovat jenom e-maily, které jsou přečtené nebo nepřečtené, vyberte kartu Další volby.

  Výchozí nastavení není obvykle potřeba měnit. Nejvyšší složka – obvykle Osobní složky, Datový soubor aplikace Outlook nebo vaše e-mailová adresa – je vybraná automaticky.

  Pokud chcete importovat jenom některé e-maily, vyberte Filtr.

 8. Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Včetně podsložek. Budou se importovat všechny podsložky dané složky.

 9. Možnost Importovat položky do stejné složky v je ve výchozím nastavení vybraná. Porovnává složky z importovaného soubory se složkami v Outlooku. Pokud některá složka v Outlooku není, vytvoří se.

 10. Zvolte Dokončit. Outlook začne okamžitě importovat data. Až pole průběhu zmizí, je import dokončený.

 11. Pokud chcete vidět svoje kontakty, vyberte Kontakty v dolní části navigačního panelu Outlooku.

  Pokud chcete vidět svoje kontakty, zvolte možnost Kontakty v dolní části navigační nabídky Outlooku.

Tip:   Pokud chcete z datového souboru aplikace Outlook (.pst) importovat nebo obnovit jenom několik položek, můžete otevřít datový soubor aplikace Outlook a potom v Navigační podokno přetáhnout myší položky ze složek datového souboru aplikace Outlook do stávajících složek Outlooku.

Pokud máte velké množství pracovních i osobních kontaktních údajů uložených v tabulce, můžete je bez velké námahy importovat přímo do Outlooku 2013 nebo 2016 pro Windows. Příprava zahrnuje tři hlavní kroky:

 1. Uložení sešitu Excelu ve formátu souboru CSV

 2. Import kontaktů

 3. Namapování sloupců z excelové tabulky na příslušná pole v Outlooku

Krok 1: Uložení sešitu Excelu ve formátu souboru CSV

Outlook může importovat soubory s hodnotami oddělenými čárkou (.csv), ne však sešity, které obsahují víc listů. Prvním krokem je tedy uložit excelový sešit jako soubor .csv. Uděláte to takhle:

 1. V sešitu klikněte na list s informacemi o kontaktech, který chcete importovat.

 2. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

 3. Zvolte, kam se má soubor uložit.

 4. V poli Uložit jako typ zvolte CSV (oddělený středníkem) (*.csv) a klikněte na Uložit.

  Zobrazí se tato zpráva: „Zvolený typ souboru neobsahuje sešity s více listy.” Zpráva se týká jenom omezení souboru .csv. S vaším původním sešitem (souborem .xlsx) se nic nestane.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se tato zpráva: „Pokud sešit uložíte jako CSV (oddělený středníkem), může dojít ke ztrátě některých funkcí.“ Toto omezení se ale týká jenom souboru .csv a můžete je ignorovat.

 6. Klikněte na Ano. Excel uloží aktuální sešit jako soubor .csv a původní sešit (soubor .xlsx) se zavře.

 7. Zavřete soubor .csv.

V Excelu už máte hotovo a můžete začít s importem do Outlooku.

Poznámka : Některá národní prostředí ve výchozím nastavení používají jiné oddělovače seznamu. Třeba pro němčinu je výchozím oddělovačem středník. Outlook ale jako oddělovač polí nepodporuje středník. Před přechodem k dalšímu kroku je proto potřeba nahradit všechny středníky v souboru CSV čárkami.

Krok 2: Import kontaktů

Poznámka :  Pokud v Outlooku 2013 importujete do účtu Outlook.com (nebo do jiného účtu Exchange ActiveSync) soubor .csv, podívejte se na téma Import kontaktů do účtu Outlook.com.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku vyberte Soubor.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Pokud chcete vytvořit soubor PST Outlooku, vyberte Soubor, vyberte Otevřít a Exportovat a pak Import/Export.

 3. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a potom klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

  Tip : Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, které jste nenastavili, klikněte na Zrušit a přesuňte se do dalšího okna.

 4. Vyberte Hodnoty oddělené čárkami a potom klikněte na Další.

 5. Vyhledejte soubor .csv, který chcete importovat.

 6. V části Možnosti vyberte, jestli chcete přepsat duplicitní položky (stávající kontakty), vytvořit duplicitní položky nebo neimportovat duplicitní položky.

 7. Klikněte na Další a zvolte cílovou složku pro své kontakty. Ve výchozím nastavení by měla být vybraná možnost Kontakty. Pokud tomu tak není, projděte seznam a tuto možnost zvolte. Můžete zvolit i jinou složku nebo vytvořit složku novou.

 8. Klikněte na Další.

 9. Zkontrolujte, že je políčko vedle Import souboru MojeKontakty.csv (pokud se váš soubor takto jmenuje) zaškrtnuté.

 10. Zatím ještě neklikejte na Dokončit, protože bude potřeba „namapovat“ některé sloupce ze souboru .csv na pole kontaktů v Outlooku. Mapování může pomoct tomu, aby se kontakty importovaly přesně podle vašich představ.

Krok 3: Namapování sloupců souboru CSV na pole kontaktů v Outlooku

 1. Klikněte na tlačítko Mapovat vlastní pole. Zobrazí se dialog Mapovat vlastní pole.

  • V části Z se zobrazí názvy sloupců ze souboru .csv, který importujete.

  • V části Do jsou uvedená standardní pole používaná v Outlooku pro kontakty. Pokud se některé pole shoduje se sloupcem v souboru .csv, zobrazí se váš sloupec vpravo pod Namapováno z.

  • Pole Název, Jméno a Příjmení jsou standardní pole kontaktů v Outlooku; pokud tedy kontaktní informace ve vašem souboru obsahují některá z těchto názvů polí, máte vyhráno.

   Mapování sloupce v Excelu na pole kontaktů v Outlooku

 2. Je možné, že některé sloupce budete muset namapovat ručně. Pokud jsou například čísla mobilních telefonů v importovaném souboru uvedená ve sloupci s názvem „Mob. t.“, nebude mít tento sloupec v Outlooku přesnou shodu. Vhodnou shodu v Outlooku však můžete najít následujícím způsobem:

  1. V pravém podokně přejděte dolů na pole s názvem Jiná adresa, u kterého se nachází symbol plus (+).

  2. Kliknutím na symbol plus rozbalíte tuto skupinu polí. Vhodnou shodu představuje pole s názvem Mobilní telefon.

 3. Přetáhněte pole Mob. t. z levého podokna na pole Mobilní telefon v pravém podokně.

  Můžete si všimnout, že sloupec Mob. t. se teď zobrazil vedle pole Mobilní telefon ve sloupci Namapováno z.

  Sloupec Mob. t. je namapovaný na pole Mobilní telefon v Outlooku.

 4. Postupně přetahujte zbytek hodnot z levého podokna na příslušná pole Outlooku v pravém podokně. Položku Adresa můžete přetáhnout třeba do pole Ulice (dom.) nebo Ulice (zam.) podle toho, jakou adresu máte u kontaktů uvedenou.

 5. Klikněte na Dokončit.

  Vaše kontakty se importují do Outlooku.

 6. Pokud chcete vidět svoje kontakty v Outlooku 2016, vyberte ikonu Lidé v dolní části navigačního panelu.

  Vyberte ikonu Lidé v dolní části stránky.

Tyto pokyny předpokládají, že jste už své kontakty z Googlu exportovali do souboru CSV. Teď je můžete importovat.

 1. V Outlooku 2013 nebo 2016 vyberte nahoře na pásu karet Soubor.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.

 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Pokud chcete vytvořit soubor PST Outlooku, vyberte Soubor, vyberte Otevřít a Exportovat a pak Import/Export.

 3. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a pak vyberte Další.

  Průvodce importem a exportem – import z jiného programu nebo souboru

 4. Vyberte Hodnoty oddělené čárkami a potom vyberte Další.

  Průvodce exportem v Outlooku – volba souboru CSV

 5. V poli Importovat soubor si najděte soubor, který jste si předchozím postupem uložili v kroku 7, a potom na něj dvakrát klikněte.

  Vyhledejte soubor kontaktů CSV a vyberte, jak chcete řešit duplicitní kontakty.

 6. Zvolením jedné z následujících možností určete, jakým způsobem se mají v Outlooku zpracovávat duplicitní kontakty:

  • Duplicitní položky přepsat importovanými:   Pokud je kontakt v Outlooku i v Gmailu, Outlook svoje informace o kontaktu zahodí a použije ty z Gmailu. Tuto možnost byste měli zvolit v případě, že máte na Gmailu ke kontaktu víc informací (nebo novější informace) než v Outlooku.

  • Povolit vytvoření duplicitních položek: Pokud je kontakt v Outlooku i v Gmailu, vytvoří Outlook duplicitní kontakty. V jednom kontaktu budou původní informace z Outlooku a druhý bude mít informace naimportované z Gmailu. Duplicitních kontaktů se můžete později zbavit tak, že je sloučíte do jednoho. Tato možnost je vybraná jako výchozí.

  • Neimportovat duplicitní položky:   Pokud je kontakt v Outlooku i v Gmailu, Outlook si svoje informace o kontaktu nechá a ty z Gmailu zahodí. Tuto možnost byste měli zvolit v případě, že máte v Outlooku ke kontaktu víc informací (nebo novější informace) než na Gmailu.

 7. Klikněte na Další.

 8. V poli Vyberte cílovou složku se podle potřeby posuňte nahoru a vyberte: složka Kontakty > Další.

  Při importu kontaktů Google Gmailu do poštovní schránky Office 365 vyberte jako cílové umístění Kontakty.

 9. Zvolte Finish (Dokončit).

  Při importu kontaktů Gmailu do poštovní schránky Office 365 spustíte migraci kliknutím na tlačítko Dokončit.

  Outlook vaše kontakty naimportuje.

 10. Pokud chcete vidět své kontakty, v dolní části Outlooku 2016 vyberte ikonu Lidé.

  Vyberte ikonu Lidé v dolní části stránky.

Informace o exportu veškerých kontaktů z iCloudu najdete v tématu Export kontaktů z iCloudu do souboru vCard (VCF). Zákazníkům se často stává, že místo všech kontaktů vyexportují z iCloudu jenom jeden.

Předpokládejme, že jste už kontakty iCloudu vyexportovali do souboru VCF a že je teď potřebujete převést z formátu souboru VCF na formát souboru CSV. Součástí tohoto procesu je import kontaktů do Windows a následný export do souboru CSV. Pokud máte zhruba 50 nebo víc kontaktů, bude tento proces zdlouhavý, protože budete muset kliknout na OK pro každý kontakt, který chcete do souboru CSV importovat. Neexistuje žádný způsob, jak všechny tyto soubory globálně potvrdit a současně naimportovat do souboru CSV.

Poznámka : Pokud chcete požádat o podporu hromadného importu ze souboru vCard v Outlooku, přejděte do schránky návrhů Outlooku a napište nám svůj názor do skupiny Outlook 2016. Tým Pošty a Kalendáře Outlooku toto fórum aktivně sleduje.

Převedení souboru VCF na soubor CSV (import do Windows a následný export do souboru CSV)

 1. V počítači otevřete Průzkumníka souborů (nebo Průzkumníka Windows v případě, že používáte starší verzi Windows).

 2. Přejděte do složky Kontakty:

  C:\Users\<uživatelské jméno>\Kontakty

 3. Nahoře na stránce vyberte Importovat.

  Přejděte do složky Kontakty a pak zvolte Importovat.

 4. Vyberte vCard (soubor VCF) > Importovat.

  Zvolte vCard a pak zvolte Importovat.

 5. Přejděte na soubor VCF, který jste vyexportovali z iCloudu, vyberte ho a pak zvolte Otevřít.

  Zvolte soubor vCard, který chcete naimportovat do .csv.

 6. U každého kontaktu, který chcete importovat do souboru CSV, vyberte OK.

  U každého kontaktu, který chcete importovat do souboru CSV zvolte OK.

 7. Až to budete mít, vyberte Zavřít.

 8. V horní části stránky Průzkumníka souborů vyberte Exportovat.

 9. Vyberte Soubor CSV > Exportovat.

  Zvolte CSV a pak zvolte Exportovat.

 10. Zvolte Procházet a pak soubor CSV pojmenujte.

  Zvolte Procházet a pak soubor pojmenujte.

 11. Do pole Název souboru zadejte název souboru CSV. V tomto příkladu má soubor název „moje kontakty z iCloudu“.

  Zadejte název souboru CSV a zvolte Uložit.

 12. Vyberte pole, která chcete exportovat do souboru CSV, a pak zvolte Dokončit. Pro tuto chvíli doporučujeme přijmout výchozí hodnoty. Pokud budete chtít použít jiná pole, můžete kdykoli vytvořit jiný soubor CSV.

  Zvolte pole, která chcete exportovat do souboru CSV, a pak zvolte Dokončit.

 13. Zobrazí se tato závěrečná zpráva o exportu kontaktů do souboru CSV.

  Zobrazí se závěrečná zpráva o exportu kontaktů do souboru CSV.

 14. Soubor CSV můžete otevřít v Excelu a podívat se, co v něm je. Pokud chcete, můžete do souboru CSV přidat další informace, nesmíte ale změnit horní řádek záhlaví. Další informace o práci se souborem CSV najdete v tématu Ruční vytvoření seznamu kontaktů v souboru CSV.

 15. Teď, když máte svoje kontakty ve formátu souboru CSV, je můžete naimportovat do Outlooku. Přečtěte si část Import kontaktů ze souboru CSV v tomto tématu.

Viz taky

Řešení problémů s importem kontaktů do Outlooku

Import kontaktů do účtu Outlook.com

Import e-mailů, kontaktů a kalendáře z outlookového souboru .pst

Export kontaktů z Outlooku

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×