Import kontaktů

Kontakty lze do aplikace Outlook importovat z jiných aplikací nebo z vyexportovaných kontaktů aplikace Outlook. U těchto pokynů se předpokládá, že jste již vyexportovali kontakty z jiné aplikace, například z webového klienta, tabulky aplikace Excel nebo databázové aplikace.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Klikněte na tlačítko Importovat.

 4. Klikněte na položku Importovat z jiného programu nebo souboru a potom na tlačítko Další.

 5. V části Výběr typ souboru, ze kterého chcete importovat klikněte na typ souboru, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Další.

Nejběžnější je typ Hodnoty oddělené čárkami (Windows) – soubor CSV. Pokud importujete kontakty, které byly vyexportovány z aplikace Outlook do datového souboru aplikace Outlook (PST), klikněte na možnost Datový soubor aplikace Outlook (PST).

 1. V části Importovat soubor klikněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor, který chcete importovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

 2. V dialogovém okně Importovat soubor klikněte ve skupinovém rámečku Možnosti na jednu z následujících možností:

  • Duplicitní položky přepsat importovanými:     Pokud již kontakt aplikace Outlook existuje, je nahrazen importovanými informacemi.

  • Umožnit vytváření zdvojených položek:     Pokud již kontakt aplikace Outlook existuje, je importovaný kontakt vytvořen jako druhý kontakt.

  • Neimportovat duplicitní položky:     Pokud již kontakt aplikace Outlook existuje, nejsou informace pro importovaný kontakt importovány.

 3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. V dialogovém okně Importovat soubor v části Vyberte cílovou složku klikněte na složku pro importované kontakty a potom klikněte na tlačítko Další.

Pokud nemáte více účtů nebo pokud jste pro účet nevytvořili více složek kontaktů, je cílovou složkou obvykle složka Kontakty.

 1. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk