Import informací do Outlooku for Mac 2011

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do Outlooku můžete importovat e-mailové zprávy, kontakty a další Položky z jiných aplikací, jako je Outlook pro Windows nebo Entourage.

Poznámka : Pokud máte zprávy uložené na poštovním serveru (třeba pro Účet Microsoft Exchange, POP nebo IMAP), můžete svůj účet nastavit v Outlooku a pak zprávy stahovat, místo toho, abyste je importovali.

Můžete udělat některou z těchto věcí:

Import datového souboru Outlooku (.pst nebo .olm)

Můžete naimportovat datový soubor Outlooku pro Windows (.pst) nebo Datový soubor Outlooku pro Mac (.olm). Tyto datové soubory můžou obsahovat velké objemy dat několika typů položek. Datové soubory Outlooku se často používají jako archiv nebo slouží k přenosu dat mezi počítači.

 1. V nabídce File (Soubor) Outlooku pro Mac klikněte na Import (Importovat).

 2. Klikněte na Outlook Data File (Datový soubor aplikace Outlook) a potom na šipku doprava.

 3. Vyberte typ datového souboru a potom klikněte na šipku doprava.

 4. Najděte datový soubor na svém počítači a potom klikněte na Import (Importovat).

 5. Po dokončení importu klikněte na Done (Hotovo).

  Naimportované položky najdete tady: Navigační podokno > On My Computer (V tomto počítači).

  Poznámka : Do Outlooku pro Mac se dají importovat jenom soubory .pst založené na kódování Unicode: To je standardní formát souborů osobních složek pro Outlook (pro Windows) 2003 a novější verze. Soubory .pst s formátováním ANSI (známé taky jako soubory osobních složek PST aplikací Microsoft Outlook 97–2002) byly standardním formátem osobních složek pro ukládání dat v Outlooku pro Windows ve verzích 97–2002. Tento formát souboru se do Outlooku pro Mac importovat nedá. Pokud máte starší verzi souboru .pst ve formátu ANSI, neexistuje žádný automatický postup, jak tento soubor převést na novější formát. Můžete ale vytvořit nový datový soubor Outlooku (.pst) v Microsoft Outlooku pro Windows 2003 nebo novějším a potom položky naimportovat ze starší verze souboru do nové. Nový soubor .pst pak můžete naimportovat do Outlooku pro Mac. Další informace o tom, jak vytvořit soubor .pst a naimportovat položky, najdete v nápovědě pro vaši verzi Outlooku pro Windows.

Import informací Entourage z archivu nebo starší verze

Můžete importovat informace jako e-mailové zprávy, kontakty a události z Entourage 2004, Entourage 2008 nebo Entourage 2008 v edici Web Services. Data můžete importovat taky z archivu Entourage, který má příponu .rge.

 1. V nabídce File (Soubor) Outlooku pro Mac klikněte na Import (Importovat).

 2. Klikněte na Entourage information from an archive or earlier version (Informace z archivu Entourage nebo starší verze), potom na šipku doprava a pak postupujte podle pokynů.

  Poznámky : 

  • Pokud jste použili Účet Microsoft Exchange s Entourage, stáhnou se po dokončení importu všechny položky v účtu Exchange ze serveru Exchange. Všechna pravidla a plány, které se vztahují k účtu Exchange, se budou muset v Outlooku znovu nakonfigurovat.

  • Pokud importujete položky z Entourage 2004 nebo Entourage 2008, informace o kategoriích pro položky v účtu Exchange se do Outlooku neimportují. V případě Entourage 2008 v edici Web Services se informace o kategoriích ze serveru Exchange stáhnou.

  • Aplikace Outlook neobsahuje Centrum projektů. Pokud používají Centrum projektů v aplikaci Entourage a potom import informací Entourage do Outlooku, přidružení Centrum projektů se převedou na kategorie. Například pokud jste přidali Položky do projektu, který byl s názvem "Výzkumu papíru" v aplikaci Entourage, tyto položky přiřazené kategorie, kterému se říká "Výzkumu papíru" v aplikaci Outlook.

  • Vlastní zobrazení, nastavení hledání a informace o dobách cestování na události se z Entourage do Outlooku neimportují. V událostech Outlooku nejsou žádné informace o dobách cestování.

Import kontaktů z textového souboru

Do Outlooku můžete importovat kontakty, které jsou uložené ve speciálním typu textového souboru, který se někdy označuje jako soubor CSV. Soubor CSV obsahuje položky oddělené čárkami nebo tabulátory. Do textových souborů se dají exportovat kontaktní informace ze spousty e-mailových služeb a e-mailových aplikací. Postup exportu kontaktů do textového souboru najdete v nápovědě vaší e-mailové služby nebo aplikace pro správu kontaktů.

 1. Z e-mailové služby nebo aplikace, ze které chcete kontakty exportovat, vyexportujte kontakty jako textový soubor a ten pak uložte na Macu.

  Poznámka : Pokud exportujete kontakty, které obsahují pole s poznámkami, můžete předejít případným problémům tak, že z těchto poznámek odstraníte značky konce odstavce.

 2. V nabídce File (Soubor) Outlooku pro Mac klikněte na Import (Importovat).

 3. Klikněte na Contacts or messages from a text file (Kontakty nebo zprávy z textového souboru) a potom na šipku doprava.

 4. Klikněte na Import contacts from a tab- or comma-delimited text file (Importovat kontakty z textového souboru s oddělovači) a potom na šipku doprava.

 5. Najděte textový soubor, který chcete naimportovat, a klikněte na Import.

  Na obrazovce Import Contacts (Importovat kontakty) se v části Mapped fields (Namapovaná pole) zobrazí pole, která Outlook našel jako shodná. Mapped fields: V levém sloupci se zobrazí pole, která jsou dostupná v Outlooku. Pravý sloupec obsahuje pole z importovaného textového souboru.

 6. Přetáhněte pole z části Unmapped fields (Nenamapovaná pole) do pravého sloupce v části Mapped fields. Třeba pole Telefon do zaměstnání přetáhněte do pravého sloupce v části Mapped fields vedle pole Work Phone 1 (Telefon do zaměstnání 1).

  Můžete taky přetahovat pole uvnitř pravého sloupce v části Mapped fields.

 7. Když budete chtít zobrazit další záznamy a ověřit, jestli se data správně namapovala, klikněte na Next (Další) nebo Prev (Předchozí).

  Tip : Abyste předešli ztrátě dat, zaškrtněte políčko Import unmapped fields to "Notes" (Importovat nenamapovaná pole do pole Poznámky).

 8. Pokud jste mapování polí dokončili, klikněte na Import (Importovat).

Import kontaktů z Adresáře Apple

Kontakty z Adresáře Apple můžete exportovat jako soubor ve formátu vCard a potom tento soubor přetáhnout do Outlooku. Tím kontakty naimportujete.

Tip : Jako alternativní řešení k importování kontaktů z Adresáře Apple můžete pro kontakty v Outlooku zapnout synchronizační službu. Zapnutím synchronizační služby nastavíte synchronizaci kontaktů Outlooku s Adresářem Apple, MobileMe a dalšími aplikacemi nebo zařízeními, které jste si nastavili v Apple iSync.

 1. V Adresáři Apple vyberte kontakty, které chcete vyexportovat, a potom tento výběr přetáhněte na plochu.

  Kontakty se uloží jako soubor vCard, který obsahuje všechny vybrané kontakty.

 2. V Outlooku for Mac v dolní části Navigační podokno klikněte na Kontakty   Tlačítko Zobrazit kontakty .

 3. Soubor vCard přetáhněte z plochy na Seznam položek kontaktů.

  Poznámka : Skupiny kontaktů v Adresáři Apple se v Outlooku převedou na kategorie.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×