Import e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst aplikace Outlook

Tento článek se aktualizoval 15. dubna 2016 na základě názorů uživatelů.

Nejdřív se ujistěte, že používáte desktopovou verzi Outlooku – 2007, 2010, 2013 nebo 2016. Pokud chcete ověřit, že používáte desktopovou verzi Outlooku, podívejte se na následující obrázek:

Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.

Teď se podívejte na Outlook na svém počítači:

 • Pokud se na vašem pásu karet nachází možnost Soubor v levém horním rohu, používáte desktopovou verzi Outlooku a jste na správném místě. Můžete použít některý z postupů uvedených dole.

 • Pokud se na vašem pásu karet v levém horním rohu možnost Soubor nenachází, podívejte se na téma Jakou verzi Outlooku používám?, a zjistěte tak verzi, kterou používáte, a příslušné pokyny týkající se importu. Nebo získejte desktopovou verzi Outlooku.

Z následujícího seznamu pokynů k importu si vyberte pokyny, které vás zajímají. Jestli chcete vytvořit soubor .pst, podívejte se na pokyny týkající se exportu dat e-mailů z Outlooku.

Pokud máte poštovní schránku Office 365, můžete pomocí aplikace Outlook 2007, 2010, 2013 nebo 2016 přesunout všechny e-maily, kontakty a kalendářové položky z jednoho e-mailového účtu do své schránky Office 365. Jak získat Outlook pro počítač

Takto vypadá poštovní schránka Office 365 v Outlooku na webu. Outlook na webu se od Outlooku na počítači liší.

Pás karet v Outlooku na webu

Když získáte Outlook pro počítač, postupujte takto:

 1. Přidejte do Outlooku na počítači svůj zdrojový e-mailový účet. Počkejte, až se všechny vaše e-maily a kontakty zobrazí.

 2. Přidejte svůj e-mailový účet Office 365 do Outlooku na počítači.

  Po přidání e-mailového účtu Office 365 do Outlooku na počítači se bude Outlook s účtem Office 365 automaticky synchronizovat. Obsah vaší poštovní schránky Office 365 se zobrazí v Outlooku na počítači.

 3. Potom si z pokynů k exportu zvolte export e-mailů ze zdrojového účtu do souboru .pst.

  Pokud máte na počítači například Outlook 2010, zvolte Outlook 2010: Export položek Outlooku do souboru .pst.

 4. Z pokynů k importu (níže) v tomto článku zvolte import e-mailů do Office 365.

  Pokud máte na počítači například Outlook 2016, zvolte Outlook 2013 a Outlook 2016: Import položek Outlooku ze souboru .pst.

  Vzhledem k tomu, že se Outlook synchronizuje s e-mailovým účtem Office 365, přejdou e-maily importované podle těchto pokynů přímo do vašeho e-mailového účtu Office 365.

Tyto pokyny předpokládají, že jste už exportovali e-maily, kontakty a kalendář z jiné instance Outlooku a teď je chcete naimportovat do Outlooku 2013, 2016 nebo svojí poštovní schránky Office 365.

 1. V Outlooku 2013 nebo 2016 vyberte nahoře na pásu karet Soubor.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export. Tím spustíte průvodce.

  Zvolte Otevřít a exportovat a potom zvolte Import nebo export.

 3. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

 4. Zvolte Datový soubor aplikace Outlook (PST) a klikněte na Další.

 5. Vyhledejte soubor .pst, který chcete importovat. V části Možnosti vyberte, jak chcete naložit s e-maily a kontakty, a pak klikněte na Další.

  Vyberte soubor .pst, který chcete importovat.

 6. Pokud bylo k datovému souboru aplikace Outlook (.pst) přiřazené heslo, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 7. Pokud importujete obsah souboru .pst do poštovní schránky Office 365, zvolte tuto poštovní schránku.

  Pokud NEIMPORTUJETE do svojí poštovní schránky Office 365, zvolte Importovat položky do aktuální složky. Tím data importujete do aktuálně vybrané složky.

  Pokud chcete e-maily, kontakty a kalendář importovat do poštovní schránky Office 365, vyberte danou schránku.

 8. Zvolte Dokončit. Outlook začne obsah souboru .pst okamžitě importovat. Když pole průběhu zmizí, je import dokončený.

  Pokud chcete importovat soubor .pst do poštovní schránky Office 365, může se zobrazit zpráva o pokusu navázání spojení s Office 365. K tomu může dojít, pokud se byť jen na chvíli přeruší připojení k internetu. Až se připojení k internetu znovu naváže, Outlook bude pokračovat v importu souboru .pst.

Tip :  Pokud chcete z datového souboru aplikace Outlook (.pst) získat jen několik e-mailů nebo kontaktů, můžete datový soubor aplikace Outlook otevřít a potom v navigačním podokně přetáhnout myší e-maily a kontakty ze souboru .pst do stávajících složek Outlooku.

Pokud si myslíte, že je váš soubor .pst poškozený, přečtěte si téma Oprava datových souborů Outlooku (.pst a .ost).

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

Tyto pokyny předpokládají, že jste už exportovali e-maily, kontakty a kalendář z jiné instance Outlooku a teď je chcete naimportovat do Outlooku 2010 nebo svojí poštovní schránky Office 365.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku zvolte kartu Soubor.

  V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Otevřít > Import. Tím spustíte průvodce.

  Zvolte Otevřít a pak vyberte Importovat.

 3. V Průvodci importem a exportem klikněte na Importovat z jiného programu nebo souboru a pak klikněte na Další.

  Vyberte možnost importu z jiného programu nebo souboru.

 4. Vyberte Datový soubor aplikace Outlook (.pst) a potom klikněte na Další.

  Zvolte import souboru PST.

 5. Zvolte Procházet, pak vyberte soubor .pst, který chcete importovat, a vyberte Další.

  Poznámky :  Pokud chcete, aby importované informace nahradily duplicitní položky v Outlooku, vyberte tuto možnost v části Možnosti. V opačném případě vyberte Neimportovat duplicitní položky.

  Vyberte soubor PST, který chcete importovat.

 6. Pokud bylo k datovému souboru Outlooku (.pst) přiřazené heslo, zobrazí se výzva k zadání hesla. Pak klikněte na tlačítko OK.

 7. Nastavte možnosti pro import položek. Pokud chcete importovat jenom některé e-maily, vyberte Filtr. Pokud chcete importovat jenom e-maily, které jsou přečtené nebo nepřečtené, vyberte kartu Další volby.

  Výchozí nastavení není obvykle potřeba měnit. Nejvyšší složka – obvykle Osobní složky, Datový soubor aplikace Outlook nebo vaše e-mailová adresa – je vybraná automaticky.

  Pokud chcete importovat jenom některé e-maily, vyberte Filtr.

 8. Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Včetně podsložek. Budou se importovat všechny podsložky dané složky.

 9. Vyberte jednu z možností cílového umístění:

  • Importovat položky do aktuální složky – importuje data do aktuálně vybrané složky.

  • Importovat položky do stejné složky v – importuje data do cílové složky se stejným názvem jako importovaná složka, například ze složky Doručená pošta do složky Doručená pošta. Pokud některá složka v Outlooku není, vytvoří se.

 10. Zvolte Dokončit. Outlook začne okamžitě importovat data. Až pole průběhu zmizí, je import dokončený.

Tip :  Pokud chcete z datového souboru aplikace Outlook (.pst) získat jen několik e-mailů nebo kontaktů, můžete datový soubor aplikace Outlook otevřít a potom v navigačním podokně přetáhnout myší e-maily a kontakty ze souboru .pst do stávajících složek Outlooku.

Pokud si myslíte, že je váš soubor .pst poškozený, přečtěte si téma Oprava datových souborů Outlooku (.pst a .ost).

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

Tyto pokyny předpokládají, že jste už exportovali položky aplikace Outlook 2007 do záložního souboru a teď je chcete obnovit. Nebo je chcete importovat do svojí poštovní schránky Office 365.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku 2007 vyberte Soubor.

  V Outlooku 2007 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Import a export. Tím spustíte průvodce.

  Zvolte Import a export.

 3. V Průvodci importem a exportem klikněte na Importovat z jiného programu nebo souboru a pak klikněte na Další.

 4. Klikněte na Soubor osobních složek (.pst) a potom klikněte na Další.

 5. Klikněte na Procházet a vyberte soubor, který chcete importovat.

  Poznámka :  Pokud nechcete, aby importované informace nahradily nebo duplikovaly položky, které už v Outlooku jsou, klikněte v části Možnosti na Neimportovat duplicitní položky.

 6. Klikněte na Další.

 7. Pokud bylo k souboru osobních složek (.pst) přiřazené heslo, zobrazí se výzva k zadání hesla. Pak klikněte na OK.

 8. Nastavte možnosti pro import položek. Výchozí nastavení není obvykle třeba měnit.

  • Nejvyšší složka – obvykle Osobní složky nebo vaše e-mailová adresa – je vybraná automaticky.

  • Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Včetně podsložek. Budou se importovat všechny podsložky dané složky.

 9. Vyberte jednu z možností cílového umístění:

  • Importovat položky do aktuální složky – importuje data do aktuálně vybrané složky.

  • Importovat položky do stejné složky v – importuje data do cílové složky se stejným názvem jako importovaná složka, například ze složky Doručená pošta do složky Doručená pošta. Pokud některá složka v Outlooku není, vytvoří se.

 10. Klikněte na Dokončit.

Tip :  Pokud chcete ze souboru osobních složek (.pst) získat jen několik položek, můžete ho otevřít a potom v navigačním podokně přetáhnout myší e-maily a kontakty ze souboru osobních složek .pst do stávajících složek Outlooku.

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

Dobrý den, jmenuji se Jakub. Pracuji na článcích týkajících se importu do a exportu z Outlooku a odpovím na vaše otázky. Poznámka autora: Pokud zadáte v dolní části stránky komentář s popisem problému, se kterým se při importu souboru .pst setkáváte, pokusím se ho reprodukovat ve svém prostředí a pak sem přidat řešení. Tady jsou odpovědi k některým problémům, které se u zákazníků vyskytly.

 1. Jak naimportovat soubor pst aplikace Outlook do aplikace Pošta systému Windows 10? Podívejte se dole na mou odpověď na otázku 4.

 2. Můžeme importovat záložní soubor .pst vytvořený ve verzi 2010 do Outlooku 2013? Ano, to je možné.

 3. Nemůžu najít soubor .pst pro svou hotmailovou adresu a přitom jsem hledal pomocí *.pst. Našel jsem jiné soubory .pst, ale ne ten, který jsem hledal. Předpokládám, že jste svou hotmailovou adresu přidal(a) do desktopové verze Outlooku a vytvořil(a) soubor .pst exportem všech položek z vašeho účtu Hotmail. Pokud soubor .pst nemůžete najít, jednoduše ho exportujte znovu a vytvořte tak nový. Data z vašich účtů můžete do souborů .pst exportovat nesčetněkrát (osobně vyzkoušeno). Když se objeví následující dialogové okno, poznamenejte si název a umístění souboru .pst, abyste ho mohli později najít.

  V tomto dialogovém okně zadejte název a umístění souboru .pst.

 4. Chci importovat soubor .pst do aplikace Pošta pro Windows. Je to možné? Pošta pro Windows je základní nástroj, který používáte pro čtení a posílání e-mailů. Outlook pro počítač je taky nástroj pro čtení a odesílání e-mailů, ale mnohem, mnohem výkonnější. S oběma nástroji můžete číst a odesílat e-maily z jakéhokoli připojeného e-mailového účtu. Svůj účet Gmail můžete například připojit k Poště systému Windows a zároveň ke klasické verzi Outlooku!

  Přesunovat e-maily, kontakty a kalendáře z jednoho e-mailového účtu do druhého však můžete pouze v Outlooku pro počítač. Řekněme například, že do Outlooku na počítači přidáte dva e-mailové účty: Jakublukes77@gmail.com a Rudolf@contoso.com. Počkejte chvíli, než se všechny vaše e-maily a kontakty zobrazí. Potom exportujte všechny e-maily z účtu Jakublukes77@gmail.com a importujte je do účtu Rudolf@contoso.com. Nakonec přidejte účet Rudolf@contoso.com do aplikace Pošta systému Windows. Teď můžete vidět všechny své e-maily taky v této aplikaci. Dává to smysl?

 5. Jak můžu importovat e-maily z jiných programů jako Gmail? Informace, jak importovat konkrétně z Gmailu na jiný e-mailový účet, najdete v těchto pokynech a videu. Abyste mohli naimportovat zprávy z e-mailového účtu (například ze služby Yahoo Mail) do jiného e-mailového účtu jako například Office 365, postupujte v Outlooku na počítači podle následujících kroků:

  1. Přidejte do Outlooku oba e-mailové účty, například jakublukes77@yahoo.com a jakublukes78@contoso.com (v tomto příkladu jde o e-mailový účet Office 365).

  2. Počkejte, až se všechny vaše e-maily a kontakty objeví. Může to trvat i delší dobu – záleží na tom, kolik položek máte.

  3. Exportujte e-mail z účtu jakublukes77@yahoo.com.

  4. Importujte soubor .pst do účtu jakublukes78@contoso.com.

 6. Chybová zpráva: Nemáte oprávnění k přístupu k souboru. – tato zpráva se zobrazí, pokud jste soubor .pst uložili na disk CD-ROM. Soubor .pst uložte na počítač, USB flash disk nebo do jiného umístění. Potom na soubor .pst klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte Vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Jen pro čtení. Teď zkuste soubor .pst importovat. Další informace najdete v tomto článku ve znalostní bázi Knowledge Base.

  K této chybě může dojít také v případě, že jste změnili způsob přihlašování k počítači z místního účtu na účet Microsoft, zatímco se soubor .pst používal. Abyste problém vyřešili, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor .pst, zvolte Vlastnosti > Zabezpečení > Upravit > vyberte svůj účet Microsoft a zvolte Úplné řízení. Teď restartujte Outlook.

 7. Obnovil jsem své kontakty ze záložního souboru .pst. Jsou tyto obnovené kontakty v souboru .ost aplikace Outlook nebo v souboru .pst se změněným datem? Myslím, že vaše obnovené kontakty jsou na obou místech: v offline mezipaměti (.ost) i v souboru .pst se změněným datem. Když importujete kontakty ze záložního souboru .pst, vytvoří se kopie těchto kontaktů, která se uložila v příslušném souboru s kontakty. Jestli chcete, můžete záložní soubor .pst odstranit nebo přejmenovat.

 8. Řekněte mi, jak dostanu zpátky své staré podsložky aplikace Outlook. Podívejte se na odpověď na otázku, která je níže. Znovu spusťte export a ujistěte se, že vyberete položku Včetně podsložek.

 9. Moje e-maily se naimportovaly, ale kontakty a položky kalendáře ne. Jak to vyřeším? Kontakty a položky kalendáře se s největší pravděpodobností neexportovaly do souboru .pst. Zkuste tyto informace exportovat do jiného souboru .pst. Když se objeví následující dialogové okno, zaškrtněte políčko Včetně podsložek. Tímto způsobem se exportují kontakty i kalendář.

  Zvolte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 10. Chybová zpráva Při této operaci nemůže být zdrojová a cílová složka stejná – tento problém vyřešíte opětovným spuštěním procesu importu. Když se objeví následující dialogové okno, vyberte možnost Importovat položky do aktuální složky.

  Vyberte možnost Importovat položky do aktuální složky.

 11. Chybová zpráva Operaci nelze dokončit, protože poskytovatel služby ji nepodporuje – poštovní schránka, do které se pokoušíte importovat, musí být nakonfigurovaná jako poštovní schránka IMAP. To se často stává s účty Outlook.com. Dole najdete postup, jak nakonfigurovat účet pro použití protokolu IMAP:

  • Nejdřív odeberte e-mailový účet z Outlooku na počítači. Pokud máte v Outlooku 2010 víc účtů, můžete kliknout pravým tlačítkem na vybraný účet a vybrat Odebrat. Odeberete ho tak z Outlooku. Pokud je to momentálně váš jediný účet v Outlooku, vyberte Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu > Odebrat.

  • Teď účet znovu přidáte do Outlooku v počítači, ale tentokrát ho nastavíte jako účet IMAP:

   1. V horní části Outlooku na počítači vyberte Soubor.

    V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

   2. Vyberte Přidat účet.

   3. Zadejte název svého účtu (třeba: Jakub), e-mailovou adresu (třeba: jakub77@outlook.com) a heslo, které používáte pro přihlášení k e-mailovému účtu na webu. Vyberte Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru. Vyberte Další.

    Vyberte Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru.

   4. Vyberte E-mail v Internetu.

    Vyberte E-mail v Internetu.

   5. Zadejte tato nastavení:

    • Typ účtu: IMAP

    • Server příchozí pošty: imap-mail.outlook.com

    • Server odchozí pošty (SMTP): smtp-mail.outlook.com

    • Uživatelské jméno: vas_alias@outlook.com (tj. vaše e-mailová adresa).

    • Heslo: Zadejte heslo, kterým se přihlašujete k e-mailu, třeba na webu Outlook.com. Pokud máte povolené dvoustupňové ověření, nechte si poslat heslo aplikace.

    • Vyberte Další nastavení.

    Zadejte nastavení podle tohoto obrázku.

   6. Na kartě Server pro odchozí poštu vyberte Server pro odchozí poštu požaduje ověření.

    Vyberte Server pro odchozí poštu požaduje ověření.

   7. Na kartě Upřesnit zadejte tato nastavení:

    • Server příchozí pošty (IMAP): 993

    • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL

    • Server odchozí pošty (SMTP): 587

    • Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS

    Zadejte upřesňující nastavení e-mailu.

   8. Zvolte OK.

   9. Vyberte Další a otestujte tak nastavení. Poznámka: Nejběžnějším důvodem nefungujícího připojení bývá překlep v e-mailu nebo v hesle. Outlook vám bohužel nesdělí, že se jedná o tento problém, a zobrazí místo toho nesrozumitelnou chybovou zprávu. Pokud připojení nefunguje, zkontrolujte, jestli někde nemáte překlep.

Teď byste měli být připraveni importovat soubor .pst do e-mailového účtu.

Soubory .pst se vytvoří, když exportujete nebo zálohujete e-maily, kontakty a kalendáře do souboru .pst aplikace Outlook. Níže najdete několik příkladů, kdy byste měli exportovat/importovat soubor .pst:

 • Pokud chcete přesunout e-mailové zprávy z jednoho e-mailového účtu do druhého.

  Řekněme například, že máte starý e-mailový účet u služby Yahoo, jakublukes77@yahoo.com. A chcete ho přenést do nového e-mailového účtu Office 365, jakublukes78@contoso.com.

  Prostřednictvím Outlooku na počítači můžete oba účty přidat k Outlooku. Chvíli počkejte, než se všechny vaše e-maily objeví (pokud jich máte hodně, může to trvat dlouho). Pak pomocí Outlooku exportujte e-mailové zprávy ze svého účtu Yahoo do souboru .pst. A nakonec importujte soubor .pst do svého účtu Office 365.

 • Při přechodu na jiný počítač: Přenos e-mailu z jednoho počítače s Outlookem na jiný počítač s Outlookem.

  Řekněme třeba, že váš starý počítač je vybaven Outlookem 2007 a vy jste právě dostali nový počítač s Outlookem 2016. Exportujte svá e-mailová data z Outlooku 2007 a importujte je (popsáno v tomto článku) do Outlooku 2016.

 • Při přechodu z osobního počítače PC na počítač Mac: Když například potřebujete přesunout svůj e-mail z Outlooku na počítači a importovat ho do Outlooku 2016 na počítači Mac.

 • Pokud chcete pouze přesunout nebo zálohovat své kontakty (e-mailové adresy), nemusíte exportovat/importovat soubor .pst. Místo toho se podívejte na Export kontaktů z Outlooku. V tomto článku najdete, jak exportovat (což vlastně znamená zkopírovat) kontakty do souboru .csv, abyste je potom mohli importovat do Outlooku, služby Gmail nebo k jinému poskytovateli e-mailu.

 • Pokud chcete ze souboru .pst získat jen několik e-mailů nebo kontaktů, otevřete ho a e-maily přetáhněte myší do aktuálních složek Outlooku. Až budete hotovi, můžete soubor .pst opět zavřít.

Soubory .pst se vytvoří, když exportujete nebo zálohujete e-maily, kontakty a kalendáře do souboru .pst aplikace Outlook. Outlook umožňuje vytvořit kopii e-mailu do souboru .pst.

 • Když Outlook exportuje e-mailové zprávy do souboru .pst, dělá to včetně všech příloh. Takže své přílohy po importu souboru .pst uvidíte.

 • Aplikace Outlook neexportuje metadata, jakými jsou například vlastnosti složky (zobrazení, oprávnění a nastavení automatické archivace), pravidla pro zprávy a seznam blokovaných uživatelů. Tato data se tedy neimportují.

 • Když Outlook vyexportuje e-mailové zprávy, kontakty a položky kalendáře do souboru .pst, vytvoří kopii těchto údajů. Z Outlooku se nic neodstraní. Pořád budete mít přístup ke svým e-mailům, kontaktům a kalendářům, které jsou v Outlooku.

Další témata o importu do Outlooku

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud ne a pořád máte problémy s importem e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst, napište nám, jaký problém máte a jakou verzi Outlooku používáte. Vaši zpětnou vazbu použijeme k prověření našich postupů a zároveň se pokusíme váš problém vyřešit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×