Import e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst aplikace Outlook

Import e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst aplikace Outlook

Když máte na počítači nainstalovanou některou aplikaci Outlook, třeba Outlook 2016, můžete ji použít k přesunutí e-mailů, kontaktů a položek kalendáře z jednoho e-mailového účtu do druhého.

Řekněme, že máte třeba poštovní schránku v Office 365 a účet Gmail. Obojí můžete přidat do Outlooku 2016. Pak si můžete pomocí Outlooku 2016 vyexportovat položky z gmailového účtu a naimportovat si je do poštovní schránky Office 365.

Import e-mailů, kontaktů a kalendáře do Outlooku ze souboru .pst

Z následujícího seznamu pokynů k importu si vyberte pokyny, které vás zajímají. Jestli chcete vytvořit soubor .pst, podívejte se na pokyny týkající se exportu dat e-mailů z Outlooku.

Poštovní schránku z Office 365 můžete přidat do aplikace Outlook, třeba do aplikace Outlook 2016 nebo 2013. Pak můžete Outlook použít k přesunu e-mailů, kontaktů a položek kalendáře do poštovní schránky v Office 365. Tady je postup:

 1. Přidejte do Outlooku svůj zdrojový e-mailový účet. Můžete třeba přidat účet Gmail do Outlooku 2016. Počkejte, až se všechny e-maily a kontakty zobrazí.

 2. Přidejte do Outlooku e-mailový účet Office 365. Po jeho přidání se bude Outlook s Office 365 automaticky synchronizovat. Obsah vaší poštovní schránky Office 365 se zobrazí v Outlooku.

 3. V pokynech k exportu vyberte, že chcete e-mail exportovat ze zdrojového účtu do souboru .pst.

  Pokud máte třeba Outlook 2010, zvolte „Outlook 2010: Export položek Outlooku do souboru .pst“.

 4. Z pokynů k importu (níže) v tomto článku zvolte import e-mailů do Office 365.

  Pokud máte třeba Outlook 2016, zvolte „Outlook 2013 a Outlook 2016: Import položek Outlooku ze souboru .pst“.

  Vzhledem k tomu, že se Outlook synchronizuje s e-mailovým účtem Office 365, přejdou e-maily importované podle těchto pokynů přímo do vašeho e-mailového účtu Office 365.

Tyto pokyny předpokládají, že jste už exportovali e-maily, kontakty a kalendář z jiné instance Outlooku a teď je chcete naimportovat do Outlooku 2013, 2016 nebo svojí poštovní schránky Office 365.

 1. V Outlooku 2016 nebo 2013 vyberte nahoře na pásu karet Soubor.

  Pokud možnost Soubor v levém horním rohu na pásu karet není, nepoužíváte aplikaci Outlook nainstalovanou na počítači. Přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám, abyste zjistili svou verzi Outlooku a získali správný postup pro import.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export. Tím spustíte průvodce.

  Zvolte Otevřít a exportovat a potom zvolte Import nebo export.

 3. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

 4. Zvolte Datový soubor aplikace Outlook (PST) a klikněte na Další.

 5. Vyhledejte soubor .pst, který chcete importovat. V části Možnosti vyberte, jak chcete naložit s e-maily a kontakty, a pak klikněte na Další.

  Vyberte soubor .pst, který chcete importovat.

 6. Pokud bylo k datovému souboru aplikace Outlook (.pst) přiřazené heslo, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 7. Pokud importujete obsah souboru .pst do poštovní schránky Office 365, zvolte tuto poštovní schránku.

  Pokud NEIMPORTUJETE do svojí poštovní schránky Office 365, zvolte Importovat položky do aktuální složky. Tím data importujete do aktuálně vybrané složky.

  Pokud chcete e-maily, kontakty a kalendář importovat do poštovní schránky Office 365, vyberte danou schránku.

 8. Zvolte Dokončit. Outlook začne obsah souboru .pst okamžitě importovat. Když pole průběhu zmizí, je import dokončený.

  Pokud chcete importovat soubor .pst do poštovní schránky Office 365, může se zobrazit zpráva o pokusu navázání spojení s Office 365. K tomu může dojít, pokud se byť jen na chvíli přeruší připojení k internetu. Až se připojení k internetu znovu naváže, Outlook bude pokračovat v importu souboru .pst.

Tip:  Pokud chcete z datového souboru aplikace Outlook (.pst) získat jen několik e-mailů nebo kontaktů, můžete datový soubor aplikace Outlook otevřít a potom v navigačním podokně přetáhnout myší e-maily a kontakty ze souboru .pst do stávajících složek Outlooku.

Pokud si myslíte, že je váš soubor .pst poškozený, přečtěte si téma Oprava datových souborů Outlooku (.pst a .ost).

Tyto pokyny předpokládají, že jste už exportovali e-maily, kontakty a kalendář z jiné instance Outlooku a teď je chcete naimportovat do Outlooku 2010 nebo svojí poštovní schránky Office 365.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku zvolte kartu Soubor.

  Pokud možnost Soubor v levém horním rohu na pásu karet není, nemáte verzi Outlooku nainstalovanou na počítači. Přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám, abyste zjistili svou verzi Outlooku a získali správný postup pro import.

  V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Otevřít > Import. Tím spustíte průvodce.

  Zvolte Otevřít a pak vyberte Importovat.

 3. V Průvodci importem a exportem klikněte na Importovat z jiného programu nebo souboru a pak klikněte na Další.

  Vyberte možnost importu z jiného programu nebo souboru.

 4. Vyberte Datový soubor aplikace Outlook (.pst) a potom klikněte na Další.

  Zvolte import souboru .pst.

 5. Zvolte Procházet, pak vyberte soubor .pst, který chcete importovat, a vyberte Další.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete, aby importované informace nahradily duplicitní položky v Outlooku, vyberte tuto možnost v části Možnosti. V opačném případě vyberte Neimportovat duplicitní položky.

  • Vyberte soubor .pst, který chcete importovat.

 6. Pokud bylo k datovému souboru Outlooku (.pst) přiřazené heslo, zobrazí se výzva k zadání hesla. Pak klikněte na tlačítko OK.

 7. Nastavte možnosti pro import položek. Pokud chcete importovat jenom některé e-maily, vyberte Filtr. Pokud chcete importovat jenom e-maily, které jsou přečtené nebo nepřečtené, vyberte kartu Další volby.

  Výchozí nastavení není obvykle potřeba měnit. Nejvyšší složka – obvykle Osobní složky, Datový soubor aplikace Outlook nebo vaše e-mailová adresa – je vybraná automaticky.

  Pokud chcete importovat jenom některé e-maily, vyberte Filtr.

 8. Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Včetně podsložek. Budou se importovat všechny podsložky dané složky.

 9. Vyberte jednu z možností cílového umístění:

  • Importovat položky do aktuální složky – importuje data do aktuálně vybrané složky.

  • Importovat položky do stejné složky v – importuje data do cílové složky se stejným názvem jako importovaná složka, například ze složky Doručená pošta do složky Doručená pošta. Pokud některá složka v Outlooku není, vytvoří se.

 10. Zvolte Dokončit. Outlook začne okamžitě importovat data. Až pole průběhu zmizí, je import dokončený.

Tip:  Pokud chcete z datového souboru aplikace Outlook (.pst) získat jen několik e-mailů nebo kontaktů, můžete datový soubor aplikace Outlook otevřít a potom v navigačním podokně přetáhnout myší e-maily a kontakty ze souboru .pst do stávajících složek Outlooku.

Pokud si myslíte, že je váš soubor .pst poškozený, přečtěte si téma Oprava datových souborů Outlooku (.pst a .ost).

Tyto pokyny předpokládají, že jste už exportovali položky aplikace Outlook 2007 do záložního souboru a teď je chcete obnovit. Nebo je chcete importovat do svojí poštovní schránky Office 365.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku 2007 vyberte Soubor.

  Pokud možnost Soubor v levém horním rohu na pásu karet není, nemáte verzi Outlooku nainstalovanou na počítači. Přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám, abyste zjistili svou verzi Outlooku a získali správný postup pro import.

  V Outlooku 2007 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Import a export. Tím spustíte průvodce.

  Zvolte Import a export.

 3. V Průvodci importem a exportem klikněte na Importovat z jiného programu nebo souboru a pak klikněte na Další.

 4. Klikněte na Soubor osobních složek (.pst) a potom klikněte na Další.

 5. Klikněte na Procházet a vyberte soubor, který chcete importovat.

  Poznámka:  Pokud nechcete, aby importované informace nahradily nebo duplikovaly položky, které už v Outlooku jsou, klikněte v části Možnosti na Neimportovat duplicitní položky.

 6. Klikněte na Další.

 7. Pokud bylo k souboru osobních složek (.pst) přiřazené heslo, zobrazí se výzva k zadání hesla. Pak klikněte na OK.

 8. Nastavte možnosti pro import položek. Výchozí nastavení není obvykle třeba měnit.

  • Nejvyšší složka – obvykle Osobní složky nebo vaše e-mailová adresa – je vybraná automaticky.

  • Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Včetně podsložek. Budou se importovat všechny podsložky dané složky.

 9. Vyberte jednu z možností cílového umístění:

  • Importovat položky do aktuální složky – importuje data do aktuálně vybrané složky.

  • Importovat položky do stejné složky v – importuje data do cílové složky se stejným názvem jako importovaná složka, například ze složky Doručená pošta do složky Doručená pošta. Pokud některá složka v Outlooku není, vytvoří se.

 10. Klikněte na Dokončit.

Tip:  Pokud chcete ze souboru osobních složek (.pst) získat jen několik položek, můžete ho otevřít a potom v navigačním podokně přetáhnout myší e-maily a kontakty ze souboru osobních složek .pst do stávajících složek Outlooku.

Kdy bych měl exportovat/importovat soubor .pst?

Soubory .pst se vytvoří, když exportujete nebo zálohujete e-maily, kontakty a kalendáře do souboru .pst aplikace Outlook. Níže najdete několik příkladů, kdy byste měli exportovat/importovat soubor .pst:

 • Pokud chcete přesunout e-mailové zprávy z jednoho e-mailového účtu do druhého.

  Řekněme například, že máte starý e-mailový účet u služby Yahoo, jakublukes77@yahoo.com. A chcete ho přenést do nového e-mailového účtu Office 365, jakublukes78@contoso.com.

  Prostřednictvím Outlooku na počítači můžete oba účty přidat k Outlooku. Chvíli počkejte, než se všechny vaše e-maily objeví (pokud jich máte hodně, může to trvat dlouho). Pak pomocí Outlooku exportujte e-mailové zprávy ze svého účtu Yahoo do souboru .pst. A nakonec importujte soubor .pst do svého účtu Office 365.

 • Při přechodu na jiný počítač: Přenos e-mailu z jednoho počítače s Outlookem na jiný počítač s Outlookem.

  Řekněme třeba, že váš starý počítač je vybaven Outlookem 2007 a vy jste právě dostali nový počítač s Outlookem 2016. Exportujte svá e-mailová data z Outlooku 2007 a importujte je (popsáno v tomto článku) do Outlooku 2016.

 • Při přechodu z osobního počítače PC na počítač Mac: Když například potřebujete přesunout svůj e-mail z Outlooku na počítači a importovat ho do Outlooku 2016 na počítači Mac.

 • Pokud chcete pouze přesunout nebo zálohovat své kontakty (e-mailové adresy), nemusíte exportovat/importovat soubor .pst. Místo toho se podívejte na Export kontaktů z Outlooku. V tomto článku najdete, jak exportovat (což vlastně znamená zkopírovat) kontakty do souboru .csv, abyste je potom mohli importovat do Outlooku, služby Gmail nebo k jinému poskytovateli e-mailu.

 • Pokud chcete ze souboru .pst získat jen několik e-mailů nebo kontaktů, otevřete ho a e-maily přetáhněte myší do aktuálních složek Outlooku. Až budete hotovi, můžete soubor .pst opět zavřít.

Jaká data se importují?

Soubory .pst se vytvoří, když exportujete nebo zálohujete e-maily, kontakty a kalendáře do souboru .pst aplikace Outlook. Outlook umožňuje vytvořit kopii e-mailu do souboru .pst.

 • Když Outlook exportuje e-mailové zprávy do souboru .pst, dělá to včetně všech příloh. Takže své přílohy po importu souboru .pst uvidíte.

 • Aplikace Outlook neexportuje metadata, jakými jsou například vlastnosti složky (zobrazení, oprávnění a nastavení automatické archivace), pravidla pro zprávy a seznam blokovaných uživatelů. Tato data se tedy neimportují.

 • Když Outlook vyexportuje e-mailové zprávy, kontakty a položky kalendáře do souboru .pst, vytvoří kopii těchto údajů. Z Outlooku se nic neodstraní. Pořád budete mít přístup ke svým e-mailům, kontaktům a kalendářům, které jsou v Outlooku.

Nepomohlo to?

Seznam nejčastějších problémů a jejich řešení najdete v článku Řešení potíží při importu outlookového souboru .pst.

Viz taky

Import a export e-mailu, kontaktů a kalendáře Outlooku

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×