Import databáze aplikace Access 95 do souboru aplikace Access 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud používáte existující databázi ve formátu Access 95 (MDB), můžete importovat tabulky, dotazy a makra z této databáze do databáze aplikace Microsoft Office Access 2007 (ACCDB). Můžete také importovat formuláře a sestavy, které nepoužívají kód jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications).

Pokud chcete importovat formuláře a sestavy, které používají kód jazyka VBA (a také moduly), převeďte nejdříve databázi aplikace Access 95 na formát aplikace Access 2002–2003 nebo Access 2000 pomocí aplikace Microsoft Office Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000 a potom pomocí aplikace Access 2007 soubor převeďte na formát aplikace Access 2007.

Co chcete udělat?

Import dat z databáze aplikace Access 95

Převod databáze aplikace Access 95 pomocí aplikace Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000

Import dat z databáze aplikace Access 95

Jakmile spustíte operaci importu dat z jiné databáze, vytvoří se v cílové databázi (Access 2007) kopie importovaných dat nebo objektů a zdroj nebude změněn. Chcete-li importovat data z databáze aplikace Access 95, otevřete nejdříve databázi Access 2007, do níž chcete data importovat. Potom použijete příkazy na kartě Externí data, mezi nimiž je i vyvolání Průvodce importem.

Poznámka : Do databáze aplikace Office Access 2007 (ACCDB) můžete z databáze aplikace Access 95 importovat tabulky, dotazy a makra. Můžete také importovat formuláře a sestavy, které nepoužívají kód jazyka VBA. Pokud chcete importovat formuláře a sestavy, které používají kód jazyka VBA (a také moduly), převeďte nejdříve databázi aplikace Access 95 na formát aplikace Access 2002–2003 nebo Access 2000 pomocí aplikace Microsoft Office Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000 a potom pomocí aplikace Access 2007 soubor převeďte na formát aplikace Access 2007.

Další informace o převedení databáze aplikace Access 95 pomocí verze dřívější než aplikace Access 2007 přístupu naleznete v části Převod databáze aplikace Access 95 pomocí aplikace Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 2. V dialogu Otevřít vyberte a otevřete databázi, do které chcete importovat tabulky, dotazy nebo makra.

 3. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Importovat na položku Access.

  Obrázek tlačítka

  Poznámka : Karta Externí data je k dispozici, pouze pokud je otevřena databáze.

 4. Do pole Název souboru průvodce Načíst externí data zadejte název zdrojové databáze nebo klepněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se dialog Otevřít soubor, ve kterém zvolte nebo zadejte název zdrojové databáze.

 5. Klepněte na možnost Importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly do aktuální databáze a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. V dialogu Import objektů klepněte na každou kartu a vyberte objekty, které chcete importovat.

  Dialogové okno Import objektů

  Chcete-li vybraný objekt zrušit, klepněte na něj znovu.

 7. Klepněte na tlačítko Možnosti, abyste mohli zadat další nastavení. Toto další nastavení se objeví ve skupinách pod seznamem objektů.

  Následující tabulka popisuje, jak každá možnost ovlivňuje výsledky operace.

Prvek

Popis

Zaškrtávací políčko Relace

Importuje relace mezi vybranými tabulkami.

Zaškrtávací políčko Nabídky a panely nástrojů

Importuje všechny vlastní nabídky a panely nástrojů, které existují ve zdrojové databázi. Nabídky a panely nástrojů se zobrazují na kartě Doplňky.

Zaškrtávací políčko Specifikace pro import/export

Importuje všechny uložené specifikace importu nebo exportu, které existují ve zdrojové databázi.

Zaškrtávací políčko Skupiny navigačního podokna

Importuje všechny vlastní skupiny navigačního podokna, které existují ve zdrojové databázi.

Tlačítko Definice a data

Importuje strukturu a data všech vybraných tabulek.

Tlačítko Jen definice

Importuje pouze pole ve vybraných tabulkách. Zdrojové záznamy nejsou importovány.

Tlačítko Jako dotazy

Importuje vybrané dotazy jako dotazy. V tomto případě nezapomeňte s dotazy importovat všechny podkladové tabulky.

Tlačítko Jako tabulky

Importuje dotazy jako tabulky. V tomto případě není nutné importovat podkladové tabulky.

 1. Klepnutím na tlačítko OK dokončete operaci.

  Aplikace Access data zkopíruje a zobrazí chybové zprávy, pokud zjistí nějaké problémy. Pokud import proběhne úspěšně, můžete na poslední stránce průvodce uložit detaily operace jako specifikaci importu pro další použití v budoucnu. Následující část vysvětluje, jak se ukládají detaily operace jako specifikace.

Uložení specifikace importu

Můžete uložit detaily operace importu jako specifikaci importu, abyste mohli operaci opakovat později a nemuseli znovu zadávat informace do průvodce. Jako další možnost můžete vytvořit úkol v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, který vám připomene spuštění specifikace importu. Za účelem zvýšení pohodlí obsahuje vytvořený úkol aplikace Office Outlook 2007 tlačítko, pomocí kterého lze operaci spustit bez otevírání databáze aplikace Access. Chcete-li tuto funkci použít, musí být v počítači nainstalována a nakonfigurována aplikace Office Outlook 2007.

 1. Klepnutím na možnost Uložit kroky importu uložte detaily operace.

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název specifikace importu. Volitelně zadejte popis do pole Popis.

 3. Pokud chcete provádět operaci v pevných intervalech, například týdně nebo měsíčně, zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook.

  Tím vytvoříte úkol aplikace Office Outlook 2007, pomocí kterého můžete specifikaci spouštět.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit import.

  Pokud jste nezaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, uloží aplikace Access specifikace importu a importuje zadané objekty. Nyní si můžete importované tabulky a jiné objekty prohlédnout a zkontrolovat správnost importu.

Pokud jste zaškrtli políčko Vytvoření úkolu aplikace Outlook a Outlook nainstalovali a nakonfigurovali ve vašem počítači, aplikace Access spustí aplikaci Outlook. Pomocí tohoto postupu dokončit popisují následující kroky.

Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu. Pokud aplikace Outlook není správně nakonfigurována, spustí se Průvodce spuštěním aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook dle pokynů v průvodci.

 1. V aplikaci Outlook si projděte a upravte nastavení úkolu, například Termín splnění a Připomenutí.

  Chcete-li úkol opakovat, klepněte na tlačítko Opakování. Následující obrázek ukazuje plánovač úkolů s některými obvyklými nastaveními.

  Plánovač úkolů aplikace Outlook

  Další informace o plánování operace importu získáte po klepnutí na odkaz v části Viz také v tomto článku.

 2. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Spuštění specifikace k pozdějšímu datu, otevřete daný úkol v Outlooku a na kartě úkol ve skupině Microsoft Office Access klikněte na tlačítko Spustit Import Obrázek tlačítka .

 3. V aplikaci Access si projděte importované tabulky a jiné objekty a zkontrolujte, zda byly všechny data a objekty zkopírovány.

Začátek stránky

Převod databáze aplikace Access 95 pomocí aplikace Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000

Databázi aplikace Access 95 (formát MDB) můžete převést na formát souboru aplikace Access 2000 pomocí aplikace Microsoft Office Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000. Potom můžete pomocí aplikace Access 2007 výsledný soubor převést na formát aplikace Access 2007. Chcete-li převést databázi aplikace Access 95 na formát souboru Access 2000 pomocí jiné verze aplikace Access, postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít a potom klepněte na název souboru databáze aplikace Access 95, kterou chcete převést.

 3. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Správa databáze, přejděte na příkaz Převést databázi a poté klepněte na příkaz Do formátu souboru aplikace Access 2000.

 4. V dialogu Převést databázi na zadejte nový název souboru a poté klepněte na tlačítko Uložit.

  Může se zobrazit informační zpráva s varováním, že nebudete moci převedenou databázi používat ve starších verzích aplikace Access. Pokud se zobrazí, klepněte na tlačítko OK.

  Soubor bude uložen ve formátu souboru aplikace Access 2000.

 5. Spusťte aplikaci Access 2007.

 6. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 7. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete převedenou databázi.

 8. Klikněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka a poté klikněte na položku Převést.

 9. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru aplikace Access 2007 nebo přijměte poskytnutý název a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  Soubor bude uložen ve formátu aplikace Access 2007.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×