Import databáze aplikace Access 2.0 do souboru aplikace Access 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud používáte existující databázi ve formátu Access 2.0 (MDB), můžete importovat tabulky, dotazy a makra z této databáze do databáze aplikace Microsoft Office Access 2007 (ACCDB).

Chcete-li do aplikace Office Access 2007 importovat formuláře, sestavy nebo moduly, je nutné nejdříve databázi převést pomocí starší verze aplikace Access, databázi otevřít v aplikaci Access 2007 a potom ji převést do databázového formátu aplikace Access 2007.

V následujících částech v tomto článku je popsán způsob provedení každého z těchto úkolů.

Co chcete udělat?

Otevřete databázi aplikace Access 2.0 v aplikaci Access 2007

Import dat z databáze aplikace Access 2.0

Převod databáze aplikace Access 2.0 pomocí aplikace Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000

Otevření databáze aplikace Access 2.0 v aplikaci Access 2007

Pokud otevřete databázi aplikace Access 2.0 v aplikaci Access 2007, zobrazí aplikace Access několik výzev. Pokud se jimi budete řídit, zobrazí se nakonec zpráva Tato databáze byla uložena ve formátu souboru aplikace Microsoft Access 2.0.

Dialogové okno

Import tabulek, dotazů a makra do databáze aplikace Office Access 2007 (.accdb). K importu formulářů, sestav a moduly do databáze aplikace Access 2007, nejprve převést databázi pomocí starší verze Accessu, a pak otevřete převedenou databázi pomocí Access 2007 a následný převod databáze do databáze Access 2007. Naleznete v části Převod databáze aplikace Access 2.0 pomocí aplikace Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000 Další informace.

Začátek stránky

Import dat z databáze aplikace Access 2.0

Při importu objektů z jiné databáze se v cílové databázi vytvoří kopie importovaných objektů. Zdroj se nezmění. Chcete-li importovat data z databáze aplikace Access 2.0, otevřete nejdříve databázi, do níž chcete data importovat. Potom budete v procesu pokračovat pomocí příkazů na kartě Externí data, mezi nimiž je i vyvolání Průvodce importem.

Poznámka : Importem tabulky, dotazy a makra z databáze aplikace Access 2.0 do Office Access 2007 databáze (ACCDB). Import formuláře, sestavy a modulů kontroly, převedení databáze pomocí starší verze Accessu, otevřete převedené databáze aplikace Access 2007 pomocí a následný převod databáze do databáze Access 2007. Naleznete v části Převod databáze aplikace Access 2.0 pomocí aplikace Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000 Další informace.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 2. V dialogu Otevřít vyberte a otevřete databázi, do které chcete importovat tabulky, dotazy nebo makra.

 3. Na kartě Externí Data ve skupině Import klepněte na možnost přístup. Obrázek tlačítka

  Poznámka : Karta Externí data je k dispozici, pouze pokud je otevřena databáze.

 4. Do textového pole Název souboru průvodce Načíst externí data zadejte název zdrojové databáze nebo klepněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se dialog Otevřít soubor, ve kterém zvolte nebo zadejte název zdrojové databáze.

 5. Klepněte na možnost Importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly do aktuální databáze a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. V dialogu Import objektů klepněte na každou kartu a vyberte požadované objekty. Nezapomeňte, že z databáze aplikace Access 2.0 můžete importovat jen tabulky, dotazy a makra.

  Dialogové okno Import objektů

  Chcete-li zrušit výběr objektu, klepněte na objekt znovu.

 7. Klepněte na tlačítko Možnosti a určete další nastavení.

  V následující tabulce je popsáno, jaký vliv mají jednotlivé možnosti výsledky operace.

Prvek

Popis

Zaškrtávací políčko Relace

Importuje relace mezi vybranými tabulkami.

Zaškrtávací políčko Nabídky a panely nástrojů

Importuje všechny vlastní nabídky a panely nástrojů, které existují ve zdrojové databázi. Nabídky a panely nástrojů se zobrazují na kartě Doplňky.

Zaškrtávací políčko Specifikace pro import/export

Importuje všechny uložené specifikace importu nebo exportu, které existují ve zdrojové databázi.

Zaškrtávací políčko Skupiny navigačního podokna

Importuje všechny vlastní skupiny navigačního podokna, které existují ve zdrojové databázi.

Tlačítko Definice a data

Importuje strukturu a data všech vybraných tabulek.

Tlačítko Jen definice

Importuje pouze pole ve vybraných tabulkách. Zdrojové záznamy nejsou importovány.

Tlačítko Jako dotazy

Importuje vybrané dotazy jako dotazy. V tomto případě nezapomeňte s dotazy importovat všechny podkladové tabulky.

Tlačítko Jako tabulky

Importuje dotazy jako tabulky. V tomto případě není nutné importovat podkladové tabulky.

 1. Klepnutím na tlačítko OK dokončete operaci.

  Aplikace Access data zkopíruje a zobrazí chybové zprávy, pokud zjistí nějaké problémy. Pokud import proběhne úspěšně, můžete na poslední stránce průvodce uložit detaily operace jako specifikaci importu pro další použití v budoucnu. Následující část vysvětluje, jak se ukládají detaily operace jako specifikace.

Uložení specifikace importu

Můžete uložit detaily operace importu jako specifikaci importu, abyste mohli operaci opakovat později a nemuseli znovu zadávat informace do průvodce. Jako další možnost můžete vytvořit úkol v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, který vám připomene spuštění specifikace importu. Za účelem zvýšení pohodlí obsahuje vytvořený úkol aplikace Office Outlook 2007 tlačítko, pomocí kterého lze operaci spustit bez otevírání databáze aplikace Access. Chcete-li tuto funkci použít, musí být v počítači nainstalována a nakonfigurována aplikace Office Outlook 2007.

 1. Zaškrtněte políčko Uložit kroky importu k uložení podrobností o operaci.

 2. Zadejte do pole Uložit jako název specifikace importu. Do pole Popis můžete zadat popis.

 3. Pokud chcete provádět operaci v pevných intervalech, například týdně nebo měsíčně, zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook.

  Tím vytvoříte úkol aplikace Office Outlook 2007, pomocí kterého můžete specifikaci spouštět.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit import.

  Pokud jste nezaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook, uloží aplikace Access specifikace importu a importuje zadané objekty. Nyní si můžete importované tabulky a jiné objekty prohlédnout a zkontrolovat správnost importu.

Pokud jste zaškrtli políčko Vytvoření úkolu aplikace Outlook a Outlook nainstalovali a nakonfigurovali ve vašem počítači, aplikace Access spustí aplikaci Outlook. Pomocí tohoto postupu můžete provést následující kroky.

Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu. Pokud aplikace Outlook není správně nakonfigurována, spustí se Průvodce spuštěním aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook dle pokynů v průvodci.

 1. V aplikaci Outlook si projděte a upravte nastavení úkolu, například Termín splnění a Připomenutí.

  Chcete-li úkol opakovat, klepněte na tlačítko Opakování. Následující obrázek ukazuje plánovač úkolů s některými obvyklými nastaveními.

  Plánovač úkolů aplikace Outlook

  Informace o plánování úkolů aplikace Outlook naleznete v článku plánování operace importu nebo exportu.

 2. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Spuštění specifikace k pozdějšímu datu, otevřete daný úkol v Outlooku a na kartě úkol ve skupině Microsoft Office Access klikněte na tlačítko Spustit Import Obrázek tlačítka .

 3. V aplikaci Access si projděte importované tabulky a jiné objekty a zkontrolujte, zda byly všechny data a objekty zkopírovány.

Začátek stránky

Převod databáze aplikace Access 2.0 pomocí aplikace Access 2003, Access 2002 nebo Access 2000

Databázi aplikace Access 2.0 můžete převést na formát Access 2000 nebo Access 2002–2003 pomocí jedné z verzí aplikace Access uvedené v následující tabulce, za předpokladu, že jste si tuto verzi aplikace Access koupili a nainstalovali do počítače. V závislosti na verzi aplikace Access bude již převaděč formátu Access 2.0 nainstalován nebo bude nutné jej stáhnout z webu Microsoft Office Online.

Verze

Převaděč souborů formátu Access 2.0

Microsoft Office Access 2003

Stáhněte si a nainstalujte Převaděč souborů formátu Access 2.0 pro aplikaci Access 2003. Klepněte na odkaz v části Viz také tohoto článku nebo pokud odkaz není k dispozici, vyhledejte převaděč na webu Stažení softwaru.

Microsoft Access 2002

Zahrnuto v produktu

Microsoft Access 2000

Zahrnuto v produktu

Soubor aplikace Access 2.0 byste měli převést na formát MDB aplikace Access 2000 nebo Access 2002–2003. Potom můžete pomocí aplikace Access 2007 výsledný soubor převést na formát aplikace Access 2007. V závislosti na používané verzi aplikace Access postupujte takto:

Microsoft Office Access 2003   

 1. Stáhněte si a nainstalujte Převaděč souborů formátu Access 2.0 pro aplikaci Access 2003.

 2. Spusťte aplikaci Access 2003.

 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít a potom klepněte na název souboru databáze aplikace Access 2.0, kterou chcete převést.

  Zobrazí se dialogové okno Převést/otevřít databázi.

 4. Klepněte na přepínač Převést databázi a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. V dialogu Převést databázi na zadejte nový název souboru a poté klepněte na tlačítko Uložit.

  Může se zobrazit informační zpráva s varováním, že nebudete moci převedenou databázi používat ve starších verzích aplikace Access. Pokud se zobrazí, klepněte na tlačítko OK.

  Soubor bude uložen ve formátu Access 2000 nebo Access 2002–2003.

 6. Spusťte aplikaci Access 2007.

 7. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 8. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete převedenou databázi.

 9. Klikněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka a poté klikněte na položku Převést.

 10. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru aplikace Access 2007 nebo přijměte poskytnutý název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  Soubor bude uložen ve formátu aplikace Access 2007.

Aplikace Microsoft Access 2002 nebo Access 2000   

 1. Spusťte aplikaci Access 2002 nebo Access 2000.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít a potom klepněte na název souboru databáze aplikace Access 2.0, kterou chcete převést.

  Zobrazí se dialogové okno Převést/otevřít databázi.

 3. Klepněte na přepínač Převést databázi a poté klepněte na tlačítko OK.

 4. Jakmile se zobrazí dialog Převést databázi na, zadejte nový název souboru a poté klepněte na tlačítko Uložit.

  Může se zobrazit informační zpráva s varováním, že nebudete moci převedenou databázi používat ve starších verzích aplikace Access. Pokud se zobrazí, klepněte na tlačítko OK.

  Soubor bude uložen v zadaném formátu, tj. Access 2000 nebo Access 2002.

 5. Spusťte aplikaci Access 2007.

 6. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 7. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete převedenou databázi.

 8. Klikněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka a poté klikněte na položku Převést.

 9. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru aplikace Access 2007 nebo přijměte poskytnutý název a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  Soubor bude uložen ve formátu aplikace Access 2007.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×