Import dat formuláře do formuláře aplikace InfoPath

S nástroji pro import dat formuláře je možné vyplňovat formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 pomocí dat ze souborů jiných formátů. Aplikace Office InfoPath 2007 neobsahuje nástroje pro import dat. Tyto nástroje však může dodat jiný dodavatel nebo je může naprogramovat pracovník vaší společnosti a po jejich instalaci je můžete používat. Nástroje pro import vyvinuté jinými dodavateli nebo společnostmi můžete procházet na webu Tržiště sady Microsoft Office. Pokud je nástroj pro import vyvinut v rámci vaší organizace, požádá vás pracovník oddělení IT o jeho instalaci nebo sám tento nástroj do vašeho počítače nainstaluje.

Příklad: Předpokládejme, že vaše společnost chce importovat existující data z nároků na pojistné do formulářů o pojistném aplikace InfoPath. Chcete-li tento proces zautomatizovat, oddělení IT vyvine nástroj pro import, který papírové předlohy naskenuje a provede optické rozpoznávání znaků (OCR) za účelem převedení naskenovaných předloh na text. Poté můžete použít nástroj pro import a efektivně převést data z existujících formulářů do odpovídajících polí ve formuláři aplikace InfoPath.

Poznámka : Chcete-li importovat data do formuláře aplikace InfoPath s omezeným přístupem, je třeba mít oprávnění pro přístup k formuláři Úplné řízení nebo Změna. Pokud máte k formuláři pouze přístup Čtení, bude příkaz Importovat data formuláře v nabídce Soubor nedostupný.

Co chcete udělat?

Vyhledávání nástrojů pro import dat od jiných dodavatelů na webu Tržiště sady Office

Použití nainstalovaného nástroje pro import k importu dat do aplikace InfoPath

Vyhledávání nástrojů pro import dat od jiných dodavatelů na webu Tržiště sady Office

Na webu Tržiště sady Microsoft Office můžete najít nástroje pro import dat formuláře od jiných dodavatelů. Chcete-li vyhledávat určitý nástroj pro import dat formuláře, musíte mít v počítači aktivní připojení k internetu.

  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Importovat data formuláře.

  2. V dialogovém okně Importovat data formuláře klepněte na položku Hledat nástroje pro import dat na Tržišti sady Office.

    Otevře se web Tržiště sady Office se zobrazeným seznamem dostupných nástrojů pro import dat od jiných dodavatelů použitelných v aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Použití nainstalovaného nástroje pro import k importu dat do aplikace InfoPath

Pokud jste již nainstalovali nástroj pro import, postupujte podle následujících kroků a proveďte import dat formuláře do otevřeného formuláře aplikace InfoPath.

  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Importovat data formuláře.

  2. Ze seznamu Vyberte nástroj pro import na první stránce dialogového okna Importovat data formuláře klepněte na nainstalovaný nástroj pro import a poté na tlačítko OK.

  3. Dokončete import souboru podle instrukcí v dialogovém okně Importovat data formuláře.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×