Import dat do aplikace Visio pomocí Průvodce datovým připojením

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci Visio importujte externí data tak, že jde doplněk přidat přímo do obrazců ve výkresu. Sledování informací vizuální způsobem, například síťový diagram zobrazující prostoje statistiky nebo vývojový diagram, který se zobrazuje průběh pruhy a metry Souhrn úkolů projektu pomocí výkresu. Následující pokyny jsou určené pro soubory ve formátu RTF a zdroje dat SQL serveru. Můžete taky importovat sešitů aplikace Excel, Access tabulek nebo dotazů a seznamy služby SharePoint přímo do souboru bez použití soubor připojení. Další informace najdete v tématu Import dat z Excelu, SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru hodnoty oddělené čárkami (CSV) (.csv) je jednoduché. Pokud textový soubor je soubor CSV, který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Import souboru

 1. V nabídce Data klikněte na Vlastní Import.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo ODBC zdroje dat a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Klikněte na Upřesnit jiný a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Poznámka: Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 4. Na kartě poskytovatele vyberte Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na kartě připojení v dialogovém okně Vybrat nebo zadat název databáze zadejte úplnou cestu ke složce, která obsahuje textový soubor.

  Aby se najděte složku, klikněte na tlačítko Procházet vedle pole.

 6. Klikněte na kartu vše, vyberte Rozšířené vlastnosti a potom klikněte na Upravit hodnotu.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti hodnota zadejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud textový soubor obsahuje záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = Yes.

  • Pokud textový soubor nemá záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = bez.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 12. Na stránce Vybrat databázi a tabulky ve sloupci název vyberte textový soubor, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Další.

 13. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 14. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 15. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 16. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít soubor s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Umožňuje importovat textový soubor ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC je alespoň dvou krocích. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC text. Za druhé importujte textový soubor pomocí uživatele kódu oznámení o doručení. Pokud textový soubor je soubor hodnoty oddělené čárkami (CSV), který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. V systému Windows vyhledávacího pole zadejte Nástroje pro správu a stiskněte klávesu Enter.

 2. Ve složce Nástroje pro správu klikněte na ikonu zdrojů dat ODBC odpovídá verzi používáte 32bitovou nebo 64bitovou verzi Windows. Například Jestliže používáte 64bitové verzi Windows, potom klepněte Zdrojů dat ODBC (64bitová verze).

 3. V dialogovém okně Správce databáze ODBC na kartě Uživatelské DSN klikněte na Přidat.

 4. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte Ovladač pro Text (TXT; *.csv) a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení ODBC pro Text.

 5. Zadejte název do pole Název zdroje dat.

 6. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít aktuální adresář.

 7. Klikněte na Výběr adresář.

 8. V dialogovém okně Vybrat adresář vyhledejte složku obsahující textový soubor, který chcete importovat, ujistěte se, že textový soubor zobrazí v seznamu pod polem Název souboru a klikněte na OK.

 9. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import souboru

 1. V nabídce Data klikněte na Vlastní Import.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo ODBC zdroje dat a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC/a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte DSN uživatel vytvořenou v předchozí části a potom na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte textový soubor, ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Nápověda.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte záhlaví sloupce

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Import dat z databáze SQL serveru pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Data klikněte na Vlastní Import.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na databáze Microsoft SQL Server.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce připojit k databázovému serveru postupujte takto:

  • Název databázového serveru zadejte do pole Název serveru.

   Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

  • V části přihlašovací údaje proveďte jednu z následujících akcí:

   • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na Použít ověřování systému Windows.

   • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na použít následující uživatelské jméno a heslo a zadejte databáze uživatelské jméno a heslo do příslušných polí.

 4. Klikněte na Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo uživatelem definovaných funkcí ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Import dat z databáze SQL serveru pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze SQL serveru pomocí ovladač ODBC je proces se dvěma kroky. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC. Za druhé importujte dat z databáze SQL serveru.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. V systému Windows vyhledávacího pole zadejte Nástroje pro správu a stiskněte klávesu Enter.

 2. Ve složce Nástroje pro správu klikněte na ikonu zdrojů dat ODBC odpovídá verzi používáte 32bitovou nebo 64bitovou verzi Windows. Například Jestliže používáte 64bitové verzi Windows, potom klepněte Zdrojů dat ODBC (64bitová verze).

 3. V dialogovém okně Správce databáze ODBC na kartě DSN uživatele klikněte na Přidat.

 4. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte SQL Server a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno vytvořit nový zdroj dat pro SQL Server.

 5. Do pole název zadejte název datového zdroje.

 6. Pokud chcete zadejte popis zdroje dat do pole Popis.

 7. Do pole Server zadejte název databázového serveru.

  Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

 8. Klikněte na Další.

 9. V části jak by měl SQL Server ověřit pravost ID přihlášení?, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na ověření se systémem Windows NT pomocí ID přihlášení sítě.

  • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na tlačítko ověření se serverem SQL Server pomocí ID a heslo pro zadané uživatelem a do příslušných polí zadejte databáze přihlašovací ID a heslo.

 10. Dvakrát klikněte na Další a potom klikněte na Dokončit.

 11. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na Zdroj dat testu .

 12. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testů byla úspěšně DOKONČENA!", klikněte na OK.

 13. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import dat z databáze SQL serveru

 1. V nabídce Data klikněte na Vlastní Import.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo ODBC zdroje dat a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte název datového zdroje (uživatel DSN), který jste definovali v předchozí části a potom na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo funkci ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru hodnoty oddělené čárkami (CSV) (.csv) je jednoduché. Pokud textový soubor je soubor CSV, který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Import souboru

 1. V nabídce Data příkaz Propojit Data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo ODBC zdroje dat a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Klikněte na Upřesnit jiný a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 4. Na kartě poskytovatele vyberte Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na kartě připojení v dialogovém okně Vybrat nebo zadat název databáze zadejte úplnou cestu ke složce, která obsahuje textový soubor.

  Aby se najděte složku, klikněte na tlačítko Procházet vedle pole.

 6. Klikněte na kartu vše, vyberte Rozšířené vlastnosti a potom klikněte na Upravit hodnotu.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti hodnota zadejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud textový soubor obsahuje záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = Yes.

  • Pokud textový soubor nemá záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = bez.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 12. Na stránce Vybrat databázi a tabulky ve sloupci název vyberte textový soubor, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Další.

 13. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 14. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 15. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 16. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít soubor s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Umožňuje importovat textový soubor ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC je alespoň dvou krocích. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC text. Za druhé importujte textový soubor pomocí uživatele kódu oznámení o doručení. Pokud textový soubor je soubor hodnoty oddělené čárkami (CSV), který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. Otevřete ovládací panely ve Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC na kartě Uživatelské DSN klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte Ovladač pro Text (TXT; *.csv) a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení ODBC pro Text.

 4. Zadejte název do pole Název zdroje dat.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít aktuální adresář.

 6. Klikněte na Výběr adresář.

 7. V dialogovém okně Vybrat adresář vyhledejte složku obsahující textový soubor, který chcete importovat, ujistěte se, že textový soubor zobrazí v seznamu pod polem Název souboru a klikněte na OK.

 8. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import souboru

 1. V nabídce Data příkaz Propojit Data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo ODBC zdroje dat a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte DSN uživatele, který jste právě vytvořili a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte textový soubor, ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte záhlaví sloupce

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Import dat z databáze SQL serveru pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Data příkaz Propojit Data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na databáze Microsoft SQL Server a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce připojit k databázovému serveru postupujte takto:

  • Název databázového serveru zadejte do pole Název serveru.

   Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

  • V části přihlašovací údaje proveďte jednu z následujících akcí:

   • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na Použít ověřování systému Windows.

   • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na použít následující uživatelské jméno a heslo a zadejte databáze uživatelské jméno a heslo do příslušných polí.

 4. Klikněte na Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo uživatelem definovaných funkcí ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Import dat z databáze SQL serveru pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze SQL serveru pomocí ovladač ODBC je proces se dvěma kroky. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC. Za druhé importujte dat z databáze SQL serveru.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. Otevřete ovládací panely ve Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC vyberte kartu Oznámení o doručení uživatele a potom klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte SQL Server a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno vytvořit nový zdroj dat pro SQL Server.

 4. Do pole název zadejte název datového zdroje.

 5. Pokud chcete zadejte popis zdroje dat do pole Popis.

 6. Do pole Server zadejte název databázového serveru.

  Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

 7. Klikněte na Další.

 8. V části jak by měl SQL Server ověřit pravost ID přihlášení?, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na ověření se systémem Windows NT pomocí ID přihlášení sítě.

  • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na tlačítko ověření se serverem SQL Server pomocí ID a heslo pro zadané uživatelem a do příslušných polí zadejte databáze přihlašovací ID a heslo.

 9. Dvakrát klikněte na Další a potom klikněte na Dokončit.

 10. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na Zdroj dat testu .

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testů byla úspěšně DOKONČENA!", klikněte na OK.

 12. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import dat z databáze SQL serveru

 1. V nabídce Data příkaz Propojit Data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo ODBC zdroje dat a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte název zdroje dat, který jste definovali v předchozí části a potom na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo funkci ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Viz taky

Přehled datových připojení Office

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×