Import dat do aplikace Office Publisher, Word nebo Visio pomocí Průvodce datovým připojením

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mimo aplikace Microsoft Office Publisher, Visio, nebo Word existuje celý svět dat, která lze v jednotlivých aplikacích používat. Jak však lze data importovat a zabezpečit? Základem je vytvoření těch správných připojení.

Co chcete provést?

Základní informace o Office datových připojení

Zabezpečit přístup k datům

Vytvoření nebo úprava souboru Office datového připojení pomocí aplikace Excel

Office Publisher: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

Office Visio: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

Office Word: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

Přehled datových připojení sady Office

Následující oddíly popisují, jak fungují externí datová připojení a jak lze sdílet informace o připojení s jinými aplikacemi a uživateli.

Základní principy datových připojení

Data v aplikaci mohou pocházet z externích datových zdrojů, jako je například textový soubor, sešit nebo databáze. Tento zdroj externích dat je připojen k aplikaci prostřednictvím datového připojení, což je sada informací popisujících, jak vyhledat, přihlásit se a získat přístup k externímu zdroji dat.

Hlavní výhoda připojování k externím datům je tato: Tato data můžete pravidelně analyzovat bez jejich opakovaného kopírování. Opakované kopírování dat je operace, která může být časově náročná a náchylná k chybám.

Informace o připojení jsou uloženy v sešitu a mohou také být uloženy v souboru připojení, například v souboru ODC (Office Data Connection) nebo v souboru DSN (Data Source Name).

Chcete-li přenést Externí data do aplikace, potřebujete přístup k těmto datům. Pokud externí Zdroj dat, k němuž chcete získat přístup, není v místním počítači, bude pravděpodobně nutné obrátit se na správce databáze s žádostí o heslo, uživatelské oprávnění nebo jiné informace o připojení. Je-li zdrojem dat databáze, zkontrolujte, zda není otevřena ve výhradním režimu. Pokud je zdrojem dat textový soubor nebo sešit, zkontrolujte, zda jiný uživatel nemá textový soubor nebo sešit otevřen pro výhradní přístup.

Mnoho zdrojů dat vyžaduje také ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB za účelem koordinace toku dat mezi aplikací, souborem připojení a zdrojem dat.

Následující diagram shrnuje klíčové body datových připojení.

Připojování k externím datům

1. Existují nejrůznější zdroje dat, kterým se můžete připojit: Microsoft SQL Server, aplikace Microsoft Access, Microsoft Office Excel a textové soubory.

2. Každý zdroj dat obsahuje přidružený ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB.

3. Soubor připojení definuje veškeré informace, které potřebujete pro přístup a vyhledávání dat ve zdroji dat.

4. Informace o připojení budou zkopírovány ze souboru připojení do aplikace.

Sdílení připojení

Soubory připojení jsou zvláště užitečné pro sdílení připojení na konzistentním základě, což zvyšuje možnost zjišťování připojení, a pomáhá tak zvýšit zabezpečení a zajistit správu zdroje dat. Nejlepším způsobem pro sdílení souborů připojení je uložit je do zabezpečeného a důvěryhodného umístění, například do síťové složky nebo do knihovny aplikace Microsoft Office SharePoint Designer, kde uživatelé mohou soubor číst, ale pouze určení uživatelé jej mohou upravit.

Soubory ODC (Office Data Connection) lze vytvořit pomocí aplikace Excel, nebo se pomocí Průvodce datovým připojením připojit k novým zdrojům dat. Soubor ODC používá k ukládání informací o připojení značky HTML a XML. Obsah tohoto souboru můžete snadno zobrazit nebo upravit v aplikaci Excel.

Soubory připojení můžete sdílet s jinými uživateli, kterým můžete poskytnout stejný přístup k externím datům, jako máte vy. Jiní uživatelé nemusí nastavit zdroj dat, aby mohli soubor připojení otevřít, ale možná budou muset nainstalovat ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB, který je požadován pro přístup k externím datům, do svých počítačů.

Principy rozhraní Microsoft Data Access Components

Rozhraní Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 je součásti systémů Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP SP2 a novějších. Pomocí rozhraní MDAC se můžete připojit a používat data z celé řady relačních i nerelačních zdrojů. K mnoha různým zdrojům se můžete připojit pomocí ovladačů ODBC nebo zprostředkovatelů OLE DB. Každý z nich může být sestaven a dodán společností Microsoft nebo vyvinut různými jinými výrobci. Po instalaci sady Microsoft Office jsou do počítače přidány další ovladače ODBC a zprostředkovatelé OLE DB.

Chcete-li zobrazit úplný seznam zprostředkovatelů OLE DB nainstalovaných v počítači, zobrazte dialogové okno Vlastnosti datového připojení ze souboru Data Link a potom klepněte na kartu Zprostředkovatel.

Pokud chcete zobrazit úplný seznam zprostředkovatelů ODBC nainstalovaných v počítači, zobrazte dialogové okno Správce databáze ODBC a potom klepněte na kartu Ovladače.

Můžete použít také ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB od jiných výrobců k získání informací od jiných datových zdrojů než od společnosti Microsoft, včetně jiných typů databází ODBC a OLE DB. Informace o instalaci těchto ovladačů ODBC nebo zprostředkovatelů OLE DB získáte v dokumentaci k databázi nebo se obraťte na dodavatele databáze.

Připojení ke zdrojům dat pomocí technologie ODBC

Následující části podrobněji popisují rozhraní ODBC (Open Database Connectivity).

Architektura ODBC

V architektuře ODBC se aplikace (například vaše aplikace) připojí ke Správci ovladačů ODBC, který dále používá určitý ovladač ODBC (například ovladač Microsoft ODBC serveru SQL) pro připojení ke zdrojům dat (například k databázi serveru Microsoft SQL Server).

Definování informací o připojení

Chcete-li se připojit ke zdrojům dat ODBC, proveďte následující kroky:

 1. Přesvědčte se, zda je v počítači, který obsahuje zdroj dat, nainstalován příslušný ovladač ODBC.

 2. Definujte název zdroje dat (DSN) pomocí Správce zdrojů dat ODBC pro uložení informací o připojení v registru systému Microsoft Windows nebo do souboru, nebo pomocí řetězce připojení v kódu jazyka Microsoft Visual Basic, který předá informace o připojení přímo Správci ovladačů ODBC.

  Chcete-li definovat zdroj dat, otevřete Ovládací panely systému Microsoft Windows, poklepejte na ikonu Nástroje pro správu a pak poklepejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

  Další informace o různých možnostech získáte klepnutím na tlačítko Nápověda v každém dialogovém okně.

Strojové zdroje dat

Strojové zdroje dat ukládají informace o připojení do registru systému Windows v konkrétním počítači s názvem definovaným uživatelem. Strojové zdroje dat můžete použít pouze v počítači, v němž jsou definovány. Existují dva typy strojových zdrojů dat – uživatelské a systémové. Uživatelské zdroje dat mohou být používány pouze aktuálním uživatelem a jsou viditelné pouze pro tohoto uživatele. Systémové zdroje dat mohou být používány všemi uživateli v počítači a jsou viditelné pro všechny uživatele v počítači. Strojové zdroje dat jsou užitečné zvláště v případě, že chcete zvýšit zabezpečení, protože pomáhají zajistit, že strojový zdroj dat mohou zobrazit pouze přihlášení uživatelé a vzdálený uživatel nemůže strojový zdroj dat zkopírovat do jiného počítače.

Souborové zdroje dat

Souborové zdroje dat (také nazývané soubory DSN) ukládají informace o připojení do textového souboru, nikoli do registru systému Windows, a jsou obvykle flexibilnější než strojové zdroje dat. Souborový zdroj dat můžete například zkopírovat do libovolného počítače se správným ovladačem ODBC, aby aplikace mohla spoléhat na konzistentní a přesné informace o připojení ve všech počítačích, které používá. Nebo můžete umístit souborový zdroj dat na jediný server, sdílet jej mezi mnoha počítači v síti a snadno udržovat informace o připojení na jednom místě.

Souborový zdroj dat může být také nesdílitelný. Nesdílitelný souborový zdroj dat se nachází v jednom počítači a odkazuje na strojový zdroj dat. Pomocí nesdílitelných souborových zdrojů můžete přistupovat k existujícím strojovým zdrojům dat ze souborových zdrojů dat.

Připojení ke zdrojům dat pomocí architektury OLE DB

Následující části podrobněji popisují architekturu Object Linking and Embedding Database (OLE DB).

Architektura OLE DB

V architektuře OLE DB se aplikace přistupující k datům nazývá spotřebitel dat (jako je například aplikace Publisher) a program, který umožňuje nativní přístup k datům, se nazývá zprostředkovatel databáze (například Zprostředkovatel Microsoft OLE DB serveru SQL Server).

Definování informací o připojení

Soubor Universal Data Link (UDL) obsahuje informace, které spotřebitel dat použije pro přístup ke zdroji dat pomocí zprostředkovatele OLE DB tohoto zdroje dat. Informace o připojení můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

 • V Průvodci datovým připojením definujte v dialogovém okně Vlastnosti Data Link datové propojení pro zprostředkovatele OLE DB.

 • Vytvořte prázdný textový soubor s typem souboru UDL a potom upravte soubor, který zobrazuje dialogové okno Vlastnosti Data Link.

Začátek stránky

Zvýšení zabezpečení přístupu k datům

Při připojení k externímu zdroji dat nebo při aktualizaci dat je důležité si uvědomit potenciální problémy se zabezpečením a je třeba vědět, co v případě takových problémů se zabezpečením můžete dělat. Použijte následující pokyny a doporučené postupy pro zvýšení zabezpečení dat.

Ukládání datových připojení do důvěryhodných umístění

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo více dotazů na zdroj dat. Nahrazením tohoto souboru může uživatel se zlými úmysly navrhnout dotaz za účelem získání přístupu k důvěrným informacím a jeho distribuci ostatním uživatelům nebo pro provedení jiných škodlivých akcí. Proto je důležité přesvědčit se o následujících skutečnostech:

 • Soubor připojení byl napsán spolehlivým uživatelem.

 • Soubor připojení je zabezpečen a pochází z důvěryhodného umístění.

Za účelem zvýšení zabezpečení mohou být připojení k externím datům v počítači nedostupná. Pokud se chcete připojit k datům po otevření sešitu, musíte aktivovat datová připojení pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo uložením sešitu do důvěryhodného umístění.

Další informace najdete v tématu Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatelea zobrazení nastavení zabezpečení v Centru zabezpečení.

Používání pověření bezpečným způsobem

Přístup ke zdroji externích dat obvykle vyžaduje pověření, která slouží k ověření uživatele (například uživatelské jméno a heslo). Zkontrolujte, zda jste tato pověření obdrželi bezpečným způsobem a zda jste je neúmyslně nezobrazili ostatním.

Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků.

Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Při připojení ke zdrojům dat neukládejte přihlašovací informace. Tyto informace mohou být uloženy jako prostý text v sešitu a v souboru připojení, a uživatel se zlými úmysly může k těmto informacím získat přístup a ohrozit zabezpečení zdroje dat.

Pokud je to možné, použijte funkci Ověřování systému Windows (označovanou také jako důvěryhodné připojení), která používá uživatelský účet systému Windows pro připojení k serveru SQL Server. Při každém připojení uživatele prostřednictvím uživatelského účtu systému Windows používá SQL Server informace v operačním systému Windows k ověření názvu účtu a hesla. Dříve, než budete moci Ověřování systému Windows použít, musí správce serveru nakonfigurovat SQL Server na používání tohoto režimu ověřování. Pokud Ověřování systému Windows není k dispozici, neukládejte přihlašovací informace uživatelů. Pro uživatele je bezpečnější zadat přihlašovací informace při každém přihlášení.

Začátek stránky

Vytvoření nebo úpravy souboru ODC pomocí aplikace Excel

Soubor ODC budete pravděpodobně chtít sdílet s ostatními uživateli nebo mezi různými programy. K vytvoření nebo úpravám souboru s příponou ODC můžete použít aplikaci Excel.

Vytvoření nového souboru ODC pomocí aplikace Excel

 1. V počítači vyhledejte složku Zdroje dat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit libovolný typ souboru připojení, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor +Připojení k novému zdroji dat.odc a potom na příkaz Otevřít v aplikaci Excel v místní nabídce.

   Aplikace Excel se spustí. Pokud se zobrazí zpráva Oznámení o zabezpečení aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na tlačítko Povolit.

   Zobrazí se stránka Vítá vás Průvodce datovým připojením aplikace Průvodce datovým připojením. Postupujte podle pokynů v průvodci.

  • Pokud chcete vytvořit soubor připojení serveru SQL Server, klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko + Nové připojení serveru SQL Server.odc a v místní nabídce klepněte na příkaz Otevřít v aplikaci Excel.

   Aplikace Excel se spustí a zobrazí se stránka Připojit k databázovému serveru Průvodce datovým připojením.

Úpravy existujícího souboru ODC pomocí aplikace Excel

 1. Vyhledejte složku obsahující soubor s příponou ODC, například složku Zdroje dat v počítači nebo v důvěryhodné síťové složce.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor ODC a pak klepněte na příkaz Otevřít v aplikaci Excel v místní nabídce.

 3. Může se zobrazit zpráva Oznámení o zabezpečení aplikace Microsoft Office Excel. Jestliže zdroji dat důvěřujete, klepněte na tlačítko Povolit.

  Data načtená souborem ODC se zobrazí v prvním listu nového sešitu za účelem potvrzení, že máte správné připojení.

 4. Na kartě Data klepněte ve skupině Připojení na tlačítko Připojení.

 5. V dialogovém okně Připojení sešitu vyberte připojení a pak klepněte na tlačítko Vlastnosti.

 6. Proveďte požadované změny v dialogovém okně Vlastnosti připojení.

  Chcete-li získat další podrobnosti o úpravách informací souboru připojení, vyhledejte systém nápovědy aplikace Excel.

 7. Po provedení všech změn klepněte na kartu Definice a klepněte na tlačítko Exportovat soubor připojení.

 8. V dialogovém okně Uložit soubor klepněte na tlačítko Uložit.

 9. Zavřete dialogová okna Vlastnosti připojení a Sešit připojení a poté ukončete aplikaci Excel bez uložení nového sešitu.

Začátek stránky

Office Publisher: Import externích dat pomocí Průvodce datovým připojením

V aplikaci Microsoft Office Publisher importujte externí data pomocí hromadné korespondence. Použití hromadné korespondence k vytvoření velké množství dokumentů, které jsou převážně identickými ale obsahují některé specifické informace, například oznámení o produktech, které odesíláte horních 100 zákazníkům. Můžete taky importovat soubory ve formátu RTF, sešitů aplikace Excel a Access tabulek nebo dotazů přímo, bez použití soubor připojení. Další informace najdete v tématu Vytvoření hromadné korespondence.

Co chcete udělat?

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí ovladač ODBC

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru s hodnotami oddělenými čárkami (CSV) je jednoduchý. Pokud je textový soubor ve formátu souboru CSV používajícím oddělovací znak pro seznam, který není definován v počítači, nebo pokud textový soubor není soubor CSV, můžete k zadání správného formátu souboru použít soubor Schema.ini.

Import souboru

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na položku Hromadná korespondence, Hromadný e-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na soubor s příponou ODC. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor s příponou ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Data Link.

  Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

 5. Na kartě Zprostředkovatel vyberte položku Zprostředkovatel Microsoft Jet 4.0 OLE DB a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na kartě Připojení zadejte do pole Vyberte nebo zadejte název databáze úplnou cestu ke složce, která obsahuje textový soubor.

  Klepnutím na tlačítko Procházet vedle pole složku vyhledáte snadněji.

 7. Klepněte na kartu Vše, vyberte možnost Rozšířené vlastnosti a klepněte na tlačítko Upravit hodnotu.

 8. Do pole Hodnota vlastnosti zadejte jednu z následujících hodnot:

  • Pokud textový soubor obsahuje záhlaví sloupců, zadejte hodnotu Text; HDR = Yes.

  • Pokud textový soubor nemá záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = bez.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na kartu Připojení a klepněte na tlačítko Testovat připojení.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 12. Klepněte na tlačítko OK.

  Znovu se zobrazí Průvodce datovým připojením.

 13. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte ve sloupci Název textový soubor, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

 14. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 15. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Zadání jiného znaku oddělovače seznamu nebo jiného textového formátu pomocí souboru Schema.ini

Soubor Schema.ini je textový soubor obsahující položky, které přepíší výchozí nastavení ovladače textu v registru systému Windows. Obecně, chcete-li použít soubor Schema.ini, postupujte takto:

 • Uložte soubor Schema.ini do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku souboru Schema.ini zadejte název textového souboru, se kterým vytváříte propojení, uzavřený do závorek.

 • Přidejte dodatečné informace určující jiný formát textu.

Následující části zobrazují běžné příklady použití souboru Schema.ini.

Příklad: Zadání znaku středníku (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex nevyčerpatelné množství: Zadejte znak tabulátoru jako oddělovač

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Určení souboru s pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import textového souboru pomocí ovladače ODBC

Import textového souboru pomocí ovladače ODBC je minimálně dvoustupňový proces. Nejdříve v případě potřeby definujte v počítači název DSN uživatele pro text ODBC. Za druhé, importujte textový soubor pomocí názvu DSN uživatele. Pokud je textový soubor soubor hodnot oddělených čárkami (CSV), který nepoužívá oddělovací znak pro seznam definovaný v počítači, nebo pokud není textový soubor soubor CSV, můžete zadat správný formát pomocí souboru Schema.ini.

Definice názvu DSN uživatele

 1. Otevřete Ovládací panely systému Microsoft Windows, poklepejte na ikonu Nástroje pro správu a pak poklepejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC klepněte na kartě Uživatelské DSN na tlačítko Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte možnost Ovladač pro text (*.txt; *.csv) a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení ODBC pro text.

 4. Zadejte název do pole Název zdroje dat.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít aktuální adresář.

 6. Klepněte na položku Vybrat adresář.

 7. V dialogovém okně Vybrat adresář najděte složku obsahující textový soubor, který chcete importovat, ujistěte se, že se tento textový soubor zobrazil v seznamu pod polem Název souboru, a klepněte na tlačítko OK.

 8. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Import souboru

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na položku Hromadná korespondence, Hromadný e-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 5. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte název DNS uživatele, který jste právě vytvořili, a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte textový soubor pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 8. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Zadání jiného znaku oddělovače seznamu nebo jiného textového formátu pomocí souboru Schema.ini

Soubor Schema.ini je textový soubor obsahující položky, které přepíší výchozí nastavení ovladače textu v registru systému Windows. Obecně, chcete-li použít soubor Schema.ini, postupujte takto:

 • Uložte soubor Schema.ini do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku souboru Schema.ini zadejte název textového souboru, se kterým vytváříte propojení, uzavřený do závorek.

 • Přidejte dodatečné informace určující jiný formát textu.

Následující části zobrazují běžné příklady použití souboru Schema.ini.

Příklad: Určení záhlaví sloupce

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Příklad: Zadání znaku středníku (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Zadání znaku tabulátoru jako oddělovače

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Určení souboru s pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na položku Hromadná korespondence, Hromadný e-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Data Link.

  Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

 5. Na kartě Zprostředkovatel vyberte položku Zprostředkovatel OLE DB databázového stroje Microsoft Office 12.0 Access a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na kartě Připojení v poli Zdroj dat zadejte úplnou cestu a název souboru sešitu aplikace Excel.

 7. Klepněte na kartu Vše, vyberte možnost Rozšířené vlastnosti a klepněte na tlačítko Upravit hodnotu.

 8. Do pole Hodnota vlastnosti zadejte jednu z následujících hodnot:

  • Pokud data v sešitu obsahují záhlaví sloupců, zadejte možnost Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Pokud data v sešitu neobsahují záhlaví sloupců, zadejte možnost Excel 8.0;HDR=No.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na kartu Připojení a klepněte na tlačítko Testovat připojení.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 12. Na stránce Vybrat databázi a tabulku sešit pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

 13. Klepněte na tlačítko OK.

  Znovu se zobrazí Průvodce datovým připojením.

 14. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 15. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí ovladače ODBC

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na položku Hromadná korespondence, Hromadný e-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 5. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte možnost Soubory ve formátu Excel a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. V dialogovém okně Vybrat sešit zadejte do pole Název databáze složku obsahující sešit aplikace Excel, vyberte sešit v seznamu a pak klepněte na tlačítko OK.

 7. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte ve sloupci Název sešit, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 9. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na položku Hromadná korespondence, Hromadný e-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Data Link.

  Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

 5. Na kartě Zprostředkovatel proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se jedná o databázi aplikace Microsoft Access 2000 nebo Microsoft Office Access 2003, vyberte možnost Zprostředkovatel OLE DB databázového stroje Microsoft Jet 4.0.

  • Pokud se jedná o databázi aplikace Microsoft Office Access 2007, vyberte možnost Zprostředkovatel OLE DB databázového stroje Microsoft Office 12.0 Access.

 6. Klepněte na tlačítko Další.

 7. Na kartě Připojení zadejte do pole Vyberte nebo zadejte název databáze úplnou cestu a název souboru databáze aplikace Access.

  Pokud jste vybrali možnost Zprostředkovatel OLE DB databázového stroje Microsoft Jet 4.0 na kartě Zprostředkovatel, můžete databázi snadněji vyhledat klepnutím na tlačítko Procházet vedle pole.

 8. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na kartu Připojení a klepněte na tlačítko Testovat připojení.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 10. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte tabulku nebo dotaz pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : V tomto seznamu nezobrazí propojené tabulky. Chcete-li importovat propojenou tabulku, vytvořte dotaz na propojenou tabulku v databázi aplikace Access před provedením operace importu.

 11. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 12. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003 nebo 2007 pomocí ovladače ODBC

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na položku Hromadná korespondence, Hromadný e-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 5. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte možnost Databáze MS Access a pak klepněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat databázi.

 6. V dialogovém okně Vybrat adresář najděte složku obsahující databázi aplikace Access, kterou chcete importovat, ujistěte se, že se tato databáze aplikace Access zobrazila v seznamu pod polem Název souboru, a klepněte na tlačítko OK.

  Znovu se zobrazí Průvodce datovým připojením.

 7. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte tabulku nebo dotaz pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 9. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze serveru SQL Server 2000 nebo 2005 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na položku Hromadná korespondence, Hromadný e-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku Microsoft SQL Server.

 5. Na stránce Připojit k databázovému serveru proveďte následující kroky:

  • Do pole Název serveru zadejte název databázového serveru.

   Pokud je databáze ve vašem počítači, zadejte hodnotu (místní).

  • Ve skupinovém rámečku Přihlašovací pověření proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo systému Windows, klepněte na tlačítko Použít ověřování systému Windows.

   • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo pro databázi, klepněte na položku Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom zadejte do příslušných polí uživatelské jméno a heslo pro databázi.

 6. Klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli Databáze, vyberte tabulku, zobrazení nebo uživatelem definovanou funkci ve sloupci Název a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 9. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze serveru SQL Server 2000 nebo 2005 pomocí ovladače ODBC

Import dat z databáze serveru SQL Server pomocí ovladače ODBC je dvoustupňový proces. Nejdříve v případě potřeby definujte název DSN uživatele v počítači pro ovladač ODBC. Za druhé importujte data z databáze serveru SQL Server.

Definice názvu DSN uživatele

 1. Otevřete Ovládací panely systému Microsoft Windows, poklepejte na ikonu Nástroje pro správu a pak poklepejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC klepněte na kartě Uživatelské DSN na tlačítko Přidat.

 3. V dialogové okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte možnost Server SQL a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit nový zdroj dat pro server SQL Server.

 4. Zadejte název zdroje dat do pole Název.

 5. Volitelně zadejte popis zdroje dat do pole Popis.

 6. Do pole Server zadejte název databázového serveru.

  Pokud je databáze ve vašem počítači, zadejte hodnotu (místní).

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Ve skupinovém rámečku Jak bude SQL Server ověřovat pravost přihlašovacího ID? proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo systému Windows, klepněte na položku Ověřením systémem Windows NT se síťovým přihlašovacím ID.

  • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo pro přístup k databázi, klepněte na položku Ověřením serverem SQL Server s přihlašovacím ID a heslem a pak zadejte přihlašovací ID a heslo pro databázi do příslušných polí.

 9. Dvakrát klepněte na tlačítko Další a klepněte na tlačítko Dokončit.

 10. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na tlačítko Testovat datový zdroj.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 12. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Import dat z databáze serveru SQL Server

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a pak klepněte na položku Hromadná korespondence, Hromadný e-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klepněte na tlačítko Vytvořit nebo připojit k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 5. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte název zdroje dat definovaný v předchozí části a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli Databáze, vyberte tabulku, zobrazení nebo funkci ve sloupci Název a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 8. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Začátek stránky Na začátek této části

Začátek stránky

Office Visio: Import externích dat pomocí Průvodce datovým připojením

V aplikaci Microsoft Office Visio importujte externí data tak, že jde doplněk přidat přímo do obrazců ve výkresu. Sledování informací vizuální způsobem, jako je síťový diagram zobrazující prostoje statistiky nebo vývojový diagram, který se zobrazuje průběh pruhy a měřiči souhrnu úkolů projektu pomocí výkresu. Následující pokyny jsou určené pro soubory ve formátu RTF a zdroje dat SQL serveru. Můžete taky importovat sešitů aplikace Excel, Access tabulek nebo dotazů a seznamy služby SharePoint přímo do souboru bez použití soubor připojení. Další informace najdete v tématu Import dat z Excelu, SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Co chcete udělat?

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z databáze 2005 nebo SQL Server 2000 pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru s hodnotami oddělenými čárkami (CSV) je jednoduchý. Pokud je textový soubor ve formátu souboru CSV používajícím oddělovací znak pro seznam, který není definován v počítači, nebo pokud textový soubor není soubor CSV, můžete k zadání správného formátu souboru použít soubor Schema.ini.

Import souboru

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Propojit data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klepněte na položku Jiný zdroj dat OLE DB nebo ODBC.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Klepněte na položku Upřesnit jiný .

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Data Link.

  Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

 4. Na kartě Zprostředkovatel vyberte položku Zprostředkovatel Microsoft Jet 4.0 OLE DB a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na kartě Připojení zadejte do pole Vyberte nebo zadejte název databáze úplnou cestu ke složce, která obsahuje textový soubor.

  Klepnutím na tlačítko Procházet vedle pole složku vyhledáte snadněji.

 6. Klepněte na kartu Vše, vyberte možnost Rozšířené vlastnosti a klepněte na tlačítko Upravit hodnotu.

 7. Do pole Hodnota vlastnosti zadejte jednu z následujících hodnot:

  • Pokud textový soubor obsahuje záhlaví sloupců, zadejte hodnotu Text; HDR = Yes.

  • Pokud textový soubor nemá záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = bez.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na kartu Připojení a klepněte na tlačítko Testovat připojení.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

  Znovu se zobrazí Průvodce datovým připojením.

 12. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte ve sloupci Název textový soubor, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

 13. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 14. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

 15. Klepněte na položku Dokončit.

  Znovu se zobrazí Průvodce výběrem dat.

 16. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li používat soubor s příponou ODC, který jste právě vytvořili, a přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klepněte na tlačítko Dokončit.

  • Chcete-li pokračovat v používání Průvodce výběrem dat, abyste mohli vybrat konkrétní sloupce a řádky a abyste mohli vytvořit jedinečný identifikátor, klepněte na tlačítko Další.

   Další informace o jednotlivých stránkách Průvodce výběrem dat zobrazíte stisknutím klávesy F1.

Zadání jiného znaku oddělovače seznamu nebo jiného textového formátu pomocí souboru Schema.ini

Soubor Schema.ini je textový soubor obsahující položky, které přepíší výchozí nastavení ovladače textu v registru systému Windows. Obecně, chcete-li použít soubor Schema.ini, postupujte takto:

 • Uložte soubor Schema.ini do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku souboru Schema.ini zadejte název textového souboru, se kterým vytváříte propojení, uzavřený do závorek.

 • Přidejte dodatečné informace určující jiný formát textu.

Následující části zobrazují běžné příklady použití souboru Schema.ini.

Příklad: Zadání znaku středníku (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Zadání znaku tabulátoru jako oddělovače

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Určení souboru s pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import textového souboru pomocí ovladače ODBC

Import textového souboru pomocí ovladače ODBC je minimálně dvoustupňový proces. Nejdříve v případě potřeby definujte v počítači název DSN uživatele pro text ODBC. Za druhé, importujte textový soubor pomocí názvu DSN uživatele. Pokud je textový soubor soubor hodnot oddělených čárkami (CSV), který nepoužívá oddělovací znak pro seznam definovaný v počítači, nebo pokud není textový soubor soubor CSV, můžete zadat správný formát pomocí souboru Schema.ini.

Definice názvu DSN uživatele

 1. Otevřete Ovládací panely systému Microsoft Windows, poklepejte na ikonu Nástroje pro správu a pak poklepejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC klepněte na kartě Uživatelské DSN na tlačítko Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte možnost Ovladač pro text (*.txt; *.csv) a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení ODBC pro text.

 4. Zadejte název do pole Název zdroje dat.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít aktuální adresář.

 6. Klepněte na položku Vybrat adresář.

 7. V dialogovém okně Vybrat adresář najděte složku obsahující textový soubor, který chcete importovat, ujistěte se, že se tento textový soubor zobrazil v seznamu pod polem Název souboru, a klepněte na tlačítko OK.

 8. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Import souboru

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Propojit data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klepněte na položku Jiný zdroj dat OLE DB nebo ODBC.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte název DNS uživatele, který jste právě vytvořili, a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte textový soubor pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 7. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

 8. Klepněte na položku Dokončit.

  Znovu se zobrazí Průvodce výběrem dat.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li používat soubor s příponou ODC, který jste právě vytvořili, a přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klepněte na tlačítko Dokončit.

  • Chcete-li pokračovat v používání Průvodce výběrem dat, abyste mohli vybrat konkrétní sloupce a řádky a abyste mohli vytvořit jedinečný identifikátor, klepněte na tlačítko Další.

   Další informace o jednotlivých stránkách Průvodce výběrem dat zobrazíte stisknutím klávesy F1.

Zadání jiného znaku oddělovače seznamu nebo jiného textového formátu pomocí souboru Schema.ini

Soubor Schema.ini je textový soubor obsahující položky, které přepíší výchozí nastavení ovladače textu v registru systému Windows. Obecně, chcete-li použít soubor Schema.ini, postupujte takto:

 • Uložte soubor Schema.ini do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku souboru Schema.ini zadejte název textového souboru, se kterým vytváříte propojení, uzavřený do závorek.

 • Přidejte dodatečné informace určující jiný formát textu.

Následující části zobrazují běžné příklady použití souboru Schema.ini.

Příklad: Určení záhlaví sloupce

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Příklad: Zadání znaku středníku (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Zadání znaku tabulátoru jako oddělovače

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Určení souboru s pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze serveru SQL Server 2000 nebo 2005 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Propojit data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klepněte na tlačítko Databáze serveru Microsoft SQL Server 2000 nebo 2005.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Připojit k databázovému serveru proveďte následující kroky:

  • Do pole Název serveru zadejte název databázového serveru.

   Pokud je databáze ve vašem počítači, zadejte hodnotu (místní).

  • Ve skupinovém rámečku Přihlašovací pověření proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo systému Windows, klepněte na tlačítko Použít ověřování systému Windows.

   • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo pro databázi, klepněte na položku Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom zadejte do příslušných polí uživatelské jméno a heslo pro databázi.

 4. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli Databáze, vyberte tabulku, zobrazení nebo uživatelem definovanou funkci ve sloupci Název a klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 7. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

 8. Klepněte na položku Dokončit.

  Znovu se zobrazí Průvodce výběrem dat.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li používat soubor s příponou ODC, který jste právě vytvořili, a přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klepněte na tlačítko Dokončit.

  • Chcete-li pokračovat v používání Průvodce výběrem dat, abyste mohli vybrat konkrétní sloupce a řádky a abyste mohli vytvořit jedinečný identifikátor, klepněte na tlačítko Další.

   Další informace o jednotlivých stránkách Průvodce výběrem dat zobrazíte stisknutím klávesy F1.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze serveru SQL Server 2000 nebo 2005 pomocí ovladače ODBC

Import dat z databáze serveru SQL Server pomocí ovladače ODBC je dvoustupňový proces. Nejdříve v případě potřeby definujte název DSN uživatele v počítači pro ovladač ODBC. Za druhé importujte data z databáze serveru SQL Server.

Definice názvu DSN uživatele

 1. Otevřete Ovládací panely systému Microsoft Windows, poklepejte na ikonu Nástroje pro správu a pak poklepejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC klepněte na kartě Uživatelské DSN na tlačítko Přidat.

 3. V dialogové okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte možnost Server SQL a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit nový zdroj dat pro server SQL Server.

 4. Zadejte název zdroje dat do pole Název.

 5. Volitelně zadejte popis zdroje dat do pole Popis.

 6. Do pole Server zadejte název databázového serveru.

  Pokud je databáze ve vašem počítači, zadejte hodnotu (místní).

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Ve skupinovém rámečku Jak bude SQL Server ověřovat pravost přihlašovacího ID? proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo systému Windows, klepněte na položku Ověřením systémem Windows NT se síťovým přihlašovacím ID.

  • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo pro přístup k databázi, klepněte na položku Ověřením serverem SQL Server s přihlašovacím ID a heslem a pak zadejte přihlašovací ID a heslo pro databázi do příslušných polí.

 9. Dvakrát klepněte na tlačítko Další a klepněte na tlačítko Dokončit.

 10. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na tlačítko Testovat datový zdroj.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 12. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Import dat z databáze serveru SQL Server

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Propojit data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klepněte na položku Jiný zdroj dat OLE DB nebo ODBC.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte název zdroje dat definovaný v předchozí části a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli Databáze, vyberte tabulku, zobrazení nebo funkci ve sloupci Název a klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 7. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

 8. Klepněte na položku Dokončit.

  Znovu se zobrazí Průvodce výběrem dat.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li používat soubor s příponou ODC, který jste právě vytvořili, a přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klepněte na tlačítko Dokončit.

  • Chcete-li pokračovat v používání Průvodce výběrem dat, abyste mohli vybrat konkrétní sloupce a řádky a abyste mohli vytvořit jedinečný identifikátor, klepněte na tlačítko Další.

   Další informace o jednotlivých stránkách Průvodce výběrem dat zobrazíte stisknutím klávesy F1.

Začátek stránky Na začátek této části

Začátek stránky

Office Word: Import externích dat pomocí Průvodce datovým připojením

V aplikaci Microsoft Office Word importujte externí data pomocí hromadné korespondence. Použití hromadné korespondence k vytvoření sady dokumentů, jako je například formulářový dopis odesílaný velkému množství zákazníků nebo arch adresních štítků pro korespondenci karty svátků. Můžete taky importovat soubory ve formátu RTF, sešitů aplikace Excel a Access tabulek nebo dotazů přímo, bez použití soubor připojení. Další informace najdete v tématu Vytvoření hromadné korespondence.

Co chcete udělat?

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí ovladač ODBC

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru s hodnotami oddělenými čárkami (CSV) je jednoduchý. Pokud je textový soubor ve formátu souboru CSV používajícím oddělovací znak pro seznam, který není definován v počítači, nebo pokud textový soubor není soubor CSV, můžete k zadání správného formátu souboru použít soubor Schema.ini.

Import souboru

 1. Na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Vybrat příjemce a pak na položku Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Data Link.

  Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

 4. Na kartě Zprostředkovatel vyberte položku Zprostředkovatel Microsoft Jet 4.0 OLE DB a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na kartě Připojení zadejte do pole Vyberte nebo zadejte název databáze úplnou cestu ke složce, která obsahuje textový soubor.

  Klepnutím na tlačítko Procházet vedle pole složku vyhledáte snadněji.

 6. Klepněte na kartu Vše, vyberte možnost Rozšířené vlastnosti a klepněte na tlačítko Upravit hodnotu.

 7. Do pole Hodnota vlastnosti zadejte jednu z následujících hodnot:

  • Pokud textový soubor obsahuje záhlaví sloupců, zadejte hodnotu Text; HDR = Yes.

  • Pokud textový soubor nemá záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = bez.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na kartu Připojení a klepněte na tlačítko Testovat připojení.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

  Znovu se zobrazí Průvodce datovým připojením.

 12. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte ve sloupci Název textový soubor, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

 13. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 14. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Zadání jiného znaku oddělovače seznamu nebo jiného textového formátu pomocí souboru Schema.ini

Soubor Schema.ini je textový soubor obsahující položky, které přepíší výchozí nastavení ovladače textu v registru systému Windows. Obecně, chcete-li použít soubor Schema.ini, postupujte takto:

 • Uložte soubor Schema.ini do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku souboru Schema.ini zadejte název textového souboru, se kterým vytváříte propojení, uzavřený do závorek.

 • Přidejte dodatečné informace určující jiný formát textu.

Následující části zobrazují běžné příklady použití souboru Schema.ini.

Příklad: Zadání znaku středníku (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Zadání znaku tabulátoru jako oddělovače

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Určení souboru s pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import textového souboru pomocí ovladače ODBC

Import textového souboru pomocí ovladače ODBC je minimálně dvoustupňový proces. Nejdříve v případě potřeby definujte v počítači název DSN uživatele pro text ODBC. Za druhé, importujte textový soubor pomocí názvu DSN uživatele. Pokud je textový soubor soubor hodnot oddělených čárkami (CSV), který nepoužívá oddělovací znak pro seznam definovaný v počítači, nebo pokud není textový soubor soubor CSV, můžete zadat správný formát pomocí souboru Schema.ini.

Definice názvu DSN uživatele

 1. Otevřete Ovládací panely systému Microsoft Windows, poklepejte na ikonu Nástroje pro správu a pak poklepejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC klepněte na kartě Uživatelské DSN na tlačítko Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte možnost Ovladač pro text (*.txt; *.csv) a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení ODBC pro text.

 4. Zadejte název do pole Název zdroje dat.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít aktuální adresář.

 6. Klepněte na položku Vybrat adresář.

 7. V dialogovém okně Vybrat adresář najděte složku obsahující textový soubor, který chcete importovat, ujistěte se, že se tento textový soubor zobrazil v seznamu pod polem Název souboru, a klepněte na tlačítko OK.

 8. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Import souboru

 1. Na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Vybrat příjemce a pak na položku Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte název DNS uživatele, který jste právě vytvořili, a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte textový soubor pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 7. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Zadání jiného znaku oddělovače seznamu nebo jiného textového formátu pomocí souboru Schema.ini

Soubor Schema.ini je textový soubor obsahující položky, které přepíší výchozí nastavení ovladače textu v registru systému Windows. Obecně, chcete-li použít soubor Schema.ini, postupujte takto:

 • Uložte soubor Schema.ini do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku souboru Schema.ini zadejte název textového souboru, se kterým vytváříte propojení, uzavřený do závorek.

 • Přidejte dodatečné informace určující jiný formát textu.

Následující části zobrazují běžné příklady použití souboru Schema.ini.

Příklad: Určení záhlaví sloupce

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Příklad: Zadejte středník znak (;) jako oddělovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Zadání znaku tabulátoru jako oddělovače

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Určení souboru s pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. Na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Vybrat příjemce a pak na položku Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Data Link.

  Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

 4. Na kartě Zprostředkovatel vyberte položku Zprostředkovatel OLE DB databázového stroje Microsoft Office 12.0 Access a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na kartě Připojení v poli Zdroj dat zadejte úplnou cestu a název souboru sešitu aplikace Excel.

 6. Klepněte na kartu Vše, vyberte možnost Rozšířené vlastnosti a klepněte na tlačítko Upravit hodnotu.

 7. Do pole Hodnota vlastnosti zadejte jednu z následujících hodnot:

  • Pokud data v sešitu obsahují záhlaví sloupců, zadejte možnost Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Pokud data v sešitu neobsahují záhlaví sloupců, zadejte možnost Excel 8.0;HDR=No.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na kartu Připojení a klepněte na tlačítko Testovat připojení.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 11. Na stránce Vybrat databázi a tabulku sešit pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

 12. Klepněte na tlačítko OK.

  Znovu se zobrazí Průvodce datovým připojením.

 13. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 14. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí ovladače ODBC

 1. Na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Vybrat příjemce a pak na položku Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte možnost Soubory ve formátu Excel a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. V dialogovém okně Vybrat sešit zadejte do pole Název databáze složku obsahující sešit aplikace Excel, vyberte sešit v seznamu a pak klepněte na tlačítko OK.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte ve sloupci Název sešit, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 8. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. Na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Vybrat příjemce a pak na položku Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Data Link.

  Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

 4. Na kartě Zprostředkovatel proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se jedná o databázi aplikace Access 2000 nebo Access 2003, vyberte možnost Zprostředkovatel OLE DB databázového stroje Microsoft Jet 4.0.

  • Pokud se jedná o databázi aplikace Office Access 2007, vyberte možnost Zprostředkovatel OLE DB databázového stroje Microsoft Office 12.0 Access.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Na kartě Připojení zadejte do pole Vyberte nebo zadejte název databáze úplnou cestu a název souboru databáze aplikace Access.

  Pokud jste vybrali možnost Zprostředkovatel OLE DB databázového stroje Microsoft Jet 4.0 na kartě Zprostředkovatel, můžete databázi snadněji vyhledat klepnutím na tlačítko Procházet vedle pole.

 7. Chcete-li zajistit, že jste zadali správné informace, klepněte na kartu Připojení a klepněte na tlačítko Testovat připojení.

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 9. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte tabulku nebo dotaz pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : V tomto seznamu nezobrazí propojené tabulky. Chcete-li importovat propojenou tabulku, vytvořte dotaz na propojenou tabulku v databázi aplikace Access před provedením operace importu.

 10. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 11. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003 nebo 2007 pomocí ovladače ODBC

 1. Na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Vybrat příjemce a pak na položku Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte možnost Databáze MS Access a pak klepněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat databázi.

 5. V dialogovém okně Vybrat adresář najděte složku obsahující databázi aplikace Access, kterou chcete importovat, ujistěte se, že se tato databáze aplikace Access zobrazila v seznamu pod polem Název souboru, a klepněte na tlačítko OK.

  Znovu se zobrazí Průvodce datovým připojením.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte tabulku nebo dotaz pod sloupcem Název a pak klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 8. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze serveru SQL Server 2000 nebo 2005 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. Na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Vybrat příjemce a pak na položku Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku Microsoft SQL Server.

 4. Na stránce Připojit k databázovému serveru proveďte následující kroky:

  • Do pole Název serveru zadejte název databázového serveru.

   Pokud je databáze ve vašem počítači, zadejte hodnotu (místní).

  • Ve skupinovém rámečku Přihlašovací pověření proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo systému Windows, klepněte na tlačítko Použít ověřování systému Windows.

   • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo pro databázi, klepněte na položku Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom zadejte do příslušných polí uživatelské jméno a heslo pro databázi.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli Databáze, vyberte tabulku, zobrazení nebo uživatelem definovanou funkci ve sloupci Název a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 8. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze serveru SQL Server 2000 nebo 2005 pomocí ovladače ODBC

Import dat z databáze serveru SQL Server pomocí ovladače ODBC je dvoustupňový proces. Nejdříve v případě potřeby definujte název DSN uživatele v počítači pro ovladač ODBC. Za druhé importujte data z databáze serveru SQL Server.

Definice názvu DSN uživatele

 1. Otevřete Ovládací panely systému Microsoft Windows, poklepejte na ikonu Nástroje pro správu a pak poklepejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC klepněte na kartě Uživatelské DSN na tlačítko Přidat.

 3. V dialogové okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte možnost Server SQL a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit nový zdroj dat pro server SQL Server.

 4. Zadejte název zdroje dat do pole Název.

 5. Volitelně zadejte popis zdroje dat do pole Popis.

 6. Do pole Server zadejte název databázového serveru.

  Pokud je databáze ve vašem počítači, zadejte hodnotu (místní).

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Ve skupinovém rámečku Jak bude SQL Server ověřovat pravost přihlašovacího ID? proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo systému Windows, klepněte na položku Ověřením systémem Windows NT se síťovým přihlašovacím ID.

  • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo pro přístup k databázi, klepněte na položku Ověřením serverem SQL Server s přihlašovacím ID a heslem a pak zadejte přihlašovací ID a heslo pro databázi do příslušných polí.

 9. Dvakrát klepněte na tlačítko Další a klepněte na tlačítko Dokončit.

 10. Chcete-li zkontrolovat, že jste zadali správné informace, klepněte na tlačítko Testovat datový zdroj.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud obdržíte chybovou zprávu, znovu zkontrolujte hodnoty zadané v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva, že test připojení proběhl úspěšně, klepněte na tlačítko OK.

 12. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Chcete-li získat další informace o různých možnostech v různých dialogových oknech, klepněte na položku Nápověda.

Import dat z databáze serveru SQL Server

 1. Na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Vybrat příjemce a pak na položku Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující soubor s příponou ODC, poklepejte na tento soubor. Data budou importována a postup je dokončen.

  • Chcete-li vytvořit nový soubor ODC, klepněte na tlačítko Nový zdroj a postupujte podle kroků v postupu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klepněte na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránce Připojit ke zdroji dat ODBC vyberte název zdroje dat definovaný v předchozí části a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli Databáze, vyberte tabulku, zobrazení nebo funkci ve sloupci Název a klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru ODC do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složka Zdroje dat, klepněte na tlačítko Procházet.

 7. Chcete-li volitelně zvýšit pravděpodobnost vyhledání souboru připojení, můžete zadat další informace do polí Popis, Popisný název a Hledat klíčová slova.

Začátek stránky Na začátek této části

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×